Ra quyết định kinh doanh mạo hiểm

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
79
lượt xem
23
download

Ra quyết định kinh doanh mạo hiểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn hãy thử đặt mình ở vị trí là người lãnh đạo cao nhất của một Công ty và phải ra những quyết định kinh doanh mạo hiểm. Nếu không cẩn thận người giám đốc sẽ đánh mất không những hợp đồng làm ăn mà còn có thể đánh mất cả uy tín thương hiệu của Công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ra quyết định kinh doanh mạo hiểm

  1. Ra quy t nh kinh doanh m o hi m B n hãy th t mình v trí là ngư i lãnh o cao nh t c a m t Công ty và ph i ra nh ng quy t nh kinh doanh m o hi m. N u không c n th n ngư i giám cs ánh m t không nh ng h p ng làm ăn mà còn có th ánh m t c uy tín thương hi u c a Công ty. Trong chương trình chìa khóa thành công kỳ này, chúng ta ư c tham kh o phương th c gi i quy t c a hai ngư i chơi Tr n Th Xuân Hương và Ph m B o Trung v trí c p giám c. ây là m t tình hu ng dành cho giám c kinh doanh c a m t Công ty tư v n th trư ng. Công ty ông ta có m t khách hàng lâu năm mang l i thu nh p thư ng xuyên. M t khách hàng m i n và ưa ra m t ơn hàng giá tr r t cao, m i i u ki n trong h p ng u t t. ây là m t Công ty danh ti ng và n u th c hi n ơn hàng này, Công ty ông ta s có m t ngu n thu áng k và t o d ng ư c uy tín nh t nh trên th trư ng. Tuy nhiên ây l i là i th c nh tranh c a khách hàng lâu năm kia, h cũng ã bi t vi c này và t ý không hài lòng. Ngư i giám c kinh doanh s ph i l a ch n gi a m t bên là khách hàng lâu năm, em l i thu nh p thư ng xuyên v i m t khách hàng là m t Công ty danh ti ng, có th em l i ngu n thu
  2. áng k và t o d ng ư c uy tín nhưng l i là i th c nh tranh c a khách hàng kia. Ngư i giám c kinh doanh s quy t nh như th nào? ây là tình hu ng dành cho giám c d án. Ông ta ang tham gia u th u 1 d án c a 1 t p oàn nư c ngoài l n ang u tư vào VN. H i ng ch m th u ã quy t nh l a ch n Công ty c a ông ta. Tuy nhiên, trư c khi ký chính th c, H i ng ch m th u mu n Công ty ông ta s d ng nhà th u ph mà h g i ý. S n ph m c a nhà th u ph này là ch p nh n ư c. Tuy nhiên trong th i gian g n ây có m t s bài báo ph n ánh r ng ho t ng kinh doanh c a nhà th u ph này có nh hư ng n môi trư ng. Ngư i giám c d án s làm gì khi H i ng ch m th u yêu c u ông ta s d ng nhà th u ph là m t ơn v ang b báo chí ph n ánh v các ho t ng gây ô nhi m môi trư ng như m t i u ki n ký h p ng th u. Ngư i giám c d án s gi i quy t th nào? Còn ây là bài tình hu ng c a giám c kinh doanh c a m t DN chuyên s n xu t hàng d t may cao c p. Trong th i gian g n ây vì kh ng ho ng kinh t nên nhu c u v m t hàng may m c cao c p gi m áng k khi n doanh thu gi m sút. Nh n th y nguy cơ thua l l n n u ti p t c kinh doanh m t hàng cao c p này, ông ta ưa ra xu t h n ch s n xu t các s n ph m cao c p và cho ra im t dòng s n ph m ph thông hơn có th áp ng nhu c u th c t và m r ng th trư ng. Ngư i giám c kinh doanh s ph i thuy t
  3. ph c T ng giám c - chính là Mr Mquiz như th nào khi ông này ưa ra 4 lý do thoái thác? • Khó khăn thì các c u ph i tìm cách tháo g ch , chưa chi ã tính chuy n quay sang kinh doanh s n ph m khác thì làm sao mà làm ăn lâu dài ư c ? • Ra i s n ph m m i s t n nhi u chi phí. Chi phí ó nên dùng làm tăng doanh thu cho s n ph m hi n có. • N u cho ra i m t dòng s n ph m m i thì ph i m t th i gian 6 tháng n 1 năm, th i gian ó th trư ng chính l i ti p t c gi m sút thì làm th nào ? • T trư c n nay Công ty luôn nh v thương hi u là s n ph m cao c p. N u bây gi s n xu t hàng bình dân thì khách hàng, i tác thân quen s nghĩ gì ?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản