Phần III_ Vận dụng quy luật lượng chất vào nền kinh tế Việt nam định hướng XHCN

Chia sẻ: Nhu Tuan Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
1.332
lượt xem
261
download

Phần III_ Vận dụng quy luật lượng chất vào nền kinh tế Việt nam định hướng XHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc điểm kinh tế Việt Nam + Nền kinh tế Việt Nam đang hình thành và phát triển. + Nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước chiếm vai trò chủ đạo. + Nền kinh tế thị trường phát triển theo kinh tế " mở". + Nền kinh tế thị trường phát triển theo định hướng của CNXH với sự quản lý vĩ mô của nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần III_ Vận dụng quy luật lượng chất vào nền kinh tế Việt nam định hướng XHCN

  1. VẬN DỤNG QUY LUẬT LƯỢNG CHẤT VÀO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM ĐỊNH HƯỚNG XHCN    
  2. Kinh Tế Việt Nam Thời kỳ đổi mới 1. Đặc điểm nền kinh tế Việt Nam thời  kỳ đổi mới 2. Thành tựu và hạn chế trong những  năm đổi mới.    
  3. Đặc điểm kinh tế Việt Nam  Đặc điểm kinh tế Việt Nam • Nền kinh tế Việt Nam đang hình thành và phát  triển • Nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần  kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước chiếm vai  trò chủ đạo • Nền kinh tế thị trường phát triển theo kinh tế  “mở” • Nền kinh tế thị trường phát triển theo đinh  hướng của chủ nghĩa xã hội với sự quản lí vĩ    mô của nhà nước.  
  4. Đặc điểm Kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới Kinh tế thị trường  định hướng XHCN Nền kinh tế hàng hóa  Sự Quản lý nhà nước nhiều thành phần  theo định hướng XHCN    
  5. Kinh tế thị trường định hướng XHCN là một tất yếu khách quan Là kết quả của sự nhận   Phát triễn kinh tế định hướng  XHCN là một tất yếu khách   thức và vận hành quy luật  phù hợp giữa QHXS với  quan, là sự nhận thức đúng  tích chất trình độ của lực  đắn quy luật về lượng sẽ dẫn  lượng sản xuất. đến sự thay đổi về chất và   Phù hợp với bản chất thời  ngược lại. Điều đó có nghĩa  kỳ quá độ lên XHCN là khi chúng ta chưa tích lũy   Thực hiện chính sách  được đầy đủ những điều kiện  nhất quán và lâu dài  chính sách kinh tế vật chất cho CNXH thì chúng   Tiểm năng của các thành  ta chưa thể nóng vội xây  phần kinh tế được khai  dựng quan hệ sản xuất  thác để phát triễn lực  XHCN như năm 1986, mà  lượng lao động, xây dựng  chúng ta phải tiến hành dần  cơ sở vật chất kỹ thuật,  dần, hay nói khác đi, chúng  nâng cao đời sống nhân  dân, đảo bảo xây dựng  ta  phải có một thời kỳ quá  thành công CNXH độ    
  6. Thành tựu và Hạn chế trong nhưng năm đổi mới Tăng trưởng nhanh Phát triễn kinh tế Hội Nhập  nhiều thành phần Thành Tưu Thể chế kinh tế  Công nghiệp hóa, thị trường Hiện đại hóa    
  7. Hạn chế 1. Chất lượng tăng trưởng kinh tế  không cao thể hiện ở tốc độ  chuyển dịch cơ cấu chậm thiếu  tính hiệu quả và sức cạnh tranh  thấp 2. Chất lượng tăng trưởng không  bền vững, thể hiện ở các vấn đề  xã hội và môi trường ngày càng  bức xúc Lao động  và việc làm Xóa đói giảm nghèo Nhân lực, giáo dục, y tế    
  8. Hướng đi mới cho nền kinh tế  Thúc đẩy tiêu dùng nội địa  Chiến lược ưu tiên xuất khẩu  Tăng cường an sinh xã hội cho người dân  Cải cách khu vực tài chính và bảo đảm sự  linh hoạt tỷ giá trao đổi tiền tệ    
  9. CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý CỦA CÁC BẠN    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản