Phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
86
lượt xem
5
download

Phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

  1. Phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ, ngành, địa phương Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:45 ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định khen thưởng, hiện vật kèm theo Các bước Tên bước Mô tả bước Ban TĐKT Trung ương tiếp nhận đề nghị khen thưởng của Bộ, 1. ngành, địa phương
  2. Tên bước Mô tả bước Xin ý kiến cơ quan liên quan, báo cáo xin ý kiến các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thông qua bỏ phiếu kín. Các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ 2. quy định, Ban TĐKT Trung ương xin ý kiến Hội đồng TĐKT Trung ương bằng văn bản và trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định Khi có quyết định của Chủ tịch nước, Ban Thi đua Khen 3. thưởng thông báo, viết bằng, đóng dấu tại Văn phòng Chủ tịch nước và cấp phát cho Bộ, ngành, địa phương. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo hồ sơ hoặc vi 4. phạm pháp luật...), Ban TĐKT Trung ương thông báo đến Bộ, ngành, địa phương Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình Thủ tướng Chính phủ
  3. Thành phần hồ sơ 2. Biên bản của hội đồngTĐKT cấp Bộ ngành, địa phương 3. Báo cáo thành tích Số bộ hồ sơ: 03 bản chính và 20 bản sao Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu hướng dẫn thực hiện báo cáo thành tích Mẫu hướng dẫn thực hiện 1. (đối với tập thể) báo c... Mẫu hướng dẫn báo cáo thành tích (đối với cá Mẫu hướng dẫn thực hiện 2. nhân) báo c... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản