intTypePromotion=3

Phần mềm kế toán AS

Chia sẻ: Hanh My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
63
lượt xem
17
download

Phần mềm kế toán AS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Asia Standard là phần mềm kế toán quản trị chỉnh sửa theo yêu cầu quản lý đặc thù của doanh nghiệp. Asia Standard được phát triển và hoàn thiện liên tục từ năm 2001.  Công nghệ: o Cơ sở dữ liệu: Fox o Ngôn ngữ lập trình: Visual Foxpro 8.0 o Kiến trúc: File server Phần mềm bao gồm các phân hệ nghiệp vụ: o Kế toán tổng hợp o Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng o Kế toán bán hàng và nợ phải thu o Kế toán mua hàng và nợ phải trả o Kế toán hàng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần mềm kế toán AS

  1. Phần mềm kế toán AS Asia Standard là phần mềm kế toán quản trị chỉnh sửa theo yêu cầu quản lý đặc thù của doanh nghiệp. Asia Standard được phát triển và hoàn thiện liên tục từ năm 2001. Công nghệ:  o Cơ sở dữ liệu: Fox o Ngôn ngữ lập trình: Visual Foxpro 8.0 o Kiến trúc: File server Phần mềm bao gồm các phân hệ nghiệp vụ:  o Kế toán tổng hợp o Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng o Kế toán bán hàng và nợ phải thu o Kế toán mua hàng và nợ phải trả o Kế toán hàng tồn kho o Kế toán công cụ dụng cụ o Kế toán tài sản cố định o Kế toán chi phí giá thành o Quản trị hệ thống Các đặc điểm tiêu biểu:  o Chế độ kế toán, sổ sách, báo cáo tài chính, báo cáo thuế  Asia Standard được cập nhật các sửa đổi bổ sung theo các quy định mới nhất của BTC: Chết độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định
  2. 15/2006/QĐ-BTC, quyết định 48/2006/QĐ-BTC (chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ); thông tư 244/2009/TT-BTC; báo cáo thuế TNDN, thuế GTGT theo thông tư 60/2007/TT- BTC…  Hỗ trợ kết xuất báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN sang phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK2.5.2 của tổng cục thuế. Kế toán quản trị o  Asia Standard cho phép quản lý các hợp đồng, đề án và công trình; theo dõi doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo đơn vị, bộ phận; phân tích chi phí theo khoản mục, và yếu tố; theo dõi công nợ theo khách hàng, hoá đơn, thời hạn thanh toán; tính toán doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng, bộ phận/nhân viên bán hàng; quản lý đa ngoại tệ; tính giá thành sản phẩm và công trình;... Ngoài ra Asia Standard còn cung cấp một loạt các báo cáo thống kê, các báo cáo nhanh đặc thù cho từng ngành nghề. Quản lý số liệu đa tiền tệ o  Asia Standard cho phép người sử dụng khai báo danh mục tiền tệ có sử dụng trong các giao dịch. Trong các màn hình nhập chứng từ, Asia Standard cho phép người sử dụng chọn đồng tiền giao dịch, cho phép người dùng nhập tỷ giá hoặc tự động lấy tỷ giá từ danh mục tỷ giá đã được khai báo trước. Chương trình tự động tính toán về đồng tiền hạch toán. Thực hiện lưu trữ số liệu cả giá trị giao dịch ngoại tệ và giá trị quy đổi về đồng tiền hạch toán. Các báo cáo của
  3. chương trình đều hỗ trợ người sử dụng xem theo giá trị giao dịch ngoại tệ thực tế hoạc giá trị quy đổi về đồng tiền hạch toán. Quản lý tiền vay o  Asia Standard hỗ trợ người dùng quản lý nguồn tiền vay thông qua các khế ước vay tiền. Với Asia Standard, người sử dụng có thể quản lý chi tiết các khế ước vay, từng lần thanh toán cho khế ước vay, quản lý và tính lãi vay cũng như cung cấp các báo cáo tồng hợp, chi tiết về khế ước vay, thời hạn thanh toán. Quản lý công nợ o  Trong Asia Standard, người sử dụng có thể quản lý công nợ chi tiết đến từng khách hàng/nhà cung cấp, từng hóa đơn phải trả/phải thu. Chương trình hỗ trợ thanh toán và phân bồ số tiền thanh toán cho từng hóa đơn một. Với Asia Standard, người sử dụng có thể xem các báo cáo tổng hợp, chi tiết tình hình công nợ; xem các báo cáo liên quan đến công nợ chi tiết theo hóa đơn và hạn thanh toán. Quản lý hàng tồn kho o  Trong Asia Standard, hàng tồn kho được quản lý một cách linh hoạt. Cho phép thiết lập cây vật tư nhiều cấp, khai báo danh mục vật tư không giới hạn. Asia Standard hỗ trợ nhiều phương pháp tính giá hàng tồn kho: Trung bình tháng, bình quân di động, nhập trước xuất trước, thực tế đích danh. Ngoài ra, Asia Standard còn quản lý hàng tồn kho theo lô, người sử dụng nhập hàng hóa vật tư vào kho theo từng lô và cho phép xuất
  4. ra theo từng lô; chương trình cho phép xem tồn kho của từng lô ngày trên các màn hình xuất vật tư

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản