Proud of you

Chia sẻ: Nông Tiến Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

4
1.011
lượt xem
137
download

Proud of you

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sheet nhạc bài Proud of you

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Proud of you

  1. Proud of you http://harmonica4u.co.nr h = 80 H SS B Moderate :4 4 B BBB BB B B B B B B B 1 H SS H B BBB BB B B B B B B BBB B B B B B B B SS B B B B B 7 B B B SS B B B B SS B B B B B B B B B B B B B B B 11 L L L B H B R SB B B B B B B B B B B R S BH B B B B B B BBBBB B 14 L L B B R SB B B B R S BH B B B B B B B B R R B 18 L H SS B H SQ S H B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 24 H H SS H B B B BBB B B B B B B B SS B B B B B SS B B B B L B B B B B B 28 B B B SS B B B B B B B B B R SB B B B B B B B BH B B B B B L B 32 L L RSH B B B B B B B R SB B B B B R S BH B B B B B B B B B B B B B B 36 L L A B P R Q Q BH B B B B B B H SS I R H SS H B B B B B B B B 40 Page 1/2
  2. I B RR H B B B SS B B B B B B B B B R SB B B B B B BB BB B B BB L L B 46 L L H B BB BB B H RS B BB B B B B B B B B B B R SB B B B B B B 50 L L R S BH h = 78 B B B B B B B B R R B B BH SS B BH B R R B B B B A 54 B Q P R A 59 Page 2/2
Đồng bộ tài khoản