intTypePromotion=1
ADSENSE

Thành lập Trường Trung cấp nghề tư thục

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

119
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp đầy đủ hồ sơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thành lập Trường Trung cấp nghề tư thục

  1. Thành lập Trường Trung cấp nghề tư thục Thông tin Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  2. Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (số 615 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thị xã Thủ Dầu Một). 1. Bước 1: Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp nhận quyết định thành lập Trường Trung cấp nghề với trường hợp đủ điều kiện. Trường 2. Bước 2: hợp không đủ điều kiện thành lập sẽ nhận văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị thành lập (trường tư thục, mẫu). - Đề án thành lập + Đối với trường trung cấp nghề được thành lập, cho phép thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc các cơ sở giáo dục khác thì kèm 2. danh sách giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng; + Đối với trường trung cấp nghề được thành lập, cho phép thành lập mới, kèm bản dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ trường dự kiến đào tạo. 3. - Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng 4. - Dự thảo Điều lệ của trường - Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất 5. để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).
  4. Thành phần hồ sơ - Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài 6. chính đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường; - Đối với trường trung cấp nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, cần phải bổ sung: biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường; 7. danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường; danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường; dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường. Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định - Đơn đề nghị thành lập Trường trung cấp Quyết định số 71/2008/QĐ- 1. nghề tư thục BLĐT... - Đề án thành lập Trường trung cấp nghề tư Quyết định số 71/2008/QĐ- 2. thục BLĐT...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Quyết định số - Phù hợp với quy hoạch chung của mạng lưới dạy 1. 71/2008/QĐ- nghề đã được phê duyệt BLĐT... - Quy mô đào tạo tối thiểu là 100 học sinh, sinh viên Quyết định số đối với Trường Trung cấp nghề tư thục và 500 học 2. 71/2008/QĐ- sinh, sinh viên đối với Trường Trung cấp nghề công BLĐT... lập Quyết định số 3. - Số lượng nghề đào tạo tối thiểu là 3 nghề 71/2008/QĐ- BLĐT... Quyết định số - Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với quy mô, 4. 71/2008/QĐ- ngành nghề đào tạo BLĐT... 5. -Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, Quyết định số đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt 71/2008/QĐ-
  6. Nội dung Văn bản qui định trình độ chuẩn theo quy định (tối đa 20 học sinh/01 BLĐT... giáo viên; ít nhất có 70% giáo viên cơ hữu với trường trung cấp nghề công lập, 50% đối với trường trung cấp nghề tư thục và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo) - Có đủ năng lực về tài chính đảm bảo cho việc đầu tư Quyết định số và hoạt động của trường trung cấp nghề (Vốn pháp 6. 71/2008/QĐ- định thành lập trường trung cấp nghề là 10 tỷ đồng BLĐT... Việt Nam) -Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ Lao động - Thương Quyết định số 7. binh và Xã hội ban hành; đủ giáo trình, tài liệu giảng 71/2008/QĐ- dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề của BLĐT... trường
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2