intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND cấp huyện và Sở Tư pháp cấp trái quy định pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình), mã số hồ sơ 137268

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

97
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do ubnd cấp huyện và sở tư pháp cấp trái quy định pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình), mã số hồ sơ 137268', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND cấp huyện và Sở Tư pháp cấp trái quy định pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình), mã số hồ sơ 137268

  1. Quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND cấp huyện và Sở Tư pháp cấp trái quy định pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình), mã số hồ sơ 137268 a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Sở Tư pháp xác minh báo cáo cụ thể việc giấy tờ hộ tịch cấp trái quy định pháp luật. - Bước 2: Sở Tư pháp dự thảo Quyết định thu hồi , hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do UBND cấp huyện và Sở Tư pháp cấp trái quy định pháp luật trình UBND tỉnh Quyết định - Bước 3: UBND tỉnh ký Quyết định. - Bước 4: Sở Tư pháp/UBND cấp huyện nơi bị UBND tỉnh ra Quyết định thu hồi tổ chức thực hiện Quyết định. b) Cách thức thực hiện: Sở Tư pháp trình hồ sơ trực tiếp cho UBND tỉnh. c) Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ: Bản chính Giấy tờ hộ tịch bị thu hồi; Báo cáo, biên bản làm việc, Tờ trình, Quyết định thu hồi. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ d) Thời hạn giải quyết: trong ngày làm việc.
  2. e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân/Tổ chức f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp - Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính h) Lệ phí: i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: - Đối với những giấy tờ hộ tịch cấp trước ngày 01/4/2006 mà nay phát hiện trái với quy định của pháp luật về hộ tịch tại thời điểm đăng ký, thì việc thu hồi, hủy bỏ thực hiện theo quy định của Nghị định số: 158/2005/NĐ-CP - Cơ quan ra Quyết định thu hồi, hủy bỏ các giấy tờ hộ tịch có trách nhiệm Thông báo cho cơ quan đã đăng ký hộ tịch và đương sự. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số: 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. Có hiệu lực ngày 01/4/2006. - Thông tư số: 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định158/2005/NĐ-CP
  3. ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. Có hiệu lực ngày 09/7/2008. - Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2010.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2