Part 47 - Upgrade Server 2008 - Network Load Balancing - NLB

Chia sẻ: Hai Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
159
lượt xem
52
download

Part 47 - Upgrade Server 2008 - Network Load Balancing - NLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài trước chúng ta đã biết các cấu hình DFS để hệ thống có thể chia tải với nhau giữa các File Server, tuy nhiên DFS chỉ giới hạn ở một số tính năng nhất định mà thôi vì thế do nhu cầu thực tế đòi hỏi phải có một cơ chế tương tự nhưng có thể áp dụng cho nhiều mô hình khác như Web Server, Print Server, Mail Server...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Part 47 - Upgrade Server 2008 - Network Load Balancing - NLB

 1. “Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học” CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT Part 47 - Upgrade Server 2008 - Network Load Balancing - NLB Trong bài trước chúng ta đã biết các cấu hình DFS để hệ thống có thể chia tải với nhau giữa các File Server, tuy nhiên DFS chỉ giới hạn ở một số tính năng nhất định mà thôi vì thế do nhu cầu thực tế đòi hỏi phải có một cơ chế tương tự nhưng có thể áp dụng cho nhiều mô hình khác như Web Server, Print Server, Mail Server... Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về Network Load Balancing (NLB) để ứng dụng chia tải trong các hệ thống mạng khác nhau Để đơn giản trong bài này tôi sẽ trình bày với các bạn cách cấu hình NLB cho Web Server Giả sử tôi có một trang Web là www.gccom.net và do nhu cầu thực tế tôi phải thiết lập nhiều máy Web Server cùng tham gia chia tải cho trang Web này vì vậy tôi phải ứng dụng NLB để chia tải. Mỗi máy Web Server sẽ có một IP Address duy nhất Như vậy khi ta cấu hình NLB thì tất cả các máy tham gia chia tải cho hệ thống Web Server nhờ NLB sẽ sử dụng một Virtual IP Address duy nhất để người dùng từ bên ngoài truy cập vào sẽ truy cập thẳng đến IP ảo này hệ thống NLB sẽ tự động cân bằng tải cho các máy tham gia vào NLB. Như vậy trong mô hình này tôi sử dụng 3 máy trong đó: - Máy Server vừa là máy DC Server, DNS Server vừa đóng vai trò là Client - Máy PC01, PC02 là các máy Web Server Cấu hình IP các máy như sau: Máy Đặc tính Server PC01 PC02 1 of 12
 2. Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 Default gateway Preferred DNS 127.0.0.1 192.168.1.1 192.168.1.1 IP Address Subnet Mask Card Cross Default gateway Preferred DNS Card Lan: nối gián tiếp 3 máy PC01 & PC02 & Server với nhau thông qua Switch Card Cross: nối trực tiếp các cặp máy PC01 với PC02 Trước tiên tại máy PC01 & PC02 tôi phải cài đặt dịch vụ Network Load Balancing (NLB) trước bằng cách vào Server Manager -> Features -> Add Features Trong Select Features bạn chọn Network Load Balancing và tiến hành cài đặt 2 of 12
 3. Sau khi hoàn tất cài đặt NLB lên cả 2 máy Web Server thì hệ thống bạn bây giờ đã được gọi là Web Load Balancing. Giờ đây mọi cấu hình trên bất cứ máy Web Server nào trong hệ thống mạng đều được tác động lên toàn bộ các Web Server khác. Như vậy tôi chỉ cần cấu hình tại máy PC01 hoặc PC02 mà thôi mà không phải cấu hình lần lượt trên từng máy Tại máy PC01 bạn vào Start -> Programs -> Administrative Tools -> Network Load Balancing Manager để bắt đầu tiến trình cấu hình NLB cho hệ thống Trong màn hình Network Load Balancing Manager nhấp phải vào Network Load Balancing Clusters chọn New Clusters để tạo một giao thức mới 3 of 12
 4. Tại màn hình New Cluster: Connect chọn Card Lan Trong màn hình New Cluster: Host Parameters giữ nguyên giá trị mặc định 4 of 12
 5. Tại cửa sổ New Cluster: Cluster IP Addresses bạn nhấp Add và thêm một IP ảo vào đây. Trong bài giả sử IP ảo chính là 192.168.1.100/24 Trong màn hình New Cluster: Cluster Parameters nhấp Next 5 of 12
 6. Mặc định NLB sẽ chia tải cho tất cả các Port tuy nhiên trong bài tôi chỉ muốn NLB chia tải cho Web Server mà thôi nên tại màn hình New Cluster: Port Rules bạn nhấp Edit Nhập vào giá trị 80 cho cả 2 mục From & To 6 of 12
 7. Màn hình sau khi hoàn tất Màn hình Network Load Balancing Manager sau khi hoàn tất việc Add PC01 vào NLB. 7 of 12
 8. Làm tương tự để Add PC02 vào Nhấp phải Virtual IP chọn Add Host To Cluster Nhập IP Address của máy PC02 vào và nhấp Connect và tiếp tục chọn Card Lan 8 of 12
 9. Trong màn hình New Cluster: Host Parameters giữ nguyên giá trị mặc định Màn hình Network Load Balancing Manager sau khi hoàn tất 9 of 12
 10. Như vậy đến đây hệ thống Web Load Balancing của chúng ta bao gồm 2 máy là PC01 & PC02 tham gia chia tải Web Server Từ máy PC01 bật DOS Command lên nhập lệnh ipconfig/ all sẽ thấy máy nhận đến 2 IP Address đó là 192.168.1.2 & 192.168.1.100 Tại máy DNS Server tôi Add thêm một Host (A) là www chỉ đến IP ảo là 192.168.1.100 10 of 12
 11. Từ máy Client tôi Ping thử IP 192.168.1.100 thấy thành công Dùng lệnh nslookup www.gccom.net sẽ thấy hệ thống phân giải tên miền www.gccom.net thành 192.168.1.100 Như vậy đến đây ta đã hoàn tất việc cấu hình NLB cho Web Server, khi đó ta chỉ cần cấu hình NAT cho Router sao cho khi người dùng từ ngoài truy cập vào mạng với giao thức Web hệ thống sẽ NAT vào IP 192.168.1.100. Đến đây hệ thống chúng ta sẽ tự động chia tải cho các máy Web Server nhờ NLB OK mình vừa trình bày xong phần Network Load Balancing - NLB trong 70-648, 70-649 của MCSA. Công ty TNHH đầu tư phát triển tin học GC Com Chuyên trang kỹ thuật máy vi tính cho kỹ thuật viên tin học Điện thoại: (073) - 3.511.373 - 6.274.294 11 of 12
 12. Website: http://www.gccom.net 12 of 12
Đồng bộ tài khoản