intTypePromotion=1
ADSENSE

Chức năng hỗ trợ ghi chú

Xem 1-20 trên 39 kết quả Chức năng hỗ trợ ghi chú
 • 2 ) Phân tích 2.1 Sơ đ ồ sử d ụng Ôn tập lý thuyết Giải đề thi tự luận Giải đề thi trắc nghiệm Hoc sinh Giải bài tập theo dạng Trao đổi Tra cứu bảng tuần hoàn, bảng tính tan, máy tính… Giao vien Soạn đề thi tự luận Soạn bài lý thuyết Soạn đề thi trắc nghiệm Trang 16 Danh sách các người dùng của sơ đồ sử dụng STT 1 2 Người dùng Hoc sinh Giao vien Diễn giải Học sinh Giáo viên Ghi chú Danh sách các nghiệp vụ của sơ đồ sử dụng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Nghiệp vụ Ôn tập lý thuyết...

  pdf15p caott5 22-05-2011 142 30   Download

 • 3 4 5 m_rtbbaiLam m_arrLops m_dlLyThuyet • các phương thức A_RichTextBox Lop DuLieu_LyThuyet thuyết Bài làm Danh sách lớp private private private STT Tên CapNhatControl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HienThiBaiTapSGK HienThiLyThuyet LuuBaiLam LuuDuLieu TaiDuLieu XoaDuLieu ThemDuLieu LuuBaiLam TimKiemTheoMa Tham số ma : A_String Xử lý Cập nhật control Hiển thị bài tập SGK Hiển thị bài LT Lưu bài làm Lưu dữ liệu Tải dữ liệu Xóa dữ liệu Thêm dữ liệu Lưu bài làm Tìm kiếm theo mã Kết quả Ghi chú public public public public public public public public public public 3.3.2.3.

  pdf15p caott5 22-05-2011 76 10   Download

 • LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, ngành công nghệ thông tin trên thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ, và ngày càng ứng dụng vào nhiều lĩnh vực. Với khả năng ứng dụng rộng rãi của ngành công nghệ thông tin, với chính sách phát triển ngành công nghệ thông tin của nhà nước, với việc nâng cao chất lượng giáo dục ở nước ta thì việc tin học hóa giáo dục (ứng dụng ngành công nghệ thông tin vào ngành giáo dục) là phù hợp và thiết thực. Với khả năng trên, việc đưa tin học hỗ trợ cho lãnh...

  pdf21p caott5 22-05-2011 83 9   Download

 • Diễn giải Lưu bài làm Đóng Chương trình ọc theo lớp Bài học lý thuyết Danh sách bài tập ứng với bài lý thuyết Đề bài tập SGK Bài làm Ghi chú private private private private private private private Trang 106 • Danh sách các đối tượng xử lý STT 1 Thể hiện Loại m_xlOnTapLyThuyet XuLy_OnTap LyThuyet Diễn giải Ghi chú Thực hiện việc private xử lý các chức năng liên quan đến ôn tập lý thuyết như : hiển thị bài lý thuyết , bài tap SGK , hướng dẫn làm bài , bài giải , lưu bài làm • Danh sách các...

  pdf15p caott5 22-05-2011 80 8   Download

 • Chương 6. Tổng kết Chương 6 Tổng kết Chương này tổng kết lại quá trình thực hiện đề tài, gồm: Các kết quả đạt được Tự đánh giá Hướng phát triển - 139 - Chương 6. Tổng kết 6.1. Các kết quả đạt được 6.1.1. Các yêu cầu chức năng : STT Chức năng 1 − Cung cấp lý thuyết cho học sinh: o Cung cấp lý thuyết trong sách giáo Hoàn thành khoa. o Cung cấp phương pháp giải quyết Hoàn thành các dạng bài toán. o Cho phép học sinh sắp xếp các tài Hoàn thành liệu theo ý muốn. 2 − Cung cấp...

  pdf21p caott5 22-05-2011 103 7   Download

 • 3.3.2.3.1 3.3.2.

  pdf15p caott5 22-05-2011 58 6   Download

 • STT 1 Thể hiện m_ptbBangTinhTan Loại A_PictureBox Diễn giải Bảng tính tan Ghi chú private • Danh sách các biến cố ST T Thể hiện MH_BangTinhTan Loại biến cố A_FormLoad Xử lý Thông tin chi tiết về tính tan các chất Ghi chú public 3.4.4.9 Màn hình giới thiệu Hình 16 : Màn hình giới thiệu • Danh sách các đối tượng thể hiện STT 1 Thể hiện m_ptbGioiThieu Loại A_PictureBox Diễn giải Giới thiệu Ghi chú private • Danh sách các biến cố Trang 121 ST T Thể hiện MH_GioiThieu Loại biến cố A_FormLoad Xử lý Hiển thị thông tin phần mềm Ghi chú public Trang 122 3.4.4.

  pdf15p caott5 22-05-2011 78 6   Download

 • • Danh sách các biến cố xử lý : ST T 1 2 3 4 cmdTim cmdThayThe TH_TimKiemVaThay The A_Click A_Click A_VisibleChanged Thể hiện cmdDong Loại biến cố A_Click Xử lý Ghi chú private Đóng TH_timkiemvathay the Tiến hành tìm kiếm private Tiến hành thay thế private Nếu richtextbox private đang select chuỗi kí tự thì chuỗi kí tự đó sẽ được chuyển vào cbtucantim I.B.2.a.3. Lớp NhapGiaTriChatPhanUng : • Nhiệm vụ : nhập giá trị cho ChatPhanUng trong Phương trình phản ứng để tiến hành tính giá trị của các chất còn lại trong Phương trình phản ứng . Giá trị...

  pdf11p caott5 22-05-2011 63 5   Download

 • I.A.1.a.30. Lớp Axit : • Danh sách các biến thành phần (fields) : STT Tên 1 m_axit 2 m_tinhAxit m_trangThai 3 Loại enumAxit enumTinhAxit string Ý nghĩa Xđ các axit có thể có Xđ tính axit Trạng thái của axit (loãng, đặc nóng…) Ghi chú private private private • Danh sách các thuộc tính (properties) : STT Tên Ten 1 2 3 TinhAxit TrangThai Loại enumAxit enumTinhAxit string Ý nghĩa m_axit m_tinhAxit m_trangThai Ghi chú public read – only public read – only public • Danh sách các hàm thành phần (methods) : STT 1 2 3 4 5 … 6 Tên LaAxit XacDinhAxit...

  pdf15p caott5 22-05-2011 57 4   Download

 • Chương 3. Thiết kế Danh sách các đối tượng thể hiện STT 1 Tên picPhutHangTram Loại/Kiểu A_PictureBox Ý nghĩa Thể hiện con số hàng trăm của phút. 2 picPhutHangChuc A_PictureBox Thể hiện con số hàng chục của phút. 3 picPhutHangDonVi A_PictureBox Thể hiện con số hàng đơn vị của phút. 4 picGiayHangChuc A_PictureBox Thể hiện con số hàng chục của giây. 5 picGiayHangDonVi A_PictureBox Thể hiện con số hàng đơn vị của giây. 6 7 picHaiCham Timer A_PictureBox A_Timer Thể hiện dấu hai chấm. Timer để tính thời gian. Ghi chú Danh sách các đối tượng xử lý STT 1 Tên ThoiGian...

  pdf21p caott5 22-05-2011 57 4   Download

 • Chương 3. Thiết kế Danh sách các đối tượng thể hiện STT 1 2 Tên pboxTieuDe lblLyThuyet Danh sách các biến cố STT 1 Thể hiện lblLyThuyet : A_Lable 3.3.5.2. Màn hình bài tập chính Loại biến cố A_Click Thuyết. Xử lý Hiển thị màn hình Soạn Lý Ghi chú Loại/Kiểu A_PictureBox A_Lable Ý nghĩa Tiêu đề của màn hình. Tiêu đề cho chức năng soạn lý thuyết. Ghi chú Bảng 3-33 Các bảng mô tả thể hiện Lý Thuyết Chính Đây là UserControl dùng để gọi tới những chức năng liên quan tới bài tập như Giải bài tập Đạo Hàm,...

  pdf21p caott5 22-05-2011 108 4   Download

 • Chương 3. Thiết kế NgoaiDuongTron 9 VietPhuongTrinhTiepTuyenQua1Diem ThuocDuongTron 10 phương trình tiếp tuyến qua 1 điểm ngoài đường tròn. Lớp xử lý cho dạng toán viết phương trình tiếp tuyến qua 1 điểm thuộc đường tròn. định vị trí tương đối giữa 2 đường tròn. XacDinhViTriTuongDoiGiua2DuongTron Lớp xử lý cho dạng toán xác 11 KTDuongThangTiepXucVoiEllipse Lớp xử lý cho dạng toán kiểm tra đường thẳng tiếp xúc với Ellipse. 12 PhuongTrinhHinhChuNhatCoSoEllipse Lớp xử lý cho dạng toán viết phương trình hình chữ nhật cơ sở cho Ellipse.

  pdf21p caott5 22-05-2011 77 16   Download

 • Lời Cảm Ơn Luận văn của chúng em sẽ rất khó hoàn thành nếu không có sự truyền đạt kiến thức quí báu và sự hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Tiến Huy . Chúng em xin chân thành cám ơn sự chỉ bảo của thầy. Chúng con xin gửi tất cả lòng biết ơn, sự kính trọng đến ông bà, cha mẹ, cùng toàn thể gia đình, những người đã nuôi dạy, đã cho chúng con niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn. Chúng em xin trân trọng cám ơn quý thầy cô trong khoa...

  pdf15p caott5 22-05-2011 85 16   Download

 • - thêm bài tập - xóa bài tập - sửa bài tập - lưu trữ bài tập - thêm bài tập vào đề thi - xóa bài tập khỏi đề thi Đề thi tự luận -Tên gợi nhớ - Nhập tên gợi nhớ - xuất tên gợi nhớ - kiểm tra thông tin hợp lệ - thêm đề thi - xóa đề thi - sửa đề thi - tìm bài tập trong đề Bài tập trắc nghiệm - Tên gợi nhớ - Độ khó - Dạng bài - Thời gian làm bài - Số lựa chọn - Lựa chọn đúng...

  pdf15p caott5 22-05-2011 110 12   Download

 • Đạo hàm: Nhập các biểu thức bằng các ky tự toán học đặc trưng. Lưu ý: Khi muốn thực hiện phép nhân 2 biểu thức, ví dụ u.v thì ta phải nhập như sau (u)(v). Khi muốn lũy thừa 1 biểu thức, ví dụ uv thì ta phải nhập như sau (u)v. D. Phụ lục các thuật giải trong chương trình: Không gian toạ độ: − Tính vector tạo bởi 2 điểm: vector.x = Bx – A.x vector.y = By – A.y vector.z = Bz – A.z − Tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng: kc = mp.n.x * x + mp.n.y *...

  pdf21p caott5 22-05-2011 98 11   Download

 • Chương 3. Thiết kế 5 6 7 8 9 10 LayHyperbolTrongDe (A_String, A_Int, A_Int) LayVectorTrongDe (A_String, A_Int, A_Int) PhatSinhDe(A_Int) PhatSinhBaiGiai PhanTichDe(A_String) GiaiDe HYPERBOL VECTOR_MP A_String A_String XL_KhongGianToaDo Lấy tứ diện trong đề. Lấy trong đề. Phát sinh đề. Phát sinh bài giải. Phân tích đề. Giải đề. vector Bảng 3-45 Các bảng mô tả lớp XL_MatPhangToaDo Danh sách các lớp trong phần mặt phẳng tọa độ: STT 1 2 3 4 5 6 7 Tên DIEM_MP DUONG_THANG_MP DUONG_TRON ELLIPSE HYPERBOL VECTOR_MP TimToaDoGiaoDiemGiuaCacDuong Ý nghĩa Điểm trong không gian.

  pdf21p caott5 22-05-2011 84 10   Download

 • Dữ liệu ví dụ : file CauHoiTuLuan.xml file DeThiTuLuan.xml Tính thời gian làm bài - thêm bài tập - xóa bài tập - sửa bài tập - lưu trữ bài tập - thêm bài tập vào đề thi - xóa bài tập khỏi đề thi Đề thi trắc nghiệm - Tên gợi nhớ - Nhập tên gợi nhớ - xuất tên gợi nhớ Trang 31 - kiểm tra thông tin hợp lệ - thêm đề thi - xóa đề thi - sửa đề thi -

  pdf15p caott5 22-05-2011 48 4   Download

 • Chương 3. Thiết kế Danh sách các biến cố STT 1 2 Thể hiện btnTaoBaiMoi: A_Button btnLuu : A_Button 3 4 btnXoa : A_Button btnCapNhat: A_Button 5 btnXuatRaFile A_Button 6 7 8 btnNhapTuFile A_Button btnThoat A_Button uctCayDM A_TreeView 9 MH_SoanBaiTapMau : A_Form A_Load A_Click A_Click A_Click A_Click A_Click A_Click A_Click Lấy bài tập mẫu trên uctBaiTapMau và lưu vào dữ liệu. Lấy mã bài tập mẫu trên uctCayDM và xoá bài tập đó Lấy bài tập mẫu trên uctBaiTapMau và thay thế cho bài tập mẫu cũ. Lấy bài tập mẫu được chọn, nhập tên tập tin và xuất ra tập...

  pdf21p caott5 22-05-2011 49 4   Download

 • 1 1 2107 1 128.4 Tài liệu XSLT: Planets “{@NAME}” có nghĩa là lấy giá trị của thuộc tính NAME trong phần tử PLANET. - 160 - Kết quả là : Planets .0553 .815 1 Tạo thuộc tính mới

  pdf21p caott5 22-05-2011 89 3   Download

 • Chương 1. Mở đầu 1.5.3. Các yêu cầu khác 1.5.3.1. Tính tái sử dụng : Chương trình được thiết kế bao gồm các thư viện liên kết (DLL), nên tuy có 2 phân hệ chương trình khác nhau nhưng hầu hết các xử lý, các control đều được thiết kế chung trên 1 thư viện, chỉ những xử lý hoặc control riêng cho từng phân hệ (Giáo Viên, Học Sinh) mới được thiết kế riêng. Đặc biệt chương trình còn tạo ra 1 bộ thư viện thể hiện giao diện của riêng mình, có thể dễ dàng mang sử dụng sang cho...

  pdf21p caott5 22-05-2011 58 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Chức năng hỗ trợ ghi chú
p_strCode=chucnanghotroghichu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản