intTypePromotion=1
ADSENSE

BM.TBXH.10.- Đơn đề nghị thành lập trường Trung cấp nghề

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

101
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tbxh.10.- đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.TBXH.10.- Đơn đề nghị thành lập trường Trung cấp nghề

  1. Mẫu số 3b CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........., ngày ........tháng.......năm 20.... ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Kính gửi:............................................................. - Họ tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) xin thành lập:................................ .................................................................................................................................. - Ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh thư; nơi thường trú (nếu là cá nhân):....... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................ - Tên trường trung cấp nghề:.................................................................................... Tên giao dịch quốc tế (nếu có):................................................................................ - Địa chỉ trụ sở chính của trường:............................................................................ - Điện thoại:..................., Fax....................., E-mail:................................................ + Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có): - Nghề, quy mô, trình độ đào tạo: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. - Diện tích đất sử dụng:.........................., diện tích xây dựng................................... - Vốn đầu tư:............................................................................................................. - Thời hạn hoạt động:................................................................................................ (Kèm theo Đề án thành lập trường trung cấp nghề) Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố.................. xem xét, quyết định. TỔ CHỨC HOẶC NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2