intTypePromotion=1

Quiz1 1.Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

Chia sẻ: Pito Pito | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
940
lượt xem
383
download

Quiz1 1.Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1 Theo Luật giao dịch điện tử Việt Nam: Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng....... a. a. phương tiện điện tử và mạng viễn thông b. b. phương tiện điện tử c. c. máy tính và các phương tiện điện tử d. d. máy tính và internet 2 Website XYZ có dịch vụ giúp các cá nhân bán hàng cho các cá nhân khác và thu một khoản phí trên các giao dịch được thực hiện. Website XYZ là mô hình TMĐT nào? a. a. B2B b. b. B2C c. c. C2C d. d. P2P 3 Chỉ ra loại hình giao dịch Thương mại điện tử chưa phổ biến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quiz1 1.Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

  1. QUIZ 1 quả hơn 1 Theo Luật giao dịch điện tử Việt Nam: Giao dịch điện tử 7 Trong mô hình sau, sắp xếp các bước trong quy trình giao là giao dịch được thực hiện bằng....... dịch theo đúng thứ tự a. a. phương tiện điện tử và mạng viễn thông 1. Khách hàng đặt hàng b. b. phương tiện điện tử 2.Kiểm tra hàng trong kho (của mình hoặc với đối tác) c. c. máy tính và các phương tiện điện tử 3. Thực hiện thanh toán d. d. máy tính và internet 4. Gửi đơn hàng cho nhà phân ph ối 5. Thực hiện giao hàng 2 Website XYZ có dịch vụ giúp các cá nhân bán hàng cho các cá nhân khác và thu một khoản phí trên các giao dịch 8 Trong mô hình giao dịch sau đây, các bước được tiến hành được thực hiện. Website XYZ là mô hình TMĐT nào? như thế nào là đúng? a. a. B2B a. a. Đặt hàng, thanh toán, liên hệ đối tác, giao hàng b. b. B2C b. b. Đặt hàng, thanh toán, giao hàng, xử lý hàng trả lại c. c. C2C c. c. Đặt hàng, thanh toán, gửi đơn hàng, giao hàng d. d. P2P d. d. Liên hệ đối tác, đặt hàng, thanh toán, giao hàng 3 Chỉ ra loại hình giao dịch Thương mại điện tử chưa phổ 9 Trong các yếu tố sau, yếu tố nào quan trọng nhất đối với biến hiện nay sự phát triển TMĐT a. a. B2B a. a. Công nghệ thông tin b. b. B2C b. b. Nguồn nhân lực c. c. B2G c. c. Môi trường pháp lý, kinh tế d. d. G2C d. d. Môi trường chính trị, xã hội 4 Khi tham gia vào các sàn giao dịch điện tử hay các cổng 10 Mô hình 4N gồm các yếu tố cơ bản để phát triển thương thương mại điện tử doanh nghiệp không phải thực hiện mại điện tử. Hãy chỉ ra bốn yếu tố đó (chọn 4 yếu tố) những nhiệm vụ gì? Chọn ít nhất một câu trả lời a. a. Xây dựng mô hình cấu trúc, chức năng của website a. a. Nhân lực: đội ngũ chuyên gia cần được xây dựng và b. b. Mua tên miền, thuê máy chủ phát triển c. c. Thiết kế website b. b. Nguồn vốn: Cần vốn đầu tư xây dựng hạ tầng viễn d. d. Quản trị và cập nhật nội dung website thường xuyên thông e. e. Quảng bá website đến các đối tác tiềm năng c. c. Nội lực: các hoạt động thương mại truyền thống cần phát triển làm cơ sở cho thương mại điện tử 5 Điều kiện cơ bản nhất đảm bảo thành công của các mô d. d. Nhận thức: đánh giá đúng tầm quan trọng và lợi ích của hình kinh doanh Sàn giao dịch điện tử B2B TMĐT e. e. Nối mạng: Hệ thống cơ sở hạ tầng ICT cần phát triển ở a. a. Nhiều lĩnh vực kinh doanh một mức độ nhất định b. b. Nhiều thành viên tham gia f. f. Nội dung: Phát triển các phương thức giao dịch trên c. c. Tạo ra được nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp thành mạng viên d. d. Cung cấp nhiều dịch vụ, tiện ích cho các doanh nghiệp 11 Website dell.com thuộc mô hình nào? 6 Hãy chỉ ra lợi ích nổi bật nhất khi tham gia website cổng a. a. B2C thưong mại điện tử quốc gia? b. b. B2G c. c. B2B a. a. Tận dụng được uy tín, thương hiệu của sàn d. d. C2C b. b. Sử dụng các dịch vụ của sàn giao dịch cung cấp c. c. Có được website, tự quản lý và cập nhật website của 12 Trong mô hình thương mại điện tử dưới góc độ quản lý mình nhà nước, yếu tố nào giải thích chưa đúng (2 yếu tố) d. d. Giao dịch an toàn, bảo mật, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế a. a. I. tri thức (intelligent) e. e. Giao dịch với đối tác nước ngoài thuận tiện và hiệu b. b. M. marketing
  2. c. c. A. các ứng dụng (application) hàng, chấp nhận thanh toán d. d. B. các luật (basic laws) b. b. Khả năng giới thiệu chi tiết sản phẩm và các sản phẩm liên quan e. e. S. các quy định cụ thể cho từng lĩnh vực của thương mại điện tử (specific laws) c. c. Khả năng tùy biến các giao dịch theo hành vi của khách hàng 13 Website eBay cho phép các cá nhân đấu giá trực tuyến qua mạng, đây là mô hình thương mại điện tử nào? d. d. Khả năng so sánh sản phẩm với những sản phẩm tương tự a. a. B2B 19 Website mà tại đó các doanh nghiệp có thể tiến hành các hoạt động thương mại từ quảng cáo, giới thiệu hàng hoá, b. b. B2C dịch vụ tới trao đổi thông tin, ký kết hợp đồng, thanh toán... c. c. C2C được gọi là d. d. P2P a. a. Sàn giao dịch điện tử 14 Để website thương mại điện tử hoạt động đáp ứng các b. b. Chợ điện tử mụ c tiêu kinh doanh được đã đặt ra, giai đoạn nào sau đây c. c. Trung tâm thương mại điện tử cần được chú trọng hơn cả? d. d. Sàn giao dịch điện tử B2B a. a. Phân tích SWOT và xác định mục tiêu 20 Để sàn giao dịch hoạt động hiệu quả, cần có những bên b. b. Lựa chọn nhà cung cấp phần mềm giải pháp nào tham gia? (chọn 3 lựa chọn) c. c. Xây dựng mô hình cấu trúc chức năng củ a website d. d. Quảng bá website, đăng ký trên các công cụ tìm kiếm... a. a. Người mua đăng các thông tin cần mua b. b. Người bán đăng các thông tin cần bán 15 Những công cụ nào dưới đây được sử dụng để đánh giá c. c. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hiệu quả hoạt động của website thương mại điện tử? (Chọn 4 yếu tố) d. d. Cơ quan quản lý sàn cung cấp dịch vụ hỗ trợ e. e. Cơ quan quản lý nhà nước a. a. 7C b. b. ICET 21 Chức năng cơ bản nhất của các sàn giao dịch điện tử như Alibaba.com, ec21.com, vnemart.com... là gì ? c. c. 4N d. d. SWOT a. a. Kết nối người mua và người bán e. e. IMBSA b. b. Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại f. f. MSDP c. c. Cung cấp cơ chế để doanh nghiệp giao dịch, mua bán d. d. Tất cả các chức năng trên 16 Khi tham gia các cổng thương mại điện tử, doanh nghiệp có những lợi ích nào? (chọn 3 lựa chọn) 22 Các website xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh cần có chức năng nào nhất a. a. Cơ hội tìm được người mua, người bán b. b. Cập nhật được các thông tin thị trường, xúc tiến thương a. a. Thông tin thương mại mại b. b. Tìm kiếm đối tác, bạn hàng, người mua, người bán c. c. Thực hiện các giao dịch, mua bán trực tuyến an toàn, hiệu quả c. c. Đăng nhập các chào mua, chào bán d. d. Giới thiệu được doanh nghiệp của mình trên một d. d. Giới thiệu các doanh nghiệp uy tín website có uy tín e. e. Tăng cường quan hệ với các khách hàng truyền thống 23 Chỉ ra hạn chế khó vượt qua nhất đối với việc ứng dụng và phát triển thương mại điện tử của DN Việt nam hiện nay. 17 Website XYZ được xây dựng để cá nhân mua bán trên đó, a. a. Nhân lực: đội ngũ chuyên gia kém cả về số lượng và đây là mô hình gì? chất lượng a. a. B2B b. b. Vốn: thiếu vốn đầu tư xây d ựng hạ tầng viễn thông b. b. B2C c. c. Thương mại: các hoạt động thương mại truyền thống chưa phát triển c. c. C2C d. d. Nhận thức: nhiều doanh nghiệp còn e ngại, chưa đánh d. d. P2P giá đúng tầm quan trọng của TMĐT 18 Trong các bước giao dịch mua sắm trên website bước 24 Theo UN, định nghĩa Thương mại điện tử theo chiều dọc nào doanh nghiệp khó thực hiện nhất? là a. a. Khả năng xử lý thông tin như tìm kiếm, xây dựng đơn
  3. 30 Đối với các công ty đã có website giới thiệu sản phẩm, a. a. IMBAS để phát triển hoạt động thương mại điện tử hơn nữa nhiệm b. b. IMBSA vụ nào sau đây quan trọng nhất? c. c. IBMSA d. d. IBMAS a. a. Tăng cường quảng bá, giới thiệu website b. b. Bổ sung các chức năng bảo mật và thanh toán c. c. Bổ sung các chức năng hỗ trợ giao dịch điện tử d. d. Liên kế website với đối tác, cơ quan quản lý 25 Chỉ ra ví dụ thành công điển hình của mô hình thương mại điện tử e-marketplace 31 Các Sàn giao dịch & Cổng thông tin giúp doanh nghiệp a. a. www.ecvn.gov.vn vượt qua giai đoạn nào trong thương mại điện tử? b. b. www.vnemart.com c. c. www.jetro.go.jp a. a. Thương mại điện tử thông tin d. d. www.alibaba.com b. b. Thương mại điện tử giao dịch c. c. Thương mại điện tử liên kết 26 Việc các doanh nghiệp chia sẻ thông tin qua mạng với d. d. Thương mại điện tử tương tác nhau để phối hợp sản xuất hiệu quả được thực hiện trong mô hình nào? 32 Trong giai đoạn hiện nay, các website TMĐT B2C của Việt Nam hướng tới mô hình nào? a. a. Giai đoạn thương mại điện tử thông tin b. b. Giai đoạn thương mại điện tử giao dịch a. a. Website thương mại điện tử thông tin c. c. Giai đoạn thương mại điện tử "cộng tác" b. b. Website thương mại điện tử giao dịch d. d. Giai đoạn thương mại điện tử tích hợp c. c. Website thương mại điện tử liên kết d. d. Website thương mại điện tử tương tác 27 Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích của Thương mại điện tử 33 Trong mô hình giao dịch sau đây, bước nào các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam đang tập trung thực a. a. Khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn hiện? b. b. Các doanh nghiệp có thể giao dịch dễ dàng hơn c. c. Khách hàng và sự riêng tư của họ được bảo vệ tốt hơn a. a. Bước 1 d. d. Doanh nghiệp tiếp cận nhiều thị trường mới hơn b. b. Bước 2 c. c. Bước 3 28 Hãy chỉ ra 3 lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia các d. d. Bước 4 cổng thương mại điện tử. e. e. Bước 5 a. a. Tận dụng được uy tín, thương hiệu của sàn f. f. Bước 6 b. b. Sử dụng các dịch vụ của sàn giao dịch cung cấp 34 Mô hình ứng dụng thương mại điện tử của Amazon.com, c. c. Có được website, tự quản lý và cập nhật website của Dell.com, Cisco.com... được coi là mô hình phát triển cao mình của thương mại điện tử d. d. Giao dịch an toàn, bảo mật, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế a. a. Chấp nhận và xử lý các đơn đặt hàng tự động e. e. Giao dịch với đối tác nước ngoài thuận tiện và hiệu quả b. b. Xử lý các đơn đặt hàng và thanh toán qua mạng hơn c. c. Thực hiện các giao dịch và chia xẻ thông tin với các đối tác, nhà cung cấp và KH 29 Việc các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm qua website, giao dịch bằng thư điện tử với đối tác là đặc điểm nổi bật d. d. Giao dịch, chia xẻ thông tin và phối hợp hoạt động với của các bên liên quan a. a. Giai đoạn thương mại điện tử thông tin 35 Chỉ ra yếu tố KHÔNG phải là lợi ích của Thương mại điện tử b. b. Giai đoạn thương mại điện tử giao dịch c. c. Giai đoạn thương mại điện tử "cộng tác" a. a. Khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn d. d. Giai đoạn thương mại điện tử tích hợp b. b. Các doanh nghiệp có thể giao dịch dễ dàng hơn c. c. Khung pháp lý mới, hoàn chỉnh hơn
  4. d. d. Doanh nghiệp tiếp cận nhiều thị trường mới hơn a. a. Chấp nhận và xử lý các đơn đặt hàng tự động b. b. Xử lý các đơn đặt hàng và thanh toán qua mạng 36 Sàn giao dịch thương mại điện tử cần có sự tham gia của c. c. Chia xẻ thông tin với các đối tác, nhà cung cấp , nhà ít nhất bao nhiêu chủ thể sau: người mua, người bán, người phân ph ối quản lý sàn, cơ quan chứng thực, nhà cung cấp dịch vụ d. d. Giao dịch, chia xẻ thông tin và phối hợp hoạt động với thanh toán các bên liên quan a. a. Hai b. b. Ba c. c. Bốn d. d. Năm e. e. Chưa có câu trả lời đúng 37 Hiện nay, sau khi có nghị định về chữ ký số và chứng thực điện tử, doanh nghiệp vẫn chưa thể tiến hành hoạt động gì trực tuyến? a. a. Đàm phán và ký kết hợp đồng điện tử b. b. Giới thiệu hàng hoá, dịch vụ c. c. Tìm kiếm khách hàng và chia xẻ thông tin d. d. Ký kết hợp đồng điện tử 38 Việc các doanh nghiệp chia sẻ thông tin để phối hợp hoạt động hiệu quả thuộc mô hình nào? a. a. Giai đoạn thương mại điện tử thông tin b. b. Giai đoạn thương mại điện tử giao dịch c. c. Giai đoạn thương mại điện tử "cộng tác" d. d. Giai đoạn thương mại điện tử tích hợp 39 Tại Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (ví dụ: Kinh Đô, Hải Hà ) nên hướng tới mô hình TMĐT nào?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2