intTypePromotion=3

Phân Tích Hệ Thống Hướng Đối Tượng, Ngôn Ngữ UML - Phạm Thị Xuân Lộc phần 10

Chia sẻ: Dwefershrdth Vrthrtj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
36
lượt xem
4
download

Phân Tích Hệ Thống Hướng Đối Tượng, Ngôn Ngữ UML - Phạm Thị Xuân Lộc phần 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tich: Phân tích hệ thống thông tin hiện hành và đề xuất HTTT tương lai. 2. Thiết kế: Thiết kế một hệ thống tin học thỏa mãn các yêu cầu đã được đặt ra ở công đoạn trước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân Tích Hệ Thống Hướng Đối Tượng, Ngôn Ngữ UML - Phạm Thị Xuân Lộc phần 10

  1. Chương V: Các giai đoạn phân tích thiết kế một HTTT Sơ đồ tổng quát của việc thiết lập một HTTT: Việc thiết lập một HTTT bao gồm các công đoạn sau: Phân tích Thiết kế Sử dụng Cài đặt 1. Phân tich: Phân tích hệ thống thông tin hiện hành và đề xuất HTTT tương lai. 2. Thiết kế: Thiết kế một hệ thống tin học thỏa mãn các yêu cầu đã được đặt ra ở công đoạn trước. 3. Cài đặt: Chuyển các phần tử đã được mô tả ở công đoạn 2 sang ngôn ngữ lập trình và hệ quan trị cơ sở dữ liệu cụ thể. 4. Sử dụng: HTTT mới được vận hành từ hệ thống tin học đã cài đặt.
  2. Cụ thể hơn, ta có hình vẽ sau: Lập kế Phân tích Thiết kế họach Sử dụng Cài đặt Triển khai Kiểm thử Ta có thể chia việc phân tích thiết kế thành 7 giai đoạn:
  3. 1. Xác định 2. Thu thập 3. Mô hình hóa lĩnh vực các luồng công thông tin cần thiết việc 4. Đánh giá hệ thống hiện tại 5. Tái cấu hình căn bản cho HTTT 6. Mô hình hóa 7. Biên soạn HTTT tương lai điều kiện sách
  4. Stt Tên Mục đích Phương tiện thực hiện Các mô hình Mức Sử dụng giai UML đoạn 1 Xác Tạo ranh giới - tiếp xúc với cấp lãnh đạo sơ đồ lớp quan niệm - gói định cho HTTT, - tác nhân lĩnh thu thập sơ bộ vực thông tin cho cần dự án thiết - tiếp xúc với người quản trị TT sơ đồ đối quan niệm - trình ứng dụng tượng 2 Thu - Hiểu được - qua các tác nhân đã đề cập trong sơsơ đồ lớp - quan niệm chỉ dùng các tên thập các khía cạnh đồ lớp ở g/đ 1 lớp, liên kết và các thông khác nhau của - tất cả các thành viên trong HT thực thuộc tinh cần thiết tin HT hiện hành - mô hình tĩnh đã có trong hồ sơ phân trong lớp liên kết - Ghi nhận các tích của HT hiện hành khái niệm - tiếp xúc với người quản trị TT tổng thể về - các giao diện người- máy của HT hiện - luận lý thông tin trong hành lĩnh vực đã - các tài liệu chức năng được sử dụng xác định trong lĩnh vực đang xét - kỉểm tra lại mô hình vật lý suy từ mô hình tĩnh đã có, nhờ vào cấu trúc các tập tin hoặc cơ sở dữ liệu hiên đang được sử dụng 3 Mô - Hiểu các - Ghi nhận những cảm nhận của người - sơ đồ hoạt vụ - quan niệm
  5. hình chức năng sử dụng (qua từng tác nhân) - sơ đồ tuần tự - luận lý hóa hiện hành - Phỏng vấn họ qua các kiểu sự kiện các - Xác định rõ trong lĩnh vực luồng vai trò các tác công nhân khác việc nhau trong hệ thống - Xác định cách thữc các tác nhân phối hợp với nhau để đạt mục tiêu của lĩnh vực đang xét 4 Đánh Đánh giá việc giá hệ quản lý thông thống tin và sự vận hiện hành của các tại quá trình chức năng 5 Tái Sử dụng đánh cấu giá trên để đưa hình ra các nguyên căn tắc mới, khái bản niệm mới cho HTTT
  6. 6 Mô Mô hình hóa - sơ đồ lớp - luận lý hình các khía cạnh - sơ đồ hoạt vụ hóa khác nhau của - sơ đồ tuần tự HTTT HTTT tương … tương lai, và phác lai thảo dần điều kiện sách 7 Biên Tạo sưu liệu soạn cho nhà đầu tư điều lẫn nhà thực kiện hiện sách Sự tương đương với cách phân loại khác: Stt Tên giai đoạn Cách phân loại khác 1 Xác định lĩnh vực cần thiết Lập sơ đồ chỉ đạo 2 Thu thập thông tin Thu thập và đặc tả yêu cầu 3 Mô hình hóa các luồng công việc 4 Đánh giá hệ thống hiện tại Nghiên cứu khả thi 5 Tái cấu hình căn bản cho HTTT ( + Thiết kế tổng thể) 6 Mô hình hóa HTTT tương lai Thiết kế chi tiết 7 Biên soạn điều kiện sách Lập sưu liệu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản