Quyết định số 121-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 121-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 121-BYT/QĐ về việc đổi tên bệnh viện Đ thành bệnh viện tinh thần do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 121-BYT/QĐ

  1. BỘ Y TẾ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 121-BYT/QĐ Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 1966 QUYẾT ĐỊNH ĐỔI TÊN BỆNH VIỆN Đ THÀNH BỆNH VIỆN TINH THẦN BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ nghị định số 153-CP ngày 05 tháng 10 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế; Căn cứ quyết định số 519-BYT/QĐ ngày 07 tháng 06 năm 1963 về việc thành lập bệnh viện Đ trực thuộc Bộ Y tế; Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ phòng bệnh chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. – Nay đổi tên Bệnh viện Đ (Thường tín) thành Bệnh viện tinh thần. Điều 2. – Nhiệm vụ của Bệnh viện tinh thần quy định như sau: - Tổ chức khám bệnh điều trị ngoại trú cho bệnh nhân mắc bệnh tinh thần, kể cả cán bộ và nhân dân; - Thu dung điều trị bệnh nhân mắc bệnh tinh thần là cán bộ và nhân dân do các bệnh viện tỉnh giới thiệu về. Chi tiết về nhiệm vụ sẽ do ông Vụ trưởng Vụ phòng bệnh chữa bệnh cùng ông Bệnh viện trưởng Bệnh viện tinh thần nghiên cứu quy định để thực hiện. Điều 3. – Các văn bản quy định về tên gọi và nhiệm vụ của bệnh viện đã ban hành trước đây nếu trái với quyết định này đều bãi bỏ. Điều 4. – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Điều 5. – Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ phòng bệnh chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Y tế, Bệnh viện trưởng Bệnh viện tinh thần chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  2. K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG Đinh Thị Cẩn
Đồng bộ tài khoản