intTypePromotion=1

Phần mềm hỗ trợ ôn thi Hóa -2

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
143
lượt xem
30
download

Phần mềm hỗ trợ ôn thi Hóa -2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2 ) Phân tích 2.1 Sơ đ ồ sử d ụng Ôn tập lý thuyết Giải đề thi tự luận Giải đề thi trắc nghiệm Hoc sinh Giải bài tập theo dạng Trao đổi Tra cứu bảng tuần hoàn, bảng tính tan, máy tính… Giao vien Soạn đề thi tự luận Soạn bài lý thuyết Soạn đề thi trắc nghiệm Trang 16 Danh sách các người dùng của sơ đồ sử dụng STT 1 2 Người dùng Hoc sinh Giao vien Diễn giải Học sinh Giáo viên Ghi chú Danh sách các nghiệp vụ của sơ đồ sử dụng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Nghiệp vụ Ôn tập lý thuyết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần mềm hỗ trợ ôn thi Hóa -2

 1. 2 ) Phân tích 2.1 Sơ đ ồ sử d ụng Ôn tập lý Giải đề thi tự Giải đề thi thuyết luận trắc nghiệm Giải bài tập theo dạng Hoc sinh Tra cứu bảng tuần hoàn, bảng tính tan, Trao đổi máy tính… Giao vien Soạn đề thi Soạn đề thi t ự l uậ n trắc nghiệm Soạn bài lý thuyết Trang 16
 2. Danh sách các người dùng của sơ đồ sử dụng STT Người dùng Diễn giải Ghi chú 1 Hoc sinh Học sinh 2 Giao vien Giáo viên Danh sách các nghiệp vụ của sơ đồ sử dụng STT Nghiệp vụ Ghi chú 1 Ôn tập lý thuyết 2 Giải đề thi tự luận 3 Giải đề thi trắc nghiệm 4 Tra cứu 5 Nhận / xuất dữ liệu 6 Soạn bài lý thuyết 7 Soạn đề thi tự luận 8 Soạn đề thi trắc nghiệm 2.1.1 Chi tiết các chức năng hỗ trợ 2.1.1.1 Đối với học sinh • Ôn tập theo lớp : Phân cấp ra 3 lớp chính 10, 11, 12. Ứng với mỗi lớp sẽ có hệ thống các bài lý thuyết theo từng chương và từng bài lý thuyết cụ thể. Tương ứng với mỗi bài lý thuyết học sinh có thể làm bài tập theo sách giáo khoa để củng cố phần lý thuyết vừa học. • Giải đề thi tự luận: Tại chức năng này, học sinh sẽ giải các bài thi do hệ thống đưa sẵn hay do nhập từ giáo viên. Đây là phần ôn theo tự luận. • Giải đề thi trắc nghiệm : học sinh sẽ ôn tập các bài học theo phương pháp thi trắc nghiệm với các bài được hệ thống đưa sẵn hay nhập từ bài soạn của giáo viên. Hệ thống hỗ trợ tính giờ… • Chức năng tra cứu : phần mềm cung cấp một số các chức năng giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc tra Trang 17
 3. cứu : bảng hệ thống tuần hoàn, bảng tính tan, máy tính, nháp, sổ tay hoá học… • Chức năng nhận / xuất dữ liệu : chức năng này giúp học sinh trao đổi với giáo viên về các bài tập cũng như đề thi thông qua email… 2.1.1.2 Đối với giáo viên • Soạn đề thi tự luận : hệ thống giúp giáo viên quản lý phần soạn các đề thi tự luận. • Soạn đề thi trắc nghiệm : hệ thống giúp giáo viên quản lý phần soạn đề thi trắc nghiệm. • Chức năng tra cứu : phần mềm cung cấp một số các chức năng giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc tra cứu : bảng hệ thống tuần hoàn, bảng tính tan, máy tính, nháp, sổ tay hoá học… • Chức năng nhận / xuất dữ liệu : chức năng này giúp học sinh trao đổi với giáo viên về các bài tập cũng như đề thi thông qua email… 2.1.1.3 Chức năng khác • Trong quá trình giải bài của học sinh và soạn đáp án của giáo viên, hệ thống hỗ trợ tác vụ tự động phát sinh phương trình phản ứng dựa vào danh sách các chất phản ứng do người dùng đưa ra, đồng thời hỗ trợ tác vụ tính giá trị của chất phản ứng có trong phương trình phản ứng đó. • Hỗ trợ học sinh viết cấu hình electron khi biết điện tích nguyên tố hoặc ngược lại xác định nguyên tố khi biết cấu hình electron Trang 18
 4. 2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu 2.2.1 Học sinh 2.2.1.1 Nghiệp vụ “Ôn tập lý thuyết” Học sinh D2 D6 Ôn tập lý thuyết Máy In D3 Diễn giải D2 : Các thông tin về bài học : Lớp , Chương , Lý thuyết , Bài tập SGK áp dụng . D3 : Như D2 D6 : in Xử lý Đọc D3 Xuất D2 Trang 19
 5. 2.2.1.2 Nghiệp vụ “Giải đề thi tự luận” Học sinh D1 D2 Giải đề thi tự D6 luận Máy In D3 D4 Diễn giải D1 : Mã số đề thi D2 : Kết quả làm bài D3 : Đề thi D4 : Bài làm D6 : in Xử lý Nhập D1 Đọc D3 Lưu D4 Xuất D2 Trang 20
 6. 2.2.1.3 Nghiệp vụ “Giải đề thi Trắc nghiệm ” Học sinh D1 D2 Giải đề thi Trắc D6 nghiệm Máy In D3 D4 Diễn giải D1 : Số bài tập D2 : Kết quả làm bài D3 : Bài trắc nghiệm D4 : Bài làm D6 : in Xử lý Nhập D1 Đọc D3 Lưu D4 Xuất D2 Trang 21
 7. 2.2.1.4 Nghiệp vụ “Giải đề bài tập theo dạng ” Học sinh D1 D2 Giải bài tập D6 theo dạng Máy In Diễn giải D1 : dạng bài tập và đề bài D2 : Kết quả làm bài D6 : in Xử lý Nhập D1 Xuất D2 Trang 22
 8. 2.2.1.5 Nghiệp vụ “Tra cứu” Học sinh D1 Tra cứu bảng hệ thống tuần hoàn máy tính, bảng tính tan, máy tính, nháp… D4 Diễn giải D1 : loại tra cứu D4 : như D1 & kết quả tra cứu Trang 23
 9. 2.2.1.6 Nghiệp vụ ‘ Nhận xuất dữ liệu ‘ Học sinh D1 Chức năng nhận xuất dữ liệu để tra đổi với giáo viên D5 D4 Diễn giải : D1 : file cần trao đổi. D4 : như D1 D5 : như D1 Trang 24
 10. 2.2.2 Đối với giáo viên 2.2.2.1 Nghiệp vụ soạn bài lý thuyết Giáo viên D1 Soạn đề bài lý thuyết D4 Diễn giải D1 : Mã lớp , mã chương , mã bài D4 : Như D1 và các dữ liệu liên quan đến bài lý thuyết Xử lý Nhập D1 Lưu D4 Trang 25
 11. 2.2.2.2 Nghiệp vụ” soạn đề thi tự luận” Giáo viên D1 Soạn đề thi tự luận D4 Diễn giải D1 : Số đề thi , số bài tập D4 : Như D1 và các dữ liệu liên quan đến đề thi , bài tập Xử lý Nhập D1 Lưu D4 Trang 26
 12. 2.2.2.3 Nghiệp vụ “soạn bài tập trắc nghiệm” Giáo viên D1 Soạn đề thi trắc nghiệm D4 Diễn giải D1 : Số đề thi , số bài tập D4 : Như D1 và các dữ liệu liên quan đến đề thi , bài tập Xử lý Nhập D1 Lưu D4 Trang 27
 13. 2.2.2.4 Nghiệp vụ “Tra cứu” Giáo viên D1 Tra cứu bảng hệ thống tuần hoàn máy tính, bảng tính tan, máy tính, nháp… D4 Diễn giải D1 : loại tra cứu D4 : như D1 Trang 28
 14. 2.2.2.5 Nghiệp vụ “Nhận xuất dữ liệu“ Giáo viên D1 Chức năng nhập xuất file để trao đổi với học sinh D5 D4 Diễn giải : D1 : file cần trao đổi. D4 : như D1 D5 : như D1 2.3 Các lớp đối tượng 2.3.1 Danh sách các lớp đối tượng ở mức phân tích STT Tên Ý nghĩa Ghi chú 1 Lớp Lớp 2 Chương Chương 3 Bài lý thuyết Bài lý thuyết 4 Đề thi tự luận Đề thi tự luận 5 Bài tập tự luận Bài tập tự luận 6 Đề thi trắc nghiệm Đề thi trắc nghiệm 7 Bài tập trắc nghiệm Bài tập trắc nghiệm 8 Dạng bài tập Dạng bài tập Trang 29
 15. 2.3.2 Chi tiết các lớp đối tượng ở mức phân tích Lớp -Tên lớp - Nhập tên lớp - xuất tên lớp - kiểm tra thông tin hợp lệ - tìm kiếm chương trong lớp Chương -Tên chương - Nhöngập tên chương - xuất tên chương - kiểm tra thông tin hợp lệ - tìm kiếm bài trong chương - lấy lớp mà chương thuộc về Bài lý thuyết -Tên bài lý thuyết - các bài tập SGK - Nhöngập tên bài - xuất tên bài - kiểm tra thông tin hợp lệ - tìm kiếm bài tập trong lớp - lấy chương mà bài thuộc về Bài tập tự luận - Tên gợi nhớ - Độ khó - Dạng bài - Thời gian làm bài - Nhập thông tin bài tập tự luận . - xuất thông tin bài tập tự luận - kiểm tra thông tin hợp lệ - Tính thời gian làm bài Trang 30
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản