Public folder trong Exchange 2003 (Phần II)

Chia sẻ: Dao Huong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
95
lượt xem
40
download

Public folder trong Exchange 2003 (Phần II)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong phần I tôi đã giới thiệu với các bạn một số tính năng cũng như vai trò cơ bản của Public folder, trong phần II của bài viết này tôi xin giới thiệu thêm với các bạn những tính năng khác nữa của Public folder trong Exchange 2003 Giống như Mailbox, public folder cũng có thể nhận mail từ Internet forward về. Mặc định public folder là không nhận được mail từ internet vì thế muốn nhận được mail từ internet chúng ta phải enable tính năng này. Ở đây tôi tạo một Public folder có tên là test...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Public folder trong Exchange 2003 (Phần II)

  1. Public folder trong Exchange 2003 (Phần II) Trong phần I tôi đã giới thiệu với các bạn một số tính năng cũng như vai trò cơ bản của Public folder, trong phần II của bài viết này tôi xin giới thiệu thêm với các bạn những tính năng khác nữa của Public folder trong Exchange 2003 Giống như Mailbox, public folder cũng có thể nhận mail từ Internet forward về. Mặc định public folder là không nhận được mail từ internet vì thế muốn nhận được mail từ internet chúng ta phải enable tính năng này. Ở đây tôi tạo một Public folder có tên là test sau đó tôi kiểm tra chế độ default (Không nhận được mail từ internet). Và sau đó enable tính năng nhận mail từ internet bằng cách sử dụng Exchange system manager.
  2. Sau đó kiểm tra.
  3. Bạn có thể thay đổi hay thêm e-mail address bằng cách edit SMTP address hay chọn new nếu bạn muốn add thêm SMTP. Từ internet ta gửi mail về địa chỉ mail vừa được tạo và truy cập vào kiểm tra mail qua OWA bằng user mà bạn cho phép sử dụng public folder này.
  4. Ta thấy public folder này đã nhận được mail, bây giờ chúng ta thử Reply hay forward mail này thi thấy không được (báo lỗi) vì sao vậy? vì trong OWA ta không thể reply hay forward mail public folder mà ta chỉ có thể reply hay forward chúng qua Outlook Client.
  5. Folder Automation Trong Outlook và Exchange cung cấp cho chúng ta tính năng Automation, ta right-click folder test chọn properties (Outlook) sau đó chọn tab Administrator bạn click Folder Assistant tại đây bạn có một số automation option mà bạn có thể tạo bằng cách sử dụng Add rules.
  6. Sau đó lựa chọn các option mà bạn muốn.
  7. Bạn có thể cấu hình nâng cao cho Automation trong tab Advance của Edit rule.
  8. Chúng ta sử dụng folder assistant kết hợp với những software automation khác, ví dụ có một dịch vụ trên internet muốn gửi một sỗ dữ liệu đến public folder rồi sau đó forward những thông tin này đến người nào đó hay cho một số người nằm trong group. Tình huống khác là Public folder lưu trữ các thông tin cần được tiếp cận từ bên ngoài, bạn có thể set up một số form truy cập từ internet hoặc thay thế, đơn giản là bạn forward những thông tin này đến những người cần thiết bên ngoài.  
Đồng bộ tài khoản