Quy tắc ứng xử toàn cầu

Chia sẻ: K Loi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
6
lượt xem
4
download

Quy tắc ứng xử toàn cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung tài liệu "Quy tắc ứng xử toàn cầu" của Pepsico trình bày về mục đích thúc đẩy việc làm, trách nhiệm với các cổ đông, trách nhiệm cá nhân, tính chính trực, tôn trọng và thực hiện quy tắc, đạo đức trong các hoạt động kinh doanh của Pepsico.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy tắc ứng xử toàn cầu

Quy Tắc Ứng Xử Toàn Cầu<br /> <br /> Hành Động Có Mục Đích<br /> <br /> Quy Tắc<br /> <br /> Ứng Xử Toàn Cầu<br /> 3 Thông Điệp của Chủ Tịch kiêm Tổng<br /> Giám Đốc Điều Hành Công Ty<br /> 4 Chuẩn Giá Trị Của PepsiCo<br /> <br /> <br /> Mục Đích Thúc Đẩy Việc Làm<br /> Của Chúng Ta<br /> 5 Kinh Doanh Đúng Cách<br /> 5 Trách Nhiệm Của Chúng Ta Đối Với<br /> Quy Tắc<br /> <br /> <br /> Trách Nhiệm Của Bản Thân<br /> Bạn<br /> 6 Tuân Thủ Quy Tắc Của Chúng Ta<br /> 6 Chỉ Dẫn Bằng Cách Làm Gương<br /> 7 Tìm Kiếm Hướng Dẫn và Báo Cáo<br /> Những Quan Ngại<br /> 8 Speak Up (Hãy Lên Tiếng)<br /> 8 Không Trả Thù/Trả Đũa<br /> <br /> <br /> Tôn Trọng Tại Nơi Làm Việc<br /> Của Chúng Ta<br /> 10 <br /> 10 <br /> 11 <br /> 12 <br /> 13 <br /> 13 <br /> 14 <br /> <br /> Đa Dạng và Hội Nhập<br /> Nhân Quyền<br /> Chống Phân Biệt Đối Xử<br /> Chống Quấy Rối<br /> Sức Khỏe và An Toàn<br /> Lạm Dụng Chất Gây Nghiện<br /> Chống Bạo Lực<br /> <br /> <br /> Tính Chính Trực Trên Thị<br /> Trường Của Chúng Ta<br /> 16 <br /> 16 <br /> 17 <br /> 17 <br /> 18 <br /> <br /> Chất Lượng Sản Phẩm<br /> Tiếp Thị Một Cách Có Trách Nhiệm<br /> Các Khách Hàng Của Chúng Ta<br /> Các Nhà Cung Cấp Của Chúng Ta<br /> Các Đối Thủ Cạnh Tranh Của Chúng<br /> Ta<br /> 19 Sự Gắn Kết Cộng Đồng<br /> <br /> <br /> Đạo Đức Trong Các Hoạt<br /> Động Kinh Doanh<br /> 21 <br /> 22 <br /> 23 <br /> 24 <br /> 24 <br /> 25 <br /> 26 <br /> <br /> 2<br /> <br /> Xung Đột Về Quyền Lợi<br /> Chống Tham Nhũng<br /> Chống Hối Lộ<br /> Chống Rửa Tiền<br /> Kiểm Soát Thương Mại Quốc Tế<br /> Các Hoạt Động Chính Trị<br /> Quà Tặng Thương Mại<br /> <br /> <br /> Trách Nhiệm Với Các Cổ<br /> Đông Của Chúng Ta<br /> <br /> 28 Tính Chính Xác Của Hồ Sơ Kinh<br /> Doanh<br /> 28 Công Khai Minh Bạch<br /> 29 Quản Lý Hồ Sơ<br /> 29 Kiểm Toán Và Điều Tra<br /> 30 Các Nguồn Lực Công Ty<br /> 30 Lừa Đảo<br /> 31 Thông Tin Bảo Mật<br /> 32 Giao Dịch Nội Gián<br /> 33 Quyền Riêng Tư<br /> 33 Thông tin với bên ngoài<br /> 34 Sở Hữu Trí Tuệ<br /> 34 Hệ Thống Email, Internet và<br /> Thông Tin<br /> <br /> <br /> Thực hiện Quy Tắc Của<br /> Chúng Ta<br /> <br /> 35 Phòng Tuân Thủ Đạo Đức Kinh<br /> Doanh Toàn Cầu<br /> 36 Điều Tra Vi Phạm<br /> 36 Các Biện Pháp Kỷ Luật<br /> 36 Quy Tắc Ứng Xử Của Chúng Ta<br /> Không Phải Là Một Bản Hợp Đồng<br /> 37 Ban Hành Và Sửa Đổi Quy Tắc của<br /> Chúng Ta<br /> 37 Sự Công Nhận<br /> 37 Công Bố Sự Khước Từ<br /> <br /> 38 Speak Up (Hãy Lên Tiếng)<br /> <br /> Tôi rất vinh dự được giới thiệu về Quy Tắc Ứng Xử Toàn Cầu<br /> mới của PepsiCo. Bộ Quy Tắc của chúng ta đã được cập nhật để<br /> cung cấp thông tin cụ thể hơn, nhưng những nguyên lý cơ bản<br /> của bộ quy tắc và Chuẩn giá trị vẫn được giữ nguyên. Bộ Quy<br /> Tắc của chúng ta tiếp tục là bản tuyên ngôn về những chuẩn mực<br /> cao nhất về đạo đức và tính chính trực trong mọi hành động của<br /> chúng ta, hợp nhất tất cả chúng ta tại PepsiCo với một bộ những<br /> giá trị hướng dẫn những quyết định và hành động hàng ngày của<br /> chúng ta.<br /> Bộ Quy Tắc này xác định cách thức chúng ta kinh doanh một<br /> cách phù hợp – với phương châm Hành động có Mục Đích và cam<br /> kết của chúng ta về sự phát triển bền vững. Bộ Quy Tắc này mô tả<br /> “mục đích” đằng sau việc làm của chúng ta và được soạn thảo để<br /> hỗ trợ chúng ta hoàn thành các nghĩa vụ, tôn trọng người khác<br /> tại nơi làm việc và hoạt động một cách chính trực trên thị trường.<br /> Tôi khuyến khích các bạn đọc kỹ Bộ Quy Tắc này và thường<br /> xuyên tham khảo nó để có những hướng dẫn cần thiết. Danh<br /> tiếng của PepsiCo phụ thuộc vào ứng xử của mỗi cá nhân và của<br /> tất cả chúng ta với tư cách một công ty. Không có gì quan trọng<br /> hơn đối với PepsiCo, với cá nhân tôi, và tôi hy vọng cũng như vậy<br /> đối với từng người trong các bạn, bằng việc gìn giữ tên tuổi của<br /> PepsiCo thông qua việc nắm vững những nguyên tắc của Quy<br /> Tắc Ứng Xử.<br /> <br /> Indra K. Nooyi<br /> Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành<br /> Ngày 01 tháng 10 năm 2012<br /> <br /> Hành Động Có Mục Đích<br /> Cam Kết Của PepsiCo<br /> <br /> 3<br /> <br /> QUY TẮC ỨNG XỬ TOÀN CẦU<br /> <br /> Chuẩn Giá<br /> Trị Của<br /> PepsiCo<br /> <br /> Cam Kết Của Chúng Ta<br /> Đạt được sự tăng trưởng bền vững trong<br /> kinh doanh thông qua đội ngũ nhân viên<br /> được giao quyềnhành động với tinh thần<br /> trách nhiệm và xây dựng lòng tin<br /> Các Nguyên Tắc Cơ Bản<br /> Chúng ta phải luôn phấn đấu:<br /> Quan tâm tới khách hàng, người tiêu dùng và<br /> môi trường chúng ta đang sống<br /> Chỉ bán những sản phẩm mà chúng ta tự hào<br /> về nó<br /> Phát biểu một cách trung thực và vô tư<br /> Cân bằng giữa những thành quả ngắn hạn và<br /> chiến lược dài hạn<br /> Chiến thắng bằng sự đa dạng và không phân<br /> biệt đối xử<br /> Tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau thành công<br /> <br /> 4<br /> <br /> Mục Đích Thúc Đẩy Việc<br /> Làm Của Chúng Ta<br /> Kinh Doanh Đúng Cách<br /> Bộ Quy Tắc là “mục đích” đằng sau việc làm của chúng ta.<br /> Tại PepsiCo, chúng ta tin rằng hành động có đạo đức và trách nhiệm không chỉ là điều<br /> đúng phải làm, mà còn là điều cần thiết cho hoạt động kinh doanh của chúng ta.<br /> Quy Tắc Ứng Xử Toàn Cầu Của PepsiCo (gọi tắt là “Quy Tắc” của chúng ta) là bản đồ chỉ<br /> đường và là kim chỉ nam giúp chúng ta kinh doanh đúng cách. Nói một cách đơn giản, kinh<br /> doanh đúng cách là khi bạn hành động có đạo đức và luôn tuân theo những giá trị, quy tắc,<br /> chính sách và luật lệ của chúng ta.<br /> Mỗi chúng ta đều được kỳ vọng nắm vững những nguyên tắc của Quy Tắc và:<br /> • Thể hiện sự tôn trọng tại nơi làm việc<br /> • Hoạt động một cách chính trực trên thị trường<br /> • Đảm bảo tính đạo đức trong các mối quan hệ kinh doanh của chúng ta<br /> • Thực hiện công việc một cách có trách nhiệm đối với những cổ đông của chúng ta<br /> Bộ quy tắc là trung tâm của mọi hành động của chúng ta. Bộ quy tắc củng cố giá trị<br /> cốt lõi của chúng ta và là nền tảng cho sứ mệnh chiến lược Hành Động có Mục Đích, đó<br /> chính là mục đích thực sự thúc đẩy việc làm của chúng ta.<br /> <br /> Trách Nhiệm Của Chúng Ta Đối Với Quy Tắc<br /> Bộ Quy Tắc này áp dụng cho tất cả nhân viên, Hội Đồng Quản Trị và ảnh hưởng<br /> đến mọi quyết định kinh doanh chúng ta đưa ra.<br /> Bộ Quy Tắc ảnh hưởng đến tất cả quyết định và hành động của chúng ta, tại văn<br /> phòng, nhà máy, khu vực kho bãi, trong phòng họp hay tại nơi bán sản phẩm của<br /> chúng ta tới khách hàng.<br /> Quy Tắc của chúng ta áp dụng cho:<br /> • Tất cả nhân viên PepsiCo trên toàn thế giới (bao gồm nhân viên thuộc các chi nhánh<br /> của chúng ta)<br /> • Các thành viên của Hội Đồng Quản Trị PepsiCo khi họ thực thi vai trò giám đốc<br /> • Các liên doanh của PepsiCo mà PepsiCo nắm quyền quản lý, và toàn bộ nhân viên,<br /> viên chức, giám đốc thuộc các liên doanh này<br /> Bộ phận Tuân Thủ Đạo Đức Kinh Doanh Toàn Cầu của PepsiCo (“Phòng Tuân Thủ và<br /> Đạo Đức Toàn Cầu”) chịu trách nhiệm truyền thông, giám sát và thi hành Quy Tắc.<br /> Tuy nhiên, trách nhiệm cao nhất đối với việc tuân thủ Quy Tắc và duy trì văn hóa ưu<br /> tiên tính đạo đức của PepsiCo phụ thuộc vào mỗi cá nhân chúng ta.<br /> <br /> 5<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản