Phiếu yêu cầu chuyển EMS_35 EMS - P.HCTH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
7
download

Phiếu yêu cầu chuyển EMS_35 EMS - P.HCTH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'phiếu yêu cầu chuyển ems_35 ems - p.hcth', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiếu yêu cầu chuyển EMS_35 EMS - P.HCTH

  1. PHIẾU YÊU CẦU GỬI THƯ EMS/EXP/PTN/FAX Ngày tháng năm 20 Đơn vị gửi: .................................................................................................................................................... Nơi nhận:....................................................................................................................................................... Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………… Điện thoại/ Fax…………………………………………………………………………………………… Hình thức gửi:  EMS  EXP  PTN  FAX Lý do:.............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................ Yêu cầu khác: …………………………………………………………………………………………….. Đề nghị Phòng Hành chính - Tổng hợp cho chuyển tài liệu này bằng hình thức phát chuyển nhanh ……….. TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên và ghi rõ họ tên) 35CBVC – P.HCTH PHIẾU YÊU CẦU GỬI THƯ EMS/EXP/PTN/FAX Ngày tháng năm 20 Đơn vị gửi: .................................................................................................................................................... Nơi nhận:....................................................................................................................................................... Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………… Điện thoại/ Fax…………………………………………………………………………………………… Hình thức gửi:  EMS  EXP  PTN  FAX Lý do:.............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................ Yêu cầu khác: …………………………………………………………………………………………….. Đề nghị Phòng Hành chính - Tổng hợp cho chuyển tài liệu này bằng hình thức phát chuyển nhanh …………… TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên và ghi rõ họ tên) 35CBVC – P.HCTH
Đồng bộ tài khoản