Những mẹo sai cho WindowsXP

Chia sẻ: Nguyễn Phương Linh Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
42
lượt xem
2
download

Những mẹo sai cho WindowsXP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn có chắc rằng khi xoá đi các file tạm sẽ làm tăng tốc hiệu suất hoạt động của Win XP. Việc làm đó chưa hoàn toàn đúng... 1. Dọn sạch thư mục Prefect Huyền thoại 1: Xoá mọi thứ nằm trong thư mục Prefect sẽ cải thiện hiệu suất hoạt động XP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những mẹo sai cho WindowsXP

  1. Những mẹo sai cho WindowsXP Bạn có chắc rằng khi xoá đi các file tạm sẽ làm tăng tốc hiệu suất hoạt động của Win XP. Việc làm đó chưa hoàn toàn đúng... 1. Dọn sạch thư mục Prefect Huyền thoại 1: Xoá mọi thứ nằm trong thư mục Prefect sẽ cải thiện hiệu suất hoạt động XP. Thực chất: Mỗi lần bạn xoá một Prefect của một ứng dụng nào đó, bạn sẽ làm thời gian nạp file tăng thêm gấp đôi trong lần tới. Dù sao, Win XP cũng lại tạo ra một Prefect khác thôi. Huyền thoại 2: Dọn dẹp Prefect vì thư mục ấy có thể bị nhiễm thêm virus hay malware. Thực chất: Virus, malware có thể làm nhiễm bất cứ thư mục nào và thư mục Prefect cũng không là một ngoại lệ. Bạn chỉ nên xoá file nào đó bị nhiễm chứ không phải xoá nguyên một thư mục. 2. Xoá mọi file tạm
  2. Huyền thoại: Xoá đi các file tạm sẽ làm tăng tốc hiệu suất hoạt động của Win XP. Thực chất: Xoá đi các file tạm chỉ có thể tăng thêm khoảng trống cho đĩa cứng chứ không cải thiện gì hiệu suất của XP. Xoá đi file cache của trình duyệt web sẽ làm giảm hiệu suất với các trang web đã xem qua vì phải nạp lại. Do vậy bạn không nên cứ hàng giờ lại xoá đi những file tạm. 3. Bất hoạt DrWatson [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Curre ntVersion\AeDebug] Huyền thoại: Bất hoạt chương trình này sẽ cải thiện được hiệu suất vì nó luôn luôn chạy. Thực chất: Khi có lỗi hệ thống, DrWatson mới làm việc, tự động tạo ra file log. Nếu hệ thống không có vấn đề gì thì DrWatson không hoạt động, trừ khi bạn bắt nó phải làm việc. 4. Dọn sạch file hoán chuyển
  3. [HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Sessio nManager\MemoryManagenment] "ClearPageFileAtShutdown" Huyền thoại: Xoá file hoán chuyển vào lúc tắt máy sẽ giúp cải thiện hiệu suất XP. Thực chất: Lúc tắt máy, nếu xoá file hoán chuyển (Pagefile.sys) thì sẽ không còn dữ liệu an toàn được lưu lại. Nếu bạn cho phép (enable) khoá này, thời gian tắt máy chắc chắn sẽ lâu hơn. Do cấu trúc bộ nhớ ảo Windows, các thông tin nhạy cảm như mật mã có thể vẫn còn có mặt trong file hoán chuyển. Do vậy, xoá file hoán chuyển không phải là biện pháp thích hợp tăng hiệu suất máy tính, nhưng bạn vẫn có thể làm điều ấy vào lúc Windows không chạy để bảo mật. 5. Bất hoạt file hoán chuyển Huyền thoại: Bất hoạt file hoán chuyển Windo ws sẽ cải thiện được hiệu suất.
  4. Thực chất: Bạn không cải thiện gì được khi tắt đi file hoán chuyển cả. Khi một ứng dụng nào đó khởi động, nếu không có file hoán chuyển hiện diện, nó buộc phải lấy số lượng lớn ở RAM. Tệ hơn nữa, một số ít chương tình có thể nạp vào RAM khiến máy ngừng hoạt động. Vài ứng dụng như Photoshop ra cảnh báo lúc khởi động khi không có file hoán chuyển nào có mặt. 6. Di chuyển file hoán chuyển sang phân vùng khác Huyền thoại: Di chuyển như vậy sẽ cải thiện hiệu suất. Thực chất: Di chuyển file hoán chuyển sang phân vùng khác trong cùng một ổ cứng không cải thiện gì đến hiệu suất. Điều đơn giản là máy tính phải tăng hoạt động đi tìm giữa Windows và file hoán chuyển. Việc di chuyển có thể tốt cho việc chống phân mảnh, nhưng lại mất hiệu suất I/O. Nên giữ nguyên file
  5. hoán chuyển ở trên cùng một đĩa cứng và thực hiện việc chống phân mảnh. 7. Đặt file hoán chuyển vào RAMdisk Huyền thoại: Di chuyển file hoán chuyển vào RAMdisk sẽ tăng tốc hệ thống. Thực chất: Bạn không thể làm điều ấy dù RAM của bạn có thừa thãi đi chăng nữa, do ngay từ đầu hệ thống đã tạo file hoán chuyển trong bộ nhớ ảo. 8. Bất hoạt một vài dịch vụ của Windows Huyền thoại: Bất hoạt một vài dịch vụ làm cải thiện hiệu suất. Thực chất: Điều này sẽ làm giảm hiệu suất thay vì tăng thêm. Ví dụ như bất hoạt DNS ClientService làm giảm hiệu suất trên máy khách và hệ thống mạng do DNS tăng nhu cầu. Khi Task Scheduler Service bất hoạt sẽ làm cho việc boot XP bị khập khiễng và tăng thời gian nạp ứng dụng. Bất hoạt một vài dịch
  6. vụ chỉ có tác dụng tích cực là giảm thời gian boot của Windows. 9. RAM Optimizers/Defragmenters (các chương trình tối ưu hoá, chống phân mảnh RAM) Huyền thoại: Làm tăng số lượng RAM khả dụng khi dùng các phần mềm tối ưu hoá RAM. Thực chất: Các phần mềm tối ưu hoá RAM không hiệu quả gì mà còn làm giảm hiệu suất. Để có thêm RAM làm giảm hiệu suất, và có thêm RAM khả dụng, chúng phải ép các dữ liệu các ứng dụng khác. 10. Dọn dẹp registry Huyền thoại: Dọn dẹp registry tăng tốc hiệu suất, sang toàn nhất xài Microsoft RegClean. Thực chất: Hàng trăm KB của các khoá giá trị không dùng đến, đều không cải thiện gì được hiệu suất hoạt động máy tính. Các chương trình dọn dẹp Registry chỉ chỉnh sửa lại các vấn đề do dấu vết của các ứng dụng để lại sau khi gỡ bỏ. Tiện ích RegClean không
  7. còn được Microsoft hỗ trợ từ Win 95 do đôi lúc chúng gỡ bỏ sai các khoá, có thể làm tổn hại các ứng dụng và hệ điều hành. 11. Bất hoạt System Restore Huyền thoại: Bất hoạt System Restore sẽ cải thiện hiệu suất. Thực chất: Không thay đổi gì đáng kể sau khi theo dõi biểu đồ hoạt động máy tính. Tạo ra điểm phục hồi là một quá trình cực nhanh, chỉ là vài giây và chỉ tạo ra vào lúc máy nhàn rỗi. Theo LBVMVT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản