Nhập môn cờ vậy - Phần 26

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
72
lượt xem
25
download

Nhập môn cờ vậy - Phần 26

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhập môn cờ vây - Phần 26. Cờ Vây là một loại văn hoá cổ điển phương Đông, là một trong tứ cổ điển: “Cầm , kỳ , thi , hoạ ” đến nay đã có lịch sử 2, 3 ngàn năm. Ngay từ thời Xuân thu Chiến Quốc, cờ Vây đã rất hưng thịnh. Truyền thuyết kể rằng: ban đầu, cờ Vây do vua Nghiêu sáng tạo, để dạy con là hoàng tử Đan Chu, về sau đã trở nên phổ biến trong mọi tầng lớp. Vì có nhiều ích lợi, cờ Vây được lưu truyền rộng rãi và đến nay cũng chưa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhập môn cờ vậy - Phần 26

  1. Hình bên: Đen 1 chặn xuống là 2 biểu hiện không có suy nghĩ gì, 4 1 Sau khi trắng ăn 1 quân đen, đen 3 không thu hoạch được bao nhiêu. 5 4 6 Hình bên: Đen 1 dựa cạnh là đòn 7 1 2 chiến thuật chuyển đổi, tiếp sau 3 đến đen 7 vặn đầu dê, thu lợi lớn. Bài 5: Chiến thuật gặm nông Khi đối phương có thế cờ hình dạng lớn, mà có lúc đả nhập lại có nguy hiểm, chúng ta nên dùng chiến thuật gặm nông để có thể thu nhò đất đối phương một cách hữu hiệu. Chiến thuật gặm nông không có nhiều kiểu lắm, thường dùng nhất chỉ có 2 loại “trấn” và “đâm vai”. Khi dùng chiến thuật gặm nông phải chọn điểm chính xác, nếu chọn không chính xác thì càng gặm đất địch càng to. Hình dưới: 5 quân trắng ở góc trên bên phải, tạo thành một chiếc lồng lớn, nếu đen đả nhập ở A thì thực nguy hiểm, vậy nên phá như thế nào? A Hình dưới: Đen 1 đâm vai là lựa chọn chính xác, đen 1, 3 đè đối phương ở dưới, sau lại nhảy xa, nhanh chóng trốn ra là cách gặm nông thường dùng, từ đây trắng không có cách nào tạo hình dạng lớn nữa. 2 1 3 4 5 Hình dưới: Khi đen 3 kéo dài, trắng cũng có thể quặt ở 4, về sau đen 7 bay ra, cũng đạt được mục đích thu nhò đất trắng. 151
  2. 2 4 1 3 6 5 7 Hình bên: Góc “không lo” của trắng có thêm 2 quân ở hai biên, tạo thành hình dạng lớn “mở tung 2 cánh”. Đen làm sao gặm nông cờ trắng? 6 5 Hình bên: Đen 1 trấn là cách gặm 3 4 nông thường dùng, trắng 2 chọc, 1 sau đen 3, 5 đen 7 nhanh chóng bay 2 ra. Như vậy phá được hình dạng lớn 7 của trắng ở biên trên. 2 9 6 Hình bên: Khi đen 1 trấn, trắng 2 1 7 5 8 bay bảo vệ biên trên, đen 3 dựa 3 4 xuống, 5 cắt là cách chuyển đổi hay 11 gặp, về sau đến đen 11 cũng phá không gian của trắng hiệu quả. 10=5 Hình dưới: quân trắng hai bên trái phải liền thành một mảng lớn, đen có cách nào thu nhò cờ trắng? 152
  3. Hình dưới: Đen 1 đâm vai chọn điểm không thích hợp, trắng 2, 4 kéo dài, sau đó bay ở trắng 6, góc trái còn lớn hơn nữa, đen găm nông thất bại. 2 1 4 3 5 6 Hình dưới: Đen 1 trấn khá hay, trắng 2 bay giữ bên trái, đen 3 dựa xuống, 5 cắt có thể đè trắng, về sau đen lại có thể dựa ở A, cờ đen trở thành rất dày ở vung trung tâm. 8 6 5 4 9 3 2 7 1 11 10=5 153
  4. Chương 16: Định thức và tuyển chọn định thức Chúng ta đã từng học qua định thức sao, chương này xin giảng về định thức tiểu mục, cao mục, mục ngoại và tam tam. Bài 1: Định thức treo thấp góc tiểu mục Hình bên: Đen 1 chiếm vị trí 3-4 gọi D A 2 là chiếm tiểu mục, trắng 2 treo thấp, C B 1 lúc ấy đen có thể đi ở A,B,C,D để E giáp công trắng, cũng có thể chọc ở E, mở 2 ở F. F Hình bên:Đen 1 giáp công thấp cách 6 1, là phương pháp rất kịch liệt, 13 11 7 1 5 trắng 2 nhảy lên, đen 3 bay, tiếp 12 8 4 9 14 theo trắng 4 bay trùm là phương 10 2 pháp hay dùng, đén trắng 14 bổ 3 sung là hết một giai đoạn. Hình bên: trắng 2 đè đầu là biện pháp tự gia cường, chuẩn bị tiến 8 10 công quân đen giữ góc, đen 5 7 6 1 phòng chống trắng giáp công, về 9 3 2 4 sau trắng 10 ăn một quân thành cờ sống, như vậy cờ trắng đã sống rõ về sau có thể chiến đấu với quân 5 đen không phải lo. Hình bên: trắng 2 bay đè, ý đồ đè quân đen ở dưới thấp, đen 3 đâm 10 1 cắt là biện pháp cứng rắn, về sau 8 4 3 đến trắng 10, mỗi bên đều được một 6 5 2 phía, thành định thức chia đôi. 7 9 1 5 3 Hình bên: trắng 2 phản giáp công, là biện pháp coi trọng vùng biên bên phải, đến đen 5, đen được góc, 2 trắng được đất biên. 4 154
  5. Hình bên: Khi trắng nhảy lên, đen 3 1 8 7 bay lên, trắng phản giáp công cũng 10 6 là cách thường dùng, đen 5 kéo dài 2 là tất nhiên, trắng 6 đè, tiếp theo 9 5 3 đến 10 nhảy, định thức tạm dừng. 4 8 9 Hình bên: Khi đen 7 chọc đỉnh, 12 1 7 11 trắng 8 bẻ tranh tiên thủ rồi đến 6 10 trắng 12 bẻ ăn 1 quân là cách đi coi 2 trọng sự linh hoạt ở biên trên, như 5 3 thế so sánh ở hình thể cục bộ vẫn là chia đôi. 4 Hình bên: đen 1 giáp công cao cách 1 cũng là phương pháp giáp công thường gặp, trắng 2 bay lên linh hoạt, đen 3 mở 2, lúc này trắng có 1 thể giáp công quân đen 1, cũng có 2 thể thoát tiên đi chiếm ở vùng khác, tạm thời đen chưa thể công kích áp 3 đảo 2 quân trắng. Hình bên: trắng 4 đè, là muốn đi 8 7 thành hình dày, lấy thế ở trung tâm, 10 9 5 đến trắng 12 dừng, tuy bị đen lấy 6 1 12 11 hết đất góc nhưng cờ trắng rất dày, 4 2 cũng có thể dùng được. 3 8 4 5 Hình bên: trắng 4 chui vào tam tam 1 6 là phương pháp chiếm căn cứ tạo 2 7 sống, đến đen 9 tạm dừng, về sau 3 trắng có thể giáp công quân đen 1 ở biên trên, hoặc thoát tiên đi chiếm vùng khác. 9 155
  6. 11 14 Hình bên: đen 5 kéo dài, 7 9 đâm 13 12 6 4 cắt chiến đấu, qua một trận kịch 17 1 7 8 5 chiến đến đen 17 tạm dừng. Trong 2 9 đó trắng 12 là nước bắt buộc, phòng 16 10 3 khi có biến, trắng 16 có thể đi ở A A là hình linh hoạt. 15 6 8 10 12 4 1 7 9 11 Hình bên: trắng 2 nhảy, 4 phản giáp 2 công cũng là cách đi hay gặp, đến 5 3 đen 13 mở biên,2 bên được mất tương đương. 13 Hình bên: đen 1 giáp công cao cách 2 là phương pháp rất phổ biến, trắng 2 nhảy xa linh hoạt tranh tiên A 1 thủ, chuẩn bị giáp công quân đen 1 ở điểm A, hoặc đi chiếm các điểm 2 quan trọng khác, 3 Hình bên: đen 3 vắt sang là phương pháp cản trở ý đồ tranh tiên của 12 1 6 quân trắng, đến trắng 12 dừng, mỗi 10 4 3 5 bên được một phía. 8 7 2 9 11 Hình bên: đen 1 nhảy ra là coi trọng 1 biên trên, trắng 2 nhảy xuống là nước hay, đến trắng 8 ăn gọn 2 3 2 quân tạm dừng. 4 5 8 6 7 156
Đồng bộ tài khoản