intTypePromotion=1

Quyết định 175/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
189
lượt xem
7
download

Quyết định 175/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 175/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 175/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 175 /2007/QĐ-TTg NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2007 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2007; Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia để tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc hoạch định và quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách tài chính, tiền tệ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Điều 2. Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia có nhiệm vụ: 1. Thảo luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ. 2. Tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ; các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch đã được quyết định. 3. Tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ khi được Thủ tướng Chính phủ giao. Điều 3. Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia làm việc theo nguyên tắc tư vấn và theo Quy chế làm việc của Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quy định. Điều 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng là một Phó Thủ tướng Chính phủ. 2. Một Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên trách. 3. Ủy viên thường trực là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  2. 2 4. Các Ủy viên là lãnh đạo cấp Bộ của một số Bộ, ngành liên quan và một số chuyên gia am hiểu sâu về lĩnh vực tài chính, tiền tệ. Điều 5. Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng 1. Giúp việc Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 2. Thành phần Tổ Thư ký giúp việc gồm có: a) Tổ trưởng do một lãnh đạo cấp Vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm nhiệm; b) Các tổ viên khác gồm cán bộ của các cơ quan liên quan như: Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan Giám sát Tài chính quốc gia. Danh sách thành viên và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia ban hành theo Phụ lục của Quyết định này. Việc cử và thay thế thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 200/1999/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 1999, số 124/2001/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2001 và các văn bản ban hành trước đây về thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
  3. 3 Phụ lục DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Quyết định số 175/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Chủ tịch Hội đồng: - Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ. 2. Phó Chủ tịch Hội đồng: - Lê Đức Thuý, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng. 3. Ủy viên Hội đồng: - Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên thường trực. - Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính. - Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính. - Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. - Trương Văn Đoan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng Bộ Công thương. - Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước. - Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Võ Đại Lược, Giám đốc Trung tâm kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. - Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Vũ Viết Ngoạn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. - Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. - Phạm Văn Phượng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ. - Nguyễn Thị Mùi, Phó Giám đốc Học viện Tài chính Hà Nội. - Trần Hoàng Ngân, Chủ nhiệm Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
  4. 4 - Đào Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Khoa Ngân hàng - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. - Bùi Khắc Sơn, Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. - Nguyễn Tiến Thoả, Cục trưởng Cục quản lý giá Bộ Tài chính. 4. Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng: - Đào Minh Tú, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổ trưởng. - Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổ viên. - Phạm Phan Dũng, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Ngân hàng Bộ Tài chính, Tổ viên. - Lưu Văn Sáu, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp Văn phòng Chính phủ, Tổ viên. - Một chuyên viên của cơ quan Giám sát Tài chính quốc gia, Tổ viên./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2