intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân Tích Hệ Thống Hướng Đối Tượng, Ngôn Ngữ UML - Phạm Thị Xuân Lộc phần 3

Chia sẻ: Dwefershrdth Vrthrtj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

90
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khởi đầu từ tên Unified Method • Đổi tên thành UML từ 1996 • Được chuyển cho OMG (Object Management Group) từ 1997, với version 1.1 được phát hành như một chuẩn • Hiện đang ở version 2.0 với nhiều cải tiến về mô hình hóa hành xử, về liên quan giữa các mô hình về cấu trúc và hành xử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân Tích Hệ Thống Hướng Đối Tượng, Ngôn Ngữ UML - Phạm Thị Xuân Lộc phần 3

  1. I.2 UML (3) • Khởi đầu từ tên Unified Method • Đổi tên thành UML từ 1996 • Được chuyển cho OMG (Object Management Group) từ 1997, với version 1.1 được phát hành như một chuẩn • Hiện đang ở version 2.0 với nhiều cải tiến về mô hình hóa hành xử, về liên quan giữa các mô hình về cấu trúc và hành xử.
  2. I.3. Các loại sơ đồ trong UML 2.0 Sơ đồ về cấu trúc Sơ đồ về hành xử Sơ đồ về tương tác
  3. Class diagram Object diagram Sơ đồ lớp Sơ đồ Structure diagrams đối tượng Composite Sơ đồ Sơ đồ về cấu trúc phức structure cấu trúc diagram Sơ đồ đóng gói Sơ đồ Sơ đồ Package diagram thành tố triển khai Component diagram Deployment diagram
  4. Use case diagram Sơ đồ hoạt vụ State diagram Sơ đồ trạng thái Activity diagram Sơ đồ Sơ đồ về hoạt động Hành xử Behavior diagrams
  5. Sequence diagram Communication diagram Sơ đồ tuần tự Sơ đồ truyền thông Sơ đồ tổng thể về tương tác Timing Sơ đồ Interaction overview diagram thời gian diagram Sơ đồ về tuơng tác Interaction diagrams
  6. Chương II: Sơ đồ hoạt vụ (use case diagram) Chương II: Sơ đồ hoạt vụ.....................................................................................................1 II.1. MỤC ĐÍCH CỦA TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG: .........................................................2 II.2 ĐỊNH NGHĨA VÀ KÝ HIỆU: ......................................................................................2 II.2.1 Định nghĩa: .............................................................................................................2 II.2.2 Ký hiệu: ..................................................................................................................2 II.3 MÔ TẢ SƠ ĐỒ HOẠT VỤ: .........................................................................................3 II.3.1 Các quan điểm mô tả sơ đồ hoạt vụ: ......................................................................3 II.3.2 Quan hệ giữa các trường hợp sử dụng trong một sơ đồ hoạt vụ: ...........................3 II.4 QUAN HỆ GIỮA CÁC TÁC NHÂN: ..........................................................................5 II.5 MỘT VÀI NGUYÊN TẮC MÔ TẢ SƠ ĐỒ HOẠT VỤ: ............................................6 II.5.1 Xác định các tác nhân: ............................................................................................6 II.5.2 Gom lại các trường hợp sử dụng: ...........................................................................6 II.6 MÔ TẢ BẰNG VĂN BẢN CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG: ..................................7 II.6.1 Đinh danh: ..............................................................................................................7 II.6.2 Chuỗi hành vi: ........................................................................................................7 II.6.3 Các mục bổ sung tùy ý : .........................................................................................7 II.7 ĐÓNG GÓI CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG: ...........................................................9 II.7.1 Ngữ cảnh: ...............................................................................................................9 II.7.2 Đinh nghĩa: ...........................................................................................................10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2