intTypePromotion=3

Phân Tích Hệ Thống Hướng Đối Tượng, Ngôn Ngữ UML - Phạm Thị Xuân Lộc phần 1

Chia sẻ: Dwefershrdth Vrthrtj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
120
lượt xem
24
download

Phân Tích Hệ Thống Hướng Đối Tượng, Ngôn Ngữ UML - Phạm Thị Xuân Lộc phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1 - Giới thiệu - Phân tích hệ thống hướng đối tượng - UML - Các loại sơ đồ trong UML 2 - Sơ đồ hoạt vụ - Mục đích của trường hợp sử dụng - Định nghĩa và ký hiệu - Mô tả sơ đồ hoạt vụ - Quan hệ giữa các tác nhân - Một vài nguyên tắc mô tả sơ đồ hoạt vụ - Mô tả bằng văn bản các trường hợp sử dụng - Đóng gói các trường hợp sử dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân Tích Hệ Thống Hướng Đối Tượng, Ngôn Ngữ UML - Phạm Thị Xuân Lộc phần 1

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Giáo trình PHÂN TÍCH HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Biên soạn: Phạm Thị Xuân Lộc 2009
  2. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG CỦA GIÁO TRÌNH 1. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ Họ và tên: Phạm Thị Xuân Lộc Sinh năm: 1961 Cơ quan công tác: Bộ môn: Hệ thống thông tin- Toán ứng dụng Khoa: Công nghệ thông tin- Truyền thông Trường: Đại học Cần thơ Địa chỉ Email để liên hệ: ptxloc@cit.ctu.edu.vn 2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG Giáo trình có thể dùng tham khảo cho những ngành nào: Tin học Có thể dùng cho các trường nào: các trường có đào tạo chuyên ngành Hệ thống thông tin. Các từ khóa (Đề nghị cung cấp 10 từ khóa để tra cứu): trường hợp sử dụng, lớp, đối tượng, thuộc tính, phương thức, liên kết, bản số, tương tác, sơ đồ tuần tự, thông báo, Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này: Cơ sở dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng Đã xuất bản in chưa, nếu có thì Nhà xuất bản nào: chưa
  3. Phân tích hệ thống Phân hướng đối tượng •Phạm Thị Xuân Lộc
  4. Tài liệu tham khảo Stt Tựa Thông tin chi tiết 1 UML 2 của Benoit Charoux, Aomar Osmani, Yann Thiery-Mieg, NXB Pearson Education France, 2005. 2 UML par la pratique- Etude của Pascal Roques, XB lần 2, NXB Eyrolles, 2001 de cas et exercices corrigés 3 UML pour l’analyse d’un của Chantal Morley, Jean Hugues, Bernard systeme d’information Leblanc, XB lần 2, NXB Dunod, 2002 4 Phân tích thiết kế hướng đối của Đặng Văn Đức, NXB Giáo dục, 2002 tựơng bằng UML 5 Modélisation objet avec UML của Pierre-Alian Muller, Nathalie Gaertner, XB lần 2, NXB Eyrolles, 2004 6 Object-oriented analysis David William Brown, NXB John Wileys & Sons, 2002 7 Trang web của OMG http://www.omg.org 8 Các trang web liên quan UML
  5. 9 The object-oriented development của Tom Rowlett, NXB Prentice Hall PTR, process 2001 10 A introducton to object-oriented của David Willia Brown, NXB John Wileys analysis- Objects in plain English & Sons, 2002 11 Objects¸ components and của Desmond Francis D’Souza, Alan frameworks with UML Cameron Wills, NXB Addison – Wesley, 1999 12 Software reuse- Domain analysis của Jag Sodhi, Prince Sodhi, NXB McGraw- and design process Hill, 1999 13 La démarche objet- Concepts et của Max Bouché, NXB Afnor, 1994 outils 14 Object models- strategies, patterns của Peter Coad, NXB Prentice-Hall, 1997 & applications 15 Modern system analysis & design của Jeffrey Hoffer, Joey F.George, Joseph S. Valacich, NXB Prentice-Hall, 2002
  6. Mục lục I. Giới thiệu II. Sơ đồ hoạt vụ III. Sơ đồ lớp IV. Sơ đồ tương tác

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản