NHỮNG TỒN TẠI CỦA MENDEL

Chia sẻ: Nguyễn Tài Năng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
127
lượt xem
61
download

NHỮNG TỒN TẠI CỦA MENDEL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Chỉ đề cặp đến hiện tượng trội hoàn toàn 2. Mỗi cặp nhân tố di truyền xác định một tính trạng 3. Mỗi cặp nhân tố di truyền phải tồn tại trên một cặp NST 4. Giả định về nhân tố di truyền (chưa khái niệm là gen)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHỮNG TỒN TẠI CỦA MENDEL

 1. LOGO DE TAI NHỮNG TỒN TẠI CỦA MENDEL GVHD: LE THI PHUONG HONG
 2. 1. Chỉ đề cặp đến hiện tượng trội hoàn toàn 2. Mỗi cặp nhân tố di truyền xác định một tính trạng 3. Mỗi cặp nhân tố di truyền phải tồn tại trên một cặp NST 4. Giả định về nhân tố di truyền (chưa khái niệm là gen) www.themegallery.com Company Logo
 3. 5. Không hiểu được mối quan hệ giữa gen, môi trường và tính trạng 6. Chỉ nghiên cứu sự di truyền của tính trạng thường 7. Chỉ nghiên cứu gen qui định nằm trong nhân tế bào www.themegallery.com Company Logo
 4. 1. Chỉ đề cặp đến hiện tượng trội hoàn toàn • Mendel cho rằng chỉ có hiện tượng trội hoàn toàn • Nhưng còn hiện tượng trội không hoàn toàn (phổ biến) và đồng trội www.themegallery.com Company Logo
 5. 1. Chỉ đề cặp đến hiện tượng trội hoàn toàn Vd: trội không hoàn toàn P RR x R’R’ F1 100% RR’ F1 x F1 RR’ x RR’ F2 RR RR’ RR’ R’R’ www.themegallery.com Company Logo
 6. 2. Mỗi cặp nhân tố di truyền xác định một tính trạng  Mendel cho rằng mỗi cặp nhân tố di truyền xác định một tính trạng  Nhưng còn hiện tượng tương tác nhiều gen xác định một tính trạng và một gen chi phối nhiều tính trạng  Các gen có thể tác động qua lại để tạo ra một kiểu hình www.themegallery.com Company Logo
 7. 2. Mỗi cặp nhân tố di truyền xác định một tính trạng Tương tác bổ trợ P RRpp x rrPP hoa hồng hạt đậu F1 RrPp (hồ đào) F2 9R-P- 3R-pp 3rrP- 1rrpp hồ đào hoa hồng hạt đậu đ ơn www.themegallery.com Company Logo
 8. 2. Mỗi cặp nhân tố di truyền xác định một tính trạng Tương tác át chế P CCBB x ccbb F1 CcBb F2 9C-B- 3C-bb 3ccB- 1ccbb www.themegallery.com Company Logo
 9. 2. Mỗi cặp nhân tố di truyền xác định một tính trạng Tác động đa gen P A’A’B’B’C’C’ x AABBCC trắng đỏ thẩm F1 A’AB’BC’C (đỏ nhạt) F2 1/64 trắng 6/64 hồng nhạt 15/64 hồng 20/64 đỏ nhạt 15/64 đỏ 6/64 đỏ đậm 1/64 đỏ thẩm www.themegallery.com Company Logo
 10. 3. Mỗi cặp nhân tố di truyền phải tồn tại trên một cặp NST  Mendel cho rằng: mỗi cặp nhân tố di truyền phải tồn tại trên một cặp NST  Morgan đã khẳng định trên một NST tồn tại nhiều gen  Các gen trên một NST tạo thành một nhóm liên kết, tính trạng di truyền theo từng nhóm tính trạng liên kết. www.themegallery.com Company Logo
 11. 3. Mỗi cặp nhân tố di truyền phải tồn tại trên một cặp NST P BbVv X bbvv Thân xám cánh dài thân đen cánh ngắn F Thân xám thân đen cánh dài cánh ngắn www.themegallery.com Company Logo
 12. 4. Giả định về nhân tố di truyền Nhân tố di truyền là những thông tin riêng biệt về đặc điểm mà cha mẹ truyền cho con  Định nghĩa gen: + Gen có chức năng gửi các tín hiệu hóa học đi đến tất cả các nơi trong cơ thể + Những tín hiệu này có chứa đầy đủ các thông tin, các chỉ thị cụ thể cho các cơ quan trong cơ www.themegallery.com Company Logo
 13. 5. Không hiểu được mối quan hệ giữa gen, môi trường và tính trạng Gen qui định mức phản ứng • Trong giới hạn mức phản ứng môi trường xác định sự hình thành một kiểu hình cụ thể • Còn tính trạng biểu hiện chỉ là kết quả tác dụng qua lại giữa kiểu gen và môi trường www.themegallery.com Company Logo
 14. 6. Chỉ nghiên cứu sự di truyền của tính trạng thường  Gen không chỉ nằm trên NST thường mà nó còn phân bố trên NST giới tính  Gen có trên nhiễm sắc thể X nhưng không có trên nhiễm sắc thể Y. Những gen nầy được gọi là liên kết giới tính www.themegallery.com Company Logo
 15. 6. Chỉ nghiên cứu sự di truyền của tính trạng thường P XWXWcái mắt đỏ x XwYđực măt trắng F1 XW Xw XW Y 100% đỏ F2 100%mắt trắng www.themegallery.com Company Logo
 16. 7. Chỉ nghiên cứu gen qui định nằm trong nhân tế bào  Tế bào chất không chỉ là môi trường hoạt động của hệ gen trong nhân mà còn có những bào quan cũng chứa những gen  Gen ngoài nhiễm sắc thể có trong lạp thể, ti thể, các plasmit ở vi khuẩn  Lượng ADN trong tế bào chất ít, hàm lượng không ổn định www.themegallery.com Company Logo
 17. THÀNH VIÊN THANH VIEN 1 LÊ SƠN LAM LE SON LÂM 2 ĐOÀN CHÍ NIỆM DOAN CHI NIEM 3 TRƯƠNG MINH THIEN TRUONG MINH THIỂN www.themegallery.com Company Logo
 18. LOGO

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản