Quyết định số 550/2001/QÐ-TCBÐ

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 550/2001/QÐ-TCBÐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 550/2001/QÐ-TCBÐ về việc ban hành cước mạng điện thoại di động thuộc hệ thống Callink do Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 550/2001/QÐ-TCBÐ

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 550/2001/QÐ-TCBÐ Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CƯỚC MẠNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG THUỘC HỆ THỐNG CALLINK TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; Căn cứ Quyết định số 99/1998/QÐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBÐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NÐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông, và Quyết định số 99/1998/QÐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Xét tờ trình số 88/GCTT ngày 12/06/2001 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc điều chỉnh giảm cước mạng điện thoại di động thuộc hệ thống Callink; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế-Kế hoạch, QUYẾT ĐỊNH Ðiều 1. Nay ban hành cước điện thoại di động thuộc hệ thống điện thoại di động Callink hệ AMPS như sau: 1. Cước hoà mạng (thu một lần) Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định, mức tối đa không quá: 500.000 đồng/máy/lần 2. Cước thuê bao tháng: 72.727 đồng/tháng 3. Cước liên lạc: 3.1. Cước liên lạc trong mạng Callink: 818 đồng/phút 3.2. Cước liên lạc từ các thuê bao thuộc mạng Callink gọi vào mạng điện thoại cố định trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại: 818 đồng/phút
  2. 3.3. Cước liên lạc từ các thuê bao điện thoại thuộc mạng điện thoại cố định phạm vi ngoài thành phố Hồ Chí Minh gọi vào mạng Callink và ngược lại: Thực hiện theo quy định hiện hành bảng cước dịch vụ thông tin di động GSM; 3.4. Cước liên lạc từ các thuê bao thuộc mạng Callink vào các thuê bao thuộc mạng GSM và ngược lại: Thực hiện theo quy định hiện hành bảng cước dịch vụ thông tin di động GSM; 4. Các mức cước quy định tại các mục 1, 2, 3 điều này chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng. Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2001. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ. Ðiều 3. Các ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế-Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Trần Ngọc Bình
Đồng bộ tài khoản