intTypePromotion=1

Phát triển công nghiệp xanh là giải pháp tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Chia sẻ: Tien Dat Dat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
163
lượt xem
49
download

Phát triển công nghiệp xanh là giải pháp tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu không còn là dự báo mà đã trở thành mối đe dọa gây ra nhiều thảm họa và tai biến thiên nhiên trên toàn thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia được dự báo là sẽ bị tác động nghiêm trọng nhất do BĐKH và mực nước biển dâng. Việt Nam là nước đang phát triển với mức thu nhập trung bình thấp, nên không thuộc nhóm các nước phải cam kết cắt giảm khí nhà kính. Nhưng xét về lợi ích toàn cầu và quốc gia lâu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển công nghiệp xanh là giải pháp tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

  1. Phát triển công nghiệp xanh là giải pháp tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng Hiện nay, biến đổ i khí hậu (BĐKH) toàn cầu không còn là dự báo mà đ ã trở thành mối đe dọa gây ra nhiề u thả m họa và tai biến thiên nhiên trên toàn thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia được dự báo là sẽ bị tác động nghiêm trọng nhất do BĐKH và mực nước biển dâng. Việt Nam là nước đang phát triển với mức thu nhập trung bình thấp, nên không thuộc nhóm các nước phải cam kết c ắt giảm khí nhà kính. Nhưng xét về lợi ích toàn cầ u và quốc gia lâu dài, chúng ta nên chủ độ ng nghiên c ứu chiến lược phát triển công nghiệp xanh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hộ i, nhằm đạt 3 mụ c tiêu: xóa đói giả m nghèo, giảm phát th ải và chủ động ứng phó với BĐKH.
  2. Đến nay, việc sản xuất và tiêu thụ năng lượng ở nước ta chủ yếu do sử dụng nhiên liệ u hóa thạch như than đá, dầu và khí thiên nhiên. Nhưng việc sử dụng năng lượng hóa thạch lại là một trong những nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính. Ngu ồn năng lượng hóa thạch được hình thành từ c ác vậ t liệu hữu cơ có chứa nguyên tố cácbon, nên khi đốt cháy chúng sẽ tạo ra năng lượng để sử dụng, đồng thời thả i vào khí quyển mộ t lượng lớn khí CO2. Ngoài ra, trong thành phần của nhiên liệ u hóa thạch ngoài cácbon và hyđrô còn nhiều nguyên tố khác như S, N... và khi đ ốt cháy còn tạo ra các khí thải độc hạ i vào môi trường như H2S, NOx, SOx. Vì th ế, giảm phát thải khí nhà kính thực chất là giảm phát thải khí CO2, từ đó mới có khái niệm "phát triển kinh tế /công nghiệp cácbon thấ p". Nhưng khái niệm này không thể hiện đầ y đủ và tổng hợp các giả i pháp bảo vệ môi trường nói chung, mà ch ỉ nhấn mạnh việc giảm thiểu phát thải CO2, vì vậ y trong vài năm lại đây, xuất hiện thêm khái niệm mới "phát triển kinh tế/công nghiệp xanh". Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả c hỉ đề cập đến phạm vi hẹp hơn, đó là "phát triển công nghiệp xanh", đây là giải pháp tích cực ứng phó với BĐKH và nước biển dâng Công nghiệp xanh là gì? Thuật ngữ "công nghiệp xanh" xuấ t hiện chưa lâu, nhưng đã được hầu hế t các quốc gia sử dụng và có nhiều hội nghị quốc tế bàn về vấn đề này. Đặ c biệ t, công nghiệp xanh hiện được ứng dụng và phát triển mạnh ở Mỹ, Trung Quốc, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Braxin... Hiện nay, đ ịnh nghĩa cụ thể về c ông nghiệp xanh chưa thống nhấ t, nhưng có thể h iểu là: Công nghiệp xanh là nền công nghiệp thân thiện với môi trường, là nền công nghiệp sản xuất ra các sản phẩ m thân thiện với môi trường và giúp cho các điều kiện tự nhiên của môi trường tốt hơn, trong toàn bộ quá trình sản xuất nó giảm thiểu tối đa tác động xấu tới môi trường. Ngoài ra, công nghiệp xanh còn bao hàm c ả việc tái sử dụng các chấ t thải, các chấ t thải năng lượng, sử dụng tiế t kiệm và hiệu quả năng lượng và nguồn tài nguyên thiên nhiên khác (khoáng sản, gỗ tự nhiên...), h ạn chế sử dụng hóa chấ t độc hạ i (phân bón, thuốc bảo vệ thực vậ t, b ảo quản thực phẩm...) bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến để khắc phục và kiểm soát ô nhiễ m môi trường.
  3. Từ khái niệm về công nghiệp xanh, nội hàm c ủa nó có thể tổng hợp vào 4 nhóm vấ n đề chính sau: Các sản phẩ m xanh; Năng lượng mới và tái tạo (phát thải CO2 thấp); Dịch vụ xanh; Môi trường bền vững. Các sản phẩm xanh là các sản phẩm của công nghiệp xanh, được chế tạo bằng cách giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, sử d ụng tiế t kiệm nguồn nguyên liệu đầu vào như sử dụng tiết kiệ m và hiệu quả năng lượng, tiế t kiệm và bảo đảm bền vững nguồn nước, tái sử dụng rác thả i công nghiệp. Các sản phẩ m xanh thường được sử dụng trong các lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông vận tải; Các sản phẩ m tiêu dùng; Sản xuất công nghiệp; Sản xuất nông -lâm - ngư nghiệp. Năng lượng mới và tái tạo bao gồm công nghiệp có liên quan đến việc sản xuất ra năng lượng từ n guồn tài nguyên thiên nhiên như nư ớc, mặ t trời, gió, địa nhiệt, sinh khối... Ngoài ra còn sử dụng tất cả các loạ i rác thả i để đốt và thu hồi nhiệ t như biomas, đồng sinh nhiệ t... Dịch vụ xanh là công nghiệp và các ngành nghề liên quan tới việc tạo ra các d ịch vụ giúp xây dựng và phát triển công nghiệp xanh thông qua việc áp dụng các sản phẩm xanh và công nghệ xanh trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, sản xuấ t nông -lâm - ngư nghiệp và tái sử dụng rác thả i cũng như quản lý rác thả i. Môi trường bền vững bao gồm các ngành công nghiệp liên quan đến bảo đảm bền vững cho khí quyển, nguồn nước và đấ t đai, bao gồm cả việc kiểm soát phát thả i khí, xử lý nước và nước thải công nghiệp bảo đả m nguồn nước bền vững cho con người, quản lý và cả i tạo đất đai, sử dụng và x ử lý thuốc bảo vệ thực vậ t, sử dụng phân bón hữu cơ (ít phân hóa học) và an toàn mô i trường trong nuôi trồng, đánh bắt thủy - h ải sản... Tại sao công nghiệp xanh là giải pháp tích cực ứng phó với BĐKH và ngăn ngừa mực nước biển dâng? Nguồn năng lượng hóa thạch rất quan trọng đối với sự phát triển của loài ngư ời, nhưng cũng là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính. Khi bị đ ốt cháy nhiên liệu hóa thạch
  4. tạo ra lượng khí thải cácbon điôxit rất lớn. Để giả m thiểu BĐKH phải bảo đảm lượng phát thải cácbon điôxit từ n guồn năng lượng hóa thạch không quá 14,5 GT/năm, nhưng hiện nay đã vượt gấp đô i con số này và vẫn trên đà gia tăng. Trong khi đó, công nghiệp xanh hướng tới giảm d ần sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch và chuyể n dần sang năng lượng mới, tái tạo - là nguồn năng lượng sạch, không gây ô nhiễm môi trường, ít phát thải khí cácbon và các khí độc hại khác. Xét về lợi ích toàn cầu, phát triển ngành năng lượng cácbon thấp góp phần giảm lượng phát thải khí nhà kính vào bầu khí quyển, làm chậm lại quá trình nóng lên toàn cầu, giả m mực nước biển dâng. Tuy nhiên, để từng bước tiến tới nền công nghiệp xanh, mà vẫn bảo đảm an ninh năng lượng và cung cấp đủ nguyên liệ u cho nền kinh tế thì trước mắ t phả i ứng dụng đồng bộ và hệ thống các giả i pháp trên cơ sở áp dụng công nghệ cao. Theo đó, tập trung vào một số việc sau: Sử d ụng tiết kiệ m và hiệu quả các dạng năng lượng hóa thạch, từng bước chuyển sang năng lượng mới tái tạo. Ứng dụng công nghệ tiên tiến để khai thác, chế biến và sử dụng than đá có hiệu quả nhấ t, ô nhiễm thấp. Đồng thời, áp dụng chu kỳ kết h ợp khí hóa thích hợp để sản xuấ t điện, năng lượn g, nhiên liệu và nguyên liệ u hóa chất ít ô nhiễ m và giả m thiểu CO2; Trong lĩnh vực giao thông vận tải chuyển nhanh sang sử dụng nhiên liệu sinh học, sử dụng nhiên liệu hyđrô, phát triển ô tô điện, ô tô hybrid, hoặc flex - fuel. Phát triển công nghệ sản xuấ t nhiên liệu tổng hợp từ n guyên liệu chứa cácbon như than, sinh khối; Chuyển sang công nghệ than sạch, đây là giải pháp quan trọng giảm phát thải cácbon trong thế kỷ này. Sử dụ ng công nghệ than sạch mang tính quyết định trong việc chuyển sang nền kinh tế cácbon thấp. Trong khi chưa giảm phát thải khí cácbon có thể áp dụng công nghệ thu hồi và lưu trữ cácbon. Tìm kiếm thăm dò nguồn nhiên liệ u mới như hyđrát mêtan để thay thế cho dầu khí. Việc chuyển đổ i dần từ nền công nghiệp truyền thống sử dụng năng lượng hóa thạch là chủ yếu sang nền công nghiệp cácbon thấp và phát triển công nghiệp xanh là bước tiến mới quan trọng của nhân loại. Do đó, sẽ ngăn ngừa được BĐKH toàn cầu và mực nước biển dâng. Về lợi ích quốc gia, việc phát triển công nghiệp xanh sẽ giúp tiế t kiệm đầu vào năng lượng, nguyên liệu, tăng hiệu suấ t sử dụng, giả m nhập khẩu nhiên liệu, đồng thời
  5. giảm gánh nặng nhập siêu cho nền kinh tế , tạo nhiều việc làm mới góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo đả m môi trường bền vững cho con cháu mai sa
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2