Những mẹo nhỏ trong Yahoo Messenger

Chia sẻ: Pham Duy Dao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
307
lượt xem
82
download

Những mẹo nhỏ trong Yahoo Messenger

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không cảm thấy hài lòng với một số chi tiết được thiết lập sẵn trong Yahoo Messenger, bạn hoàn toàn có thể trang điểm cho Yahoo bằng những mẹo nhỏ. 1 - Bỏ biểu tượng mặt cười trong cửa sổ Bạn muốn bỏ biểu tượng mặt cười của Yahoo Messenger ở góc trái cửa sổ Chat, hãy tắt Yahoo rồi vào Messenger Change Skin, chọn một skin baṇ thić h, ghi nhớ tên của nó. Sau đo,́ vaò Start My Computer Local Disk C: Program Files Yahoo! Shared Graphics, mở file co ́ tên cuả skin đó (ví dụ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những mẹo nhỏ trong Yahoo Messenger

  1. Yahoo Messenger - những meo nhỏ ̣ Không cam thấy hai long với một số chi tiết được thiết lập sẵn trong ̉ ̀ ̀ Yahoo Messenger, bạn hoàn toàn có thể trang điểm cho Yahoo bằng những mẹo nhỏ. 1 - Bỏ biểu tượng mặt cười trong cửa sổ Ban muốn bỏ biểu tượng mặt cười cua Yahoo Messenger ở goc trai cửa sổ Chat, hay tắt ̣ ̉ ́ ́ ̃ Yahoo rồi vao Messenger > Change Skin, chon một skin ban thich, ghi nhớ tên cua no. ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̀ Sau đo, vao Start > My Computer > Local Disk C: > Program Files > Yahoo! > Shared > Graphics, mở file có tên cua skin đó (ví dụ Indigo). Vao Tools > Folder > ̉ ̀ Options... > View, bỏ chon Hide Extension For Known File Types > OK. ̣ Sau đo, bạn tim ̣đến file có đuôi .xml (ví dụ ở đây là indigo.xml), vao Start > Run, gõ ́ ̀ ̀ Notepad, rồi keo file indigo.xml vao trong Notepad. Vao Edit > Find, trong Pop-Up ́ ̀ ̀ Find, điền indentx="5", rồi nhấn Find Next > Cancel. Ban sẽ được đưa đến dong ̣ ̀ position_name="caption_icon" indentx="5" indenty="6". Sau đó đổi giá trị từ 6 sang 40. Nhấn Ctrl + S, rồi tắt Noptepad đi, biểu tượng mặt cười sẽ “đi”theo. Trước và sau khi bỏ biểu tượng mặt cười 2 - Đổi tựa cua Yahoo ̉ Ban không thich tựa đề Yahoo Messenger (với những phiên ban Yahoo Messenger 7.4 ̣ ́ ̉ trở về trước), hay Yahoo Messenger With Voice (với những phiên ban Yahoo Messenger ̉ mới hơn). Ban muốn đưa nó thanh một cai tên thân thuộc hơn - như tên ban chẳng han. ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̃ ̀ Hay vao Start > My Computer > C: > Program Files > Yahoo! > Messenger, tim file ̀ ymsgr.ini, mở nó lên (nó sẽ được mở bằng Notepad), ban sẽ thấy đoan mã như sau: ̣ ̣
  2. [Search] Number of Menu Items=2 Search Text 1=Search the Web! Search Menu 1=Search the Web! Search URL 1=http://search.yahoo.com/search?p=%s&fr=msgr-buddy Search Text 2=Search Address Book Search Menu 2=Search Address Book Search URL 2=http://address.yahoo.com/yab?v=SA&A=s&search=%s Sau đo, ban thêm dong [APP TITLE] ở đoan cuối rồi nhấn Enter hai lần, cuối cung gõ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ caption=cai tên ban thich. Ví du: ́ ̣ ́ ̣ [Search] Number of Menu Items=2 Search Text 1=Search the Web! Search Menu 1=Search the Web! Search URL 1=http://search.yahoo.com/search?p=%s&fr=msgr-buddy Search Text 2=Search Address Book Search Menu 2=Search Address Book Search URL 2=http://address.yahoo.com/yab?v=SA&A=s&search=%s [APP TITLE] caption=TEN BAN Nhấn Ctrl + S, rồi tắt Notepad đi. Khởi động lai Yahoo Messenger. Tuy nhiên như thế ̣ vẫn chưa thật “sanh điệu”, hay đổi tên cho Icon cua Yahoo Messenger thanh tên cua ban ̀ ̃ ̉ ̀ ̉ ̣ để có một chương trinh chat ấn tượng nhất mang tên ban. ̀ ̣ 3 - Đổi mau cho Y!M ̀ Thay đổi mau sắc cho Yahoo Messenger là điều ai cung muốn lam, nhất là khi cac mau ̀ ̃ ̀ ́ ̀ cua những Skin mới không lam cho ban hai long, hoặc ban muốn lựa chon những mau ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ hợp nhất cho từng phần cua Yahoo Messenger để có được ban chat "Pro" nhất. ̉ ̉ Hay mở Notepad, vao File > Open > My Computer > Local Disk C > Program Files > ̃ ̀ Yahoo > Shared > Graphics, chon File giao diện cua Yahoo mà ban đang dung (muốn ̣ ̉ ̣ ̀ biết ban đang dung giao diện nao, hay vao Messenger > Change Skin... cai tên hiện ra ̣ ̀ ̀ ̃ ̀ ́ trong khung nhỏ là tên skin ban đang dung đó ). ̣ ̀ Ví du, ban đang dung indigo, trong File Of Types, nhấn phim ? rồi chon All files. Lựa ̣ ̣ ̀ ́ ̣ file indigo.xml > Open. Bây giờ ban thay đổi cac giá trị số ở sau dấu bằng = để có được ̣ ́
  3. mau sắc như mong muốn cho Yahoo Messenger. ̀ Sau đó lam tương tự với cac phần khac để có một cửa sổ Yahoo Messenger như ý ban. ̀ ́ ́ ̣ Ở đây xin giới thiệu một số phần chủ yếu mà ban nên đổi mau: ̣ ̀ • back • frame_h • frame_shadow • groupbox_border • groupbox • button • menuitem • menubar • tab • toolbar • header Bạn có thể tham khảo bảng màu tại http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp. Nếu có nhiều thời gian, ban sẽ có ̣ được một ban Yahoo “độc”, cực kì bắt mắt. ̉
Đồng bộ tài khoản