Phân tích kỹ thuật cổ phiếu niêm yết

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
472
lượt xem
319
download

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu niêm yết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ đồ thị ngày của BMC, các chỉ báo kỹ thuật hiện nay cho thấy xu hướng tăng của BMC khá bền vững. MACD di chuyển nhê trên đường zero và đang có tín hiệu hội tụ cùng đường tín hiệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích kỹ thuật cổ phiếu niêm yết

 1. Phòng Nghiên c u & Phân tích PHÂN TÍCH K THU T C PHI U NIÊM Y T Ngày 25/07/2008 -01/08/2008 1 www.namansecurities.com
 2. Phòng Nghiên c u & Phân tích DPM (HOSE) NH N NH BI U K THU T Giá óng c a ngày 25/07/2008: 52,000. Căn c th phân tích k thu t ngày c a DPM, MACD ã chính th c h i t cùng ư ng tín hi u và cách xa ư ng zero, cùng v i Stochastic Oscillator ang i vào giai o n cu i c a chu kỳ mua. S s t gi m 6 phiên liên t c ã khi n ư ng giá lùi m nh v MA20 và i th thách t i ngư ng h ang ch tr quan tr ng này. Hư ng ngư c l i, th v n còn nh ng tín hi u l c quan trư c l c c u m nh ư c h p th trong các phiên giao d ch ch n l c g n ây, y tính thanh kho n c a DPM lên cao cùng v i RSI v n duy trì ư c v trí trong vùng 30-70. Theo nh n nh c a chúng tôi, n u DPM b t thành công t i m c h tr c a MA20 và duy trì thành công à tăng giá t i kháng c c a Bolliger trên, kh năng hình thành xu hư ng tăng n nh tr l i là khá l n. M c kháng c : 56,000 M c h tr : 48,000 THÔNG TIN C PHI U NGH Theo ánh giá c a chúng tôi, DPM là P/E: 14.96 u tư và m c giá hi n KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 1,028,642 c phi u t t t i khá h p d n mua vào. Thông tin c t c: N/A Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao d ch n i b : N/A Thông tin khác: N/A 2 www.namansecurities.com
 3. Phòng Nghiên c u & Phân tích BMC (HOSE) NH N NH BI U K THU T Giá óng c a ngày 25/07/2008: 78,500 Căn c th ngày c a BMC, các ch báo k thu t hi n nay cho th y xu hư ng tăng c a BMC khá b n v ng. MACD di chuy n nh trên ư ng zero và ang có tín hi u h i t cùng ư ng tín hi u. Sau n l c o chi u trong 2 phiên g n ây, ư ng giá ã di vư t lên trên MA20 và s c b t này c n ư c c ng c trong các phiên ti p theo tru c khi xác nh n xu hư ng ph c h i b n v ng. L c c u m nh y RSI ti n tr l i vùng overbought và ch báo Stochastic Oscillator ang m ra m t chu kỳ mua m i. M c h tr : 65,000 M c kháng c : 83,000 THÔNG TIN C PHI U NGH Theo dõi di n bi n giao d ch mua P/E: 10.51 vào cho m c tiêu ng n h n t i các phiên KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 26,473 i u ch nh. Thông tin c t c: N/A Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao d ch n i b : N/A Thông tin khác: KQKD 06 tháng - DT 6 tháng: 65.7 t - LNST: 23.7 t - EPS: 2,866 3 www.namansecurities.com
 4. Phòng Nghiên c u & Phân tích ABT (HOSE) NH N NH BI U K THU T Giá óng c a ngày 25/07/2008: 31,500 Gi m i m liên t c 9 phiên, hi n các ch báo k thu t c a ABT ng lo t không vào cu c ng h kh năng tăng i m tr l i c a mã c phi u này khi MACD b t u rơi xu ng dư i ư ng zero và ư ng tín hi u. Các ngư ng h tr t i MA20 và d i Bolliger dư i l n lư t b phá v cho th y xu hư ng gi m giá không d t. Không có l c c u h tr , RSI ang ti n vào vùng oversold. M c h tr : 30,000 THÔNG TIN C PHI U NGH Không nên u tư vào ABT trong giai P/E: 4.02 o n này ho c c t l ngay khi có th . KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 33,763 Thông tin c t c: N/A Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao d ch n i b : N/A Thông tin khác: KQKD 06 tháng - Doanh thu: 240 t - LNST: 22.6 t - EPS: 3,196 4 www.namansecurities.com
 5. Phòng Nghiên c u & Phân tích VNM (HOSE) NH N NH BI U K THU T C phi u VNM ngày 25//07/2008 ch t t i m c 99,000 Tr i qua các phiên gi m giá liên t c t 16/07 – 25/07, hi n các ch báo k thu t c a VNM cho th y xu hư ng tăng giá khó tr l i trong ng n h n. MACD ã h i t cùng ư ng tín hi u theo hư ng t trên xu ng và hi n ang lùi v g n ư ng zero. Các d i Bolligers ang i vào giai o n co h p l i trư c di n bi n ư ng giá liên t c phá các ngư ng h tr t i Bolliger trên, MA20 và b t u ch i th thách t i m c h tr m i ti p theo t i d i dư i. S c c u suy y u cùng tính thanh kho n kém ã y RSI rơi t do t v trí 70 v 34. Stochastic Oscillator ang i vào giai o n cu i c a chu kỳ bán, tuy nhiên n u không ư c l c c u h tr m nh cho nh ng phiên t i, kh năng SO s i ngang trư c khi vào chu kỳ mua. M c h tr :90,000 M c kháng c : 112,000 THÔNG TIN C PHI U NGH VNM là c phi u phù h p cho danh P/E: 17.87 m c u tư dài h n. Beta: 1.02 Hi n nay, v i m c P/E 18.4 là khá cao KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 145,110 Thông tin c t c: N/A so v i th trư ng. Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao d ch n i b : - P.TG ăng ký bán 12,000 cp t 21/07/2008 – 15/10/2008 - VN Dragon ăng ký bán 1,150,000 cp t 25/07/2008 Thông tin khác: KQKD Quý 2/2008 - Doanh thu: 3,964 t , t 48.3% k ho ch - LNST: 693 t , t 60.8% k ho ch 5 www.namansecurities.com
 6. Phòng Nghiên c u & Phân tích HPG (HOSE) NH N NH BI U K THU T Giá óng c a HPG 25/07/2008: 49,400 M c dù i u ch nh gi m 4 phiên liên t c, tuy nhiên phiên o chi u ã giúp HPG tránh kh i pha th thách t i m c h tr c a MA20 sau khi ánh d u m c giá 49,400 trong ngày hôm nay. Hi n có nhi u i m sáng cho th y kh năng h i ph c tr l i c a mã c phi u này. ư ng MACD b xa ư ng zero và ang có d u hi u h i t cùng ư ng tín hi u. L c c u n nh khi n RSI luôn duy trì ư c v trí lân c n vùng overbought. Trong khi ó, Stochastic Oscillator có tín hi u k t thúc s m chu kỳ bán b t u i vào chu kỳ mua. M c h tr : 46,000 M c kháng c : 56,000 THÔNG TIN C PHI U NGH Ti n hành mua vào cho m c tiêu u tư P/E: 10.0 ng n và trung h n t i m c giá dư i KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 459,571 50,000. Thông tin c t c: N/A Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao d ch n i b : N/A Thông tin khác: KQKD 06 tháng - Doanh thu: 4,907.5 t - LNST: 848 t - EPS: 6,282 6 www.namansecurities.com
 7. Phòng Nghiên c u & Phân tích KHA (HOSE) NH N NH BI U K THU T Giá óng c a KHA 25/07/2008:10,600. Căn c th ngày c a KHA, các ch báo k thu t cho th y xu hư ng giá xu ng v n còn ti p t c trong ng n h n. ư ng MACD và ư ng tín hi u ã h i t và không th b t phá lên trên ư ng zero. RSI ang ti n v vùng oversold trong khi ư ng giá l n lư t phá các ngư ng h tr t i MA20 và d i Bolliger dư i. Chu kỳ bán kéo dài khi Stochastic Oscillator chưa m ra tín hi u m i c a chu kỳ mua vào. Hi n kh năng o chi u và h i ph c trong ng n h n khó b n v ng m c dù giá KHA ch x p x m nh giá. M c h tr : 9,500 THÔNG TIN C PHI U NGH Không nên u tư vào KHA trong giai P/E: 7.68 o n này ho c bán ra ngay khi có th KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 46,365 Thông tin c t c: N/A Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao d ch n i b : N/A Thông tin khác: KQKD 06 tháng - Doanh thu: 44.7 t , t 20.6% KH 2008 - LNST: 6.5 t ( ã trích l p d phòng 3.2 t ) 7 www.namansecurities.com
 8. Phòng Nghiên c u & Phân tích SJS (HOSE) NH N NH BI U K THU T C phi u SJS ngày 25/07/2008 ch t t i m c 61,500 Ph c h i m nh m trong 2 phiên g n nh t , th k thu t c a SJS ang phát i các tín hi u khá t t. ư ng giá v n duy trì n nh ư ng i c a mình trong khu v c trung tâm c a MA20 và d i Bolliger trên. L c c u m nh ng h RSI ti n v vùng overbought và Stochastic Oscillator ang có tín hi u k t thúc s m chu kỳ bán. M c h tr : 56,000 M c kháng c : 66,000 THÔNG TIN C PHI U NGH Là c phi u t t cho u tư ng n h n. P/E: 6.39 Theo dõi di n bi n c a SJS xác nh n KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 151,883 xu hư ng ph c h i b n v ng trư c khi Thông tin c t c: N/A mua vào. Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao d ch n i b : N/A Thông tin khác: N/A 8 www.namansecurities.com
 9. Phòng Nghiên c u & Phân tích TTP (HOSE) NH N NH BI U K THU T Giá óng c a TTP 25/07/2008: 18,000 th ngày c a TTP hi n r t x u khi các ch báo k thu t u phát i nh ng tín hi u kém l c quan. Su t th i gian dài, MACD v n n m sâu dư i ư ng zero và RSI v n chưa l c c u h tr thoát ra kh i vùng oversold. Trong khi ó, ư ng giá sau môt th i gian di chuy n trong khu v c trung tâm dư i c a MA20 thì hôm nay ã chính th c phá ngư ng h tr t i d i Bolliger dư i.. M c h tr : 16,000 THÔNG TIN C PHI U NGH ngh nhà u tư không P/E: 4.42 Chúng tôi nên ch n TTP cho danh m c u tư c a KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 132,014 mình ho c bán ra ngay khi có th . Thông tin c t c: N/A Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao d ch n i b : N/A Thông tin khác: N/A 9 www.namansecurities.com
 10. Phòng Nghiên c u & Phân tích DMC (HOSE) NH N NH BI U K THU T Giá óng c a DMC 25/07/2008: 85,500 Hi n các ch báo k thu t v n ang ng h xu hư ng gi m giá trong ng n h n c a DMC khi ư ng MACD ti p t c r t sâu xu ng dư i ư ng zero và ư ng giá nương theo d i Bolliger dư i su t th i gian dài. Bên c nh ó, không ư c ti p s c t l c c u, RSI rơi t do v vùng oversold trong khi ch báo Stochastic Oscillator ang di vào giai o n di chuy n ngang trư c khi vào chu kỳ mua. M c h tr : 83,000 THÔNG TIN C PHI U NGH Th n tr ng theo dõi ph n ng c a P/E: 15.95 DMC t i m c h tr 83,000 trư c khi KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 11,275 quy t nh mua vào. Theo nh n nh Thông tin c t c: N/A c a chúng tôi, DMC phù h p cho m c Thông tin phát hành thêm: N/A tiêu u tư dài h n hơn là ng n h n. Thông tin giao d ch n i b : N/A Thông tin khác: KQKD 06 tháng - Doanh thu: 448.5 t - LNST: 30.8 t - EPS: 2,237 10 www.namansecurities.com
 11. Phòng Nghiên c u & Phân tích ACB (HASTC) NH N NH BI U K THU T Giá óng c a ACB ngày 25/07/2008: 59,200. Căn c th ngày c a ACB, các ch báo k thu t v n còn ng h kh năng ph c h i c a ACB, dù không m nh m như tu n trư c. ư ng MACD ang có tín hi u h i t cùng ư ng tín hi u g n ngay trung tâm ư ng zero. RSI sau th i gian n m trong khu v c overbought nay ã tr l i vùng 30-70. Gi m i m 3 phiên li n, ư ng giá ang tr v MA20 và ch i th thách t i ngư ng h tr này. Hi n Stochastic Oscilltor v n ang trong chu kỳ bán ra, tuy nhiên chúng tôi d oán ACB s s ph c h i tr l i vào gi a tu n sau. M c h tr : 56,000 M c kháng c : 71,000 THÔNG TIN C PHI U NGH Theo nh n nh c a chúng tôi, ây là P/E: 7.31 th i i m t t ti n hành mua vào KLGD bình quân/ngày 30 phiên: 690,987 ACB cho m c tiêu trung và dài h n. Thông tin c t c: N/A Thông tin phát hành thêm: N/A Thông tin giao d ch n i b : N/A Thông tin khác: N/A 11 www.namansecurities.com
 12. Phòng Nghiên c u & Phân tích KHUY N NGH Báo cáo này ư c th c hi n b i Công ty C ph n Ch ng khoán Nam An (“Nam An”). Thông tin s d ng trong báo cáo này ư c Nam An thu th p t nh ng ngu n khác nhau ư c cho là áng tin c y. Tuy nhiên, chúng tôi không m b o r ng nh ng thông tin trong báo cáo này là hoàn ch nh ho c chính xác. Các quan i m và ư c tính trong ánh giá c a chúng tôi có giá tr n ngày ra báo cáo và có th thay i mà không c n báo cáo trư c. M c ích duy nh t c a báo cáo này là cung c p thông tin ch ng khoán, nh ng ngh trong báo cáo này, n u có ch mang tính tham kh o. Các quan i m và khuy n cáo ư c trình bày trong b n báo cáo này không nh m t i m c tiêu u tư c th , tình tr ng tài chính c th hay nhu c u c th c a b t kỳ ngư i nào nh n ư c ho c c báo cáo này. Nhà u tư cũng ý th c có th có các xung t l i ích nh hư ng n tính khách quan c a b n báo cáo này. Nhà u tư nên xem báo cáo này như là m t ngu n tham kh o ho c tham kh o ý ki n tư v n c l p n u c n thi t khi ưa ra quy t nh u tư và ph i ch u toàn b trách nhi m i v i quy t nh u tư c a chính mình. Nam An tuy t i không ch u trách nhi m i v i toàn b hay b t kỳ thi t h i nào, hay s ki n b coi là thi t h i, i v i vi c s d ng toàn b ho c t ng ph n thông tin hay ý ki n nào c a b n báo cáo này. B n báo cáo này ư c gi b n quy n và là tài s n c a Nam An. M i s sao chép, tái phân ph i, chuy n giao ho c s a i báo cáo này trong b t kỳ trư ng h p nào mà không có s ng ý b ng văn b n c a Nam An u trái lu t. Vui lòng ghi rõ ngu n khi trích d n các thông tin trong báo cáo này. LIÊN H : Công ty C ph n Ch ng khoán Nam An [a] L u 8, tòa nhà Itaxa, 126 Nguy n Th Minh Khai, Qu n 3, Tp. HCM [t] (08) 930 8000 [e] info@namansecurities.com [f] (08) 930 1000 [w] www.namansecurities.com 12 www.namansecurities.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản