Những lời khuyên đối với người bắt đầu học tiếng Anh

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
135
lượt xem
63
download

Những lời khuyên đối với người bắt đầu học tiếng Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giống như một em bé mới lớn Bé học ngôn ngữ rất chậm Đầu tiên chúng học nghe Sau đó chúng học nói Rồi học đọc và học viết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những lời khuyên đối với người bắt đầu học tiếng Anh

  1. Tips for Beginners who learn English Những lời khuyên đối với người bắt đầu học tiếng  Anh 1. You are like a new baby Babies learn their language slowly. First they learn to listen. Then they learn to talk. Finally, they can read and write. Giống như một em bé mới lớn Bé học ngôn ngữ rất chậm Đầu tiên chúng học nghe Sau đó chúng học nói Rồi học đọc và học viết 2. Listen to English every day Listen to English radio. Watch English TV. Go to English movies. Use online lessons. Hãy lắng nghe tiếng Anh mỗi ngày Nghe tiếng Anh qua radio Xem Ti vi bằng tiếng Anh Đi xem phim Sử dụng những bài học online 3. Make an English/ESL friend Make up conversations. Practise dialogues. Use beginner textbooks.
  2. Kết bạn với những người nói tiếng Anh Tập trò chuyện Luyện tập những bài hội thọai Sử dụng sách cho những người mới bắt đầu học 4. Read English stories Start with children's storybooks. Try ESL readers. Read advertisements, signs and labels. Try EnglishClub for Young Learners. Đọc những câu chuyện tiếng Anh Bắt đầu với những câu chuyện dành cho trẻ em Dành cho những người đọc tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai Đọc những mẫu quảng cáo, bảng hiệu và chữ cái Tham gia Câu lạc bộ tiếng Anh 5. Write down new words Start a vocabulary (new word) notebook. Write words in alphabetical order (A...B...C...). Make example sentences. Always use an English-English dictionary first. Viết những từ mới Bắt đầu những từ mới trong sổ Viết những từ này theo thứ tự A, B,C Cho ví dụ với những câu ày Luôn luôn sử dụng từ điển Anh-Anh 6. Keep an English diary Start with one sentence. How do you feel? How is the weather?
  3. What did you do today? Write another sentence tomorrow. Viết nhật ký bằng tiếng Anh Hôm nay bản cảm thấy như thế nào? Thời tiết hôm nay như thế nào? Ngày hôm nay bạn đã làm gì? Ngày mai viết những câu khác 7. Visit an English speaking country Learn English more quickly. Stay with an English family. Hear native speakers talk. Have a fun experience. Viết thăm những đất nước nói tiếng Anh (khi có cơ hội) Sẽ giúp học tiếng Anh nhanh hơn Ở lại với gia đình người Anh Nghe những người bản xứ nói chuyện Bạn sẽ có những kinh nghiệm vui
Đồng bộ tài khoản