Nhập môn cờ vậy - Phần 8

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
99
lượt xem
42
download

Nhập môn cờ vậy - Phần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhập môn cờ vây - Phần 8. Cờ Vây là một loại văn hoá cổ điển phương Đông, là một trong tứ cổ điển: “Cầm , kỳ , thi , hoạ ” đến nay đã có lịch sử 2, 3 ngàn năm. Ngay từ thời Xuân thu Chiến Quốc, cờ Vây đã rất hưng thịnh. Truyền thuyết kể rằng: ban đầu, cờ Vây do vua Nghiêu sáng tạo, để dạy con là hoàng tử Đan Chu, về sau đã trở nên phổ biến trong mọi tầng lớp. Vì có nhiều ích lợi, cờ Vây được lưu truyền rộng rãi và đến nay cũng chưa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhập môn cờ vậy - Phần 8

  1. Hình bên: Trắng vây bên trong 5 điểm hình chữ thập, đen đi trước có giết được không? Đen điểm vào A ở chính giữa khiến trắng chết. Hình này là hình “hoa mai 5”, về sau đen B A C có thể đi 3 quân ở B, C, D nếu D trắng ăn quân đen 4 quân thành ra hình “đinh 4” đen lại điểm mắt, cuối cùng trắng vẫn bị chêt. Hình bên: Trắng vây bên trong 5 điểm, trông giống như hình lưỡi dao A (đao), vì thế lấy tên là “đao 5”. Đen điểm ở A, trắng chết. Về sau đen điểm thu nhò mắt trắng thành đinh 4, rồi thẳng 3, nói chung trắng chết chắc. Hình bên: Trắng vây được 6 điểm trống, đen đi trước có giết được trắng không? Đen điểm ở A có thể giết trắng, về sau trắng mà đi B, đen C đi C trắng không thể tạo 2 mắt. A B Trắng mà không đi thì nếu cần thiết, đen có thể tạo hình trắng thành hoa 5 hay đao 5 để giêt trắng, hình này gọi là hoa 6. Tóm lại đã trình bày qua: thẳng 3, gãy 3, đinh 4, vuông 4, đao 5, hoa mai 5, hoa 6 là hình chết; gãy 4, thẳng 4 là hình sống. Đề bài luyện tập 1. 2. 3. 4. 43
  2. 5. 6. 7. 8. Đáp án 1. 2. 1 2 3 1 3. 4. 2 1 3 1 5. 6. 1 1 44
  3. 7. 8. 1 2 3 2 1 3=1 Bài tập tổng hợp 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 45
  4. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 46
  5. Đáp án bài tập tổng hợp 2 1. 2. 7 1 5 3 6 2 4 2 1 3=∆ 3. 4. 2 1 4 3 5 1 3 2 5. 6. 3 5 1 4 2 2 3 4 5 1 7. 8. 4 2 3 1 2 3 1 5 9. 10. 1 3 1 2 11. 12. 2 1 3 1 2 3=1 47
  6. 13. 14. 1 1 3 2 15. 16. 1 3 3 5 2 1 2 4 17. 18. 2 1 3 1 3 2 19. 20. 5 2 2 4 1 1 4 5 3 3 48
Đồng bộ tài khoản