intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh Thông

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

102
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh thông', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh Thông

  1. Quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức có đủ điều kiện thành lập trường trung cấp nghề công 1. Bước 1 lập nộp 01 bộ hồ sơ tại phòng Dạy nghề. Phòng Dạy nghề tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ thủ tục 2. Bước 2 nhận giải quyết, nếu không đủ thủ tục trả hồ sơ và hướng dẫn làm lại hồ sơ. Phòng Dạy nghề thẩm tra hồ sơ tham mưu cho Sở Lao động - 3. Bước 3 Thương binh và Xã hội trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định. 4. Bước 4 Căn cứ kết quả thảm định của Hội đồng thẩm định tổ chức đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường gửi Hội
  3. Tên bước Mô tả bước đồng thẩm định để báo cáo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề công lập 2. Đề án thành lập trường trung cấp nghề công lập 3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng 4. Dự thảo điều lệ trường Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng thuê 5. nhà xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).
  4. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Công văn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề Quyết định số 1. công lập (mẫu số 3a). 71/2008/QĐ-BLĐT... Đề án thành lập trường trung cấp nghề công lập Quyết định số 2. (mẫu số 4). 71/2008/QĐ-BLĐT... Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng 3. trường trung cấp nghề công lập (mẩu 2C- BNV/2008). Dự thảo điều lệ của trường trung cấp nghề công lập Quyết định số 4. theo điều lệ mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và 52/2008/QĐ-BLĐT... Xã hội ban hành. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  5. Nội dung Văn bản qui định Quyết định số Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề 1. 06/2008/QĐ- của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Bình Định. UBND... - Quy mô đào tạo tối thiểu 500 học sinh. - Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề. - Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt Quyết định số trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của 2. 71/2008/QĐ- Luật Dạy nghề, trong đó: BLĐT... a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; b) Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường công lập và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề: a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào Quyết định số 3. tạo của từng nghề được thiết kế xây dựng theo Tiêu 71/2008/QĐ- chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 BLĐT... “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày
  6. Nội dung Văn bản qui định 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. b) Thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định. - Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Vốn pháp định thành lập trường trung cấp nghề là 10 tỷ đồng Việt Nam. - Chương trình, giáo trình dạy nghề: a) Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; b) Có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề của trườngcao đẳng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2