Phương pháp giải các dạng toán về hydrocacbon

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
178
lượt xem
24
download

Phương pháp giải các dạng toán về hydrocacbon

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phương pháp giải các dạng toán về hydrocacbon', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp giải các dạng toán về hydrocacbon

  1. Giáo viên: Ths. Bùi Quang Chính Giá viê Chí PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN VỀ HIDROCACBON PHƯƠ ƯƠNG PHÁ GIẢ TOÁ Bài tập: 1. Đem cracking một lượng n-butan thu được hỗn hợp A gồm 5 hidrocacbon khí. Cho hỗn hợp khí này sục qua dung dịch Br2 dư thì khối lượng brom tham gia phản ứng là 25,6 gam và sau thí nghiệm khối lượng bình brom tăng thêm 5,32 gam. Hỗn hợp khí còn lại sau khi đi qua dung dịch brom có tỷ khối hơi so với metan là 1,9625. a) Tính hiệu suất phản ứng cracking.(ĐS: Đ S:80%) Đ S:CH b) Tính % thể tích hỗn hợp A. (ĐS: 4 =C3H6 20%, C2H4 = C2H6 50%, C4H10 20%) 2. Sau khi kết thúc phản ứng cracking n-butan thu 22,4 lit hỗn hợp khí A (giả sử chỉ gồm các hidrocacbon). Cho A lội từ từ qua dung dịch brom dư thì chỉ còn 13,44 lit hỗn hợp khí B. Đốt cháy hoàn toàn 0,6 lit hỗn hợp khí B thu được 1,3 lit CO2. Đ S:66,67%) a) Tính hiệu suất phản ứng cracking. .(ĐS: Còn nhiều chuyên đề nữa, tôi đang cố gắng thêm. Nếu ai cần thì liên hệ nhé!!! nhiề chuyê thê thì liê nhé
  2. Giáo viên: Ths. Bùi Quang Chính Giá viê Chí Đ b) Tính % thể tích của A và thể tích khí O2 cần để đốt cháy hoàn toàn B. .(ĐS: CH4 =C3H6 30%, C2H4 = C2H6 10%, C4H10 20%, V02=50,4l) c) Nếu lấy 100m3 hỗn hợp A ở 00C, 22,4atm đem trùng hợp thì thu được những polime nào, Đ có khối lượng bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng 80% và các thể tích khí đo ở dktc. .(ĐS: (-C3H6-)n 10,08.105 gam, (-C2H4-)n 2,24.105 gam) 3. Cracking m(gam) n-butan thu được hỗn hợp khí A. Dẫn toàn bộ khí A qua dung dịch Brom dư thấy có 36 gam brom tham gia phản ứng và thu được hỗn hợp khí B. Đốt cháy hoàn toàn 1/10 thể tích hỗn hợp B thu được 2,31 gam CO2 và 1,449 gam H2O. a) Tính thành phần % thể tích hỗn hợp A và B. Biết rằng phản ứng cracking xảy ra không Đ hoàn toàn. .(ĐS: hhA CH4 =C3H6 28,71%, C2H4 = C2H6 15,84%, C4H10 10,89%; hhB CH4 51,79%, C2H6 28,57%, C4H10 19,64%) Đ b) Tính khối lượng m (gam). .(ĐS: m=16,24 gam) Đ c) Tính hiệu suất phản ứng cracking. .(ĐS:80,36%) 4. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm 2 hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp nhau. Cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào lọ có chứa lượng vừa đủ nước vôi trong. Khối lượng bình nước vôi tăng 4,7 gam và tạo được 5 gam kết tủa. Tiếp tục đun nóng dung dịch thu được thêm 1 gam kết tủa. Đ a) Xác định công thức phân tử của 2 hidrocacbon. .(ĐS: C3H8, C4H10) b) Tính % khối lượng mỗi chất. .(ĐS:C3H8 43,13%, C4H10 56,87%) Đ c) Cracking lượng hỗn hợp A nói trên thu được hỗn hợp B. Hidro hóa hoàn toàn B thu được 0,896 lit hỗn hợp khíD (đo ở đktc) gỗm hidrocacbon no. Biết hỗn hợp có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong D chiếm 37,5% thể tích hỗn hợp. Tính hiệu suất phản ứng Đ cracking. .(ĐS:100%) Đ d) Tính % thể tích các khí trong D. .(ĐS: CH4 =C2H6 37,5%, C3H8 = C2H6 12,5%) 5. Tiến hành cracking m gam hỗn hợp X gồm propan và butan được hỗn hợp Y. Dẫn Y qua bình nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 8,2 gam và có 3,8 gam hỗn hợp Z thoát ra khỏi bình. Đ Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính m. (ĐS: 12 gam) 6. Tiến hành cracking m gam n-butan được hỗn hợp X. Dẫn X qua bình nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 16,8 gam. Khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn được 23,4 gam H2O và 35,2 gam CO2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính m. Cho biết cracking có thể xảy ra các phản ứng sau: C4H10 → C4H8 + H2 C4H10 → C2H4+ C2H6 C4H10 → C3H6 + CH4 Đ (ĐS:29 gam) 7. Tiến hành phản ứng cracking m gam hỗn hợp gồm propan và butan được hỗn hợp X. Dẫn X qua bình brom dư thấy khối lượng bình tăng 10 gam và có 6,2 gam hỗn hợp khí Z thoát ra khỏi bình. Đ Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính m. (ĐS: 16,2 gam) 8. Tiến hành cracking m gam hỗn hợp gồm propan và butan thu được hỗn hợp X gồm C3H6, C4H8, H2, C2H4, CH4, C2H6, C3H8 dư và C4H10 dư. Dẫn X qua bình brom dư thấy khối lượng bình tăng 10 gam. Hỗn hợp khí thoát ra đem đốt cháy hoàn toàn được 26,4 gam CO2 và 16,2 gam H2O. Đ Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính m. (ĐS: 19 gam). Còn nhiều chuyên đề nữa, tôi đang cố gắng thêm. Nếu ai cần thì liên hệ nhé!!! nhiề chuyê thê thì liê nhé

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản