intTypePromotion=3

Nội dung thảo luận môn Trắc địa công trình

Chia sẻ: Nguyenvan Hai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
94
lượt xem
22
download

Nội dung thảo luận môn Trắc địa công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu nội dung thảo luận môn Trắc địa công trình, dành cho các bạn sinh viên ngành xây dựng tham khảo để chuẩn bị tốt nội dung cần thảo luận, gồm những nội dung: Lưới khống chế thi công công trình Cầu, lưới khống chế thi công công trình Đường Ôtô...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nội dung thảo luận môn Trắc địa công trình

  1. NỘI DUNG THẢO LUẬN MÔN: TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH 1. Lưới khống chế thi công công trình Cầu a, Một số đặc điểm trong thi công công trình cầu b, Lưới mặt bằng thi công cầu - Mục đích thành lập lưới khống chế mặt bằng thi công cầu - Độ chính xác yêu cầu của lưới khống chế mặt bằng - Các dạng đồ hình của lưới khống chế mặt bằng - Phương pháp thành lập lưới mặt bằng ( GPS, Góc – Cạnh, Góc, Cạnh) - Phương pháp bình sai tính toán lưới mặt bằng c, Lưới độ cao thi công cầu - Mục đích thành lập lưới khống chế độ cao thi công cầu - Độ chính xác yêu cầu của lưới khống chế độ cao - Các dạng đồ hình của lưới khống chế độ cao - Phương pháp thành lập lưới độ cao(đo cao hình học, đo cao lượng giác, đo cao bằng GPS). - Phương pháp bình sai tính toán lưới độ cao. d, Tìm và giới thiệu một ví dụ thực tế 2. Lưới khống chế thi công công trình Đường Ôtô a, Một số đặc điểm thi công công trình Đường b, Lưới mặt bằng thi công đường - Mục đích thành lập lưới khống chế mặt bằng thi công Đường - Độ chính xác yêu cầu của lưới khống chế mặt bằng - Các dạng đồ hình của lưới khống chế mặt bằng - Phương pháp thành lập lưới mặt bằng ( GPS, Góc – Cạnh, Góc, Cạnh) - Phương pháp bình sai tính toán lưới mặt bằng c, Lưới độ cao thi công Đường - Mục đích thành lập lưới khống chế độ cao thi công Đường - Độ chính xác yêu cầu của lưới khống chế độ cao - Các dạng đồ hình của lưới khống chế độ cao - Phương pháp thành lập lưới độ cao (đo cao hình học, đo cao lượng giác, đo cao bằng GPS) - Phương pháp bình sai tính toán lưới độ cao. d, Tìm và giới thiệu một ví dụ thực tế
  2. 3. Lưới khống chế thi công công trình Đường Sắt a, Một số đặc điểm thi công công trình Đường Sắt b, Lưới mặt bằng thi công đường sắt - Mục đích thành lập lưới khống chế mặt bằng thi công Đường sắt - Độ chính xác yêu cầu của lưới khống chế mặt bằng - Các dạng đồ hình của lưới khống chế mặt bằng - Phương pháp thành lập lưới mặt bằng ( GPS, Góc – Cạnh, Góc, Cạnh) - Phương pháp bình sai tính toán lưới mặt bằng c, Lưới độ cao thi công Đường sắt - Mục đích thành lập lưới khống chế độ cao thi công Đường sắt - Độ chính xác yêu cầu của lưới khống chế độ cao - Các dạng đồ hình của lưới khống chế độ cao - Phương pháp thành lập ( đo cao hình học, đo cao lượng giác, đo cao bằng GPS) lưới độ cao - Phương pháp bình sai tính toán lưới độ cao. d, Tìm và giới thiệu một ví dụ thực tế 4. Lưới khống chế thi công công trình Xây dựng dân dụng và công nghiệp a, Một số đặc điểm thi công công trình xây dựng nhà b, Lưới mặt bằng thi công xây dựng nhà - Mục đích thành lập lưới khống chế mặt bằng thi công xây dựng nhà - Độ chính xác yêu cầu của lưới khống chế mặt bằng - Các dạng đồ hình của lưới khống chế mặt bằng - Phương pháp thành lập lưới mặt bằng(GPS, Góc – Cạnh, Góc, Cạnh) - Phương pháp bình sai tính toán lưới mặt bằng c, Lưới độ cao thi công xây dựng nhà - Mục đích thành lập lưới khống chế độ cao thi công xây dựng nhà - Độ chính xác yêu cầu của lưới khống chế độ cao - Các dạng đồ hình của lưới khống chế độ cao - Phương pháp thành lập lưới độ cao (đo cao hình học, đo cao lượng giác, đo cao bằng GPS) - Phương pháp bình sai tính toán lưới độ cao. d, Tìm và giới thiệu một ví dụ thực tế
  3. 5. Lưới khống chế thi công công trình Hầm a, Một số đặc điểm thi công công trình hầm b, Lưới mặt bằng thi công hầm - Mục đích thành lập lưới khống chế mặt bằng thi công hầm - Độ chính xác yêu cầu của lưới khống chế mặt bằng - Các dạng đồ hình của lưới khống chế mặt bằng - Phương pháp thành lập lưới mặt bằng (GPS, Góc – Cạnh, Góc, Cạnh) - Phương pháp bình sai tính toán lưới mặt bằng c, Lưới độ cao thi công hầm - Mục đích thành lập lưới khống chế độ cao thi công hầm - Độ chính xác yêu cầu của lưới khống chế độ cao - Các dạng đồ hình của lưới khống chế độ cao - Phương pháp thành lập lưới độ cao (đo cao hình học, đo cao lượng giác, đo cao bằng GPS) - Phương pháp bình sai tính toán lưới độ cao. d, Tìm và giới thiệu một ví dụ thực tế 6. Đo, vẽ mặt cắt dọc tuyến đường a, Bố trí tuyến đường. - Phương pháp bố trí các điểm chủ yếu trên tim tuyến đường (điểm đầu tuyến, đỉnh, điểm chủ yếu trên đường cong). - Phương pháp bố trí các điểm chi tiết trên đường thẳng và đường cong b, Đo chiều dài tuyến đường (chiều dài tổng quát và chiều dài chi tiết). - Mục đích, phương pháp đo, độ chính xác yêu cầu c. Đo cao tuyến đường (Đo cao tổng quát và đo cao chi tiết) - mục đích, phương pháp đo, đô chính xác yêu cầu. d, Vẽ mặt cắt dọc tuyến đường (mẫu) e, Tìm và giới thiệu một ví dụ thực tế 7. Đo, vẽ mặt cắt ngang tuyến đường a, Xác định hướng mặt cắt ngang (Trên đường thẳng, đường cong tròn, đường cong chuyển tiếp) b, Các phương pháp đo mặt cắt ngang (đo bằng máy kinh vĩ, đo bằng máy thủy bình và thước thép, đo bằng máy toàn đạc điện tử) c, Vẽ mặt cắt ngang tuyến đường. d, Tìm và giới thiệu một ví dụ thực tế
  4. 8. Công tác trắc địa trong khảo sát xây dựng cầu a, Nội dung và trình tự khảo sát cầu vượt song. b, Một số yêu cầu chọn vị trí xây dựng cầu. c, Công tác đo vẽ bình đồ khu vực xây dựng cầu. d,Công tác đo sâu và đo các mặt cắt song. e. Tìm và giới thiệu một hồ sơ khảo sát khu vực xây dựng cầu ngoài thực tế. 9. Bố trí tâm mố trụ cầu a. Đặc điểm của công tác bố trí công trình cầu b. Các phương pháp bố trí công trình cầu bằng máy kinh vĩ c. Bố trí tâm mố trụ cầu bằng máy toàn đạc điện tử d. Kiểm tra công tác bố trí tâm mố trụ cầu e. Tìm và giới thiệu tài liệu về bố trí tâm mố trụ cầu ngoài thực tế 10.Bố trí công trình xây dựng dân dụng a. Đặc điểm của công tác bố trí công trình xây dựng dân dụng b. Các phương pháp bố trí trục chính công trình ra thực địa c. Công tác trắc địa khi lắp cột, dầm, kèo d. Công tác đo vẽ hoàn công công trình 11. Công tác trắc địa trong xây dựng công trình nhà cao tầng a. Đặc điểm của công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng b. Chuyển trục chính của công trình lên tầng cao c. Chuyền độ cao lên tầng cao c. Các phương pháp kiểm tra độ nghiêng công trình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản