QUI TRÌNH CÔNG VIỆC THANH TOÁN CHI PHÍ TUYỂN DỤNG

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
290
lượt xem
69
download

QUI TRÌNH CÔNG VIỆC THANH TOÁN CHI PHÍ TUYỂN DỤNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'qui trình công việc thanh toán chi phí tuyển dụng', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUI TRÌNH CÔNG VIỆC THANH TOÁN CHI PHÍ TUYỂN DỤNG

  1. QUY TRÌNH CÔNG VIỆC MÃ HIỆU : HD.NS.TD.07 ẤN BẢN : 01 THANH TÓAN CHI PHÍ  NGÀY : 20-08-2004 TRANG :1/1 Công ty .......... TUYỂN DỤNG TRÁCH NHIỆM TIẾN TRÌNH DIỄN GIẢI Tiếp nhận hóa đơn tuyển dụng từ các công ty Tiếp nhận hợp đồng tuyển NV.tuyển dụng cung cấp nguồn nhân lực (head hunter, dụng TT.giới thiệu việc làm,…) Xem xét hợp đồng tuyển dụng về mức phí PP.phụ trách pháp Xem xét hợp đồng thanh toán và điều khoản thanh toán (thời chế gian thanh toán, phương thức thanh toán, thời gian bảo hành ứng viên,…) Gíam đốc Nhân sự Ký duyệt HĐTD Giám đốc Nhân sự xem xét, ký hợp đồng Tổ tuyển dụng, Thực hiện theo các điều khỏan qui định trong Thực hiện hợp đồng Đối tác hợp đồng. Sau khi Ứng viên đã đựơc tuyển dụng, yêu NV.tuyển dụng Yêu cầu hoá đơn tài chánh cầu nhà cung cấp xuất hoá đơn tài chánh về chi phí tuyển dụng mà Công ty phải thanh toán. Khi nhận được hóa đơn của đối tác, làm NV.tuyển dụng phiếu đề xuất thanh toán về chi phí tuyển Đề xuất thanh toán dụng phải trả cho nhà cung cấp (theo số tiền ghi trong hóa đơn). Đối chiếu giữa hợp đồng; hoá đơn, đề xuất PP.phụ trách tuyển Kiểm tra thanh toán đảm bảo tính chính xác tuyệt đối dụng trước khi trình Giám đốc Nhân sự xem xét. Xem và ký vào phiếu đề xuất thanh toán (cột Gíam đốc Nhân sự Ký duyệt của P.NS dành cho P.Nhân sự) Sau khi nhận Phiếu đề nghị thanh toán từ NV Tuyển dụng Xác nhận của P.Kế tóan NV.tuyển dụng, PP. Kế toán (Chị Oanh) ký PP Tế toán xác nhận vào Phiếu đề nghị thanh toán. Ký duyệt Ban TGĐ ký duyệt Phiếu đề nghị thanh toán Ban Tổng Giám đốc (do Giám đốc Nhân sự trình). Chuyển Phiếu đề nghị thanh toán cho NV. tuyển dụng P.Ktoán. Lập phiếu chi NV.kế toán Nhân viên Kế toán phụ trách lập phiếu chi về chi phí cần thanh toán
  2. QUY TRÌNH CÔNG VIỆC MÃ HIỆU : HD.NS.TD.07 ẤN BẢN : 01 THANH TÓAN CHI PHÍ  NGÀY : 20-08-2004 TRANG :1/1 Công ty .......... TUYỂN DỤNG Liên hệ nhà cung cấp lên nhận trực tiếp hoặc NV.tuyển dụng Thanh tóan phí yêu cầu Phòng Kế toán chuyển qua tài khoản của Nhà cung cấp. Cập nhật thông tin vào sổ theo dõi tình hình NV.tuyển dụng Cập nhật hồ sơ cung ứng lao động. NGƯỜI BIÊN SOẠN NGƯỜI KIỂM TRA NGƯỜI PHÊ DUYỆT
Đồng bộ tài khoản