intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhà lãnh đạo

Xem 1-20 trên 4711 kết quả Nhà lãnh đạo
 • Giáo trình Quản trị học với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được những kiến thức căn bản về quản trị như: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra; hiểu về công việc của nhà quản trị; vận dụng được những lý thuyết cơ bản về quản trị áp dụng vào ngành học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p viastonmartin 15-08-2022 15 1   Download

 • Tài liệu "Quản trị rủi ro dành cho các nhà lãnh đạo trong chuyển đổi số Kiểm soát và đánh giá kết quả triển khai các chương trình CĐS" giúp Hội đồng quản trị và các giám đốc điều hành xây dựng mô hình tổ chức cân bằng giữa rủi ro và hiệu quả để đưa ra các quyết định tốt hơn và đạt được các mục tiêu chiến lược của mình.

  pdf56p kimphuong0020 27-08-2022 6 2   Download

 • Bài giảng Quyền lực và ảnh hưởng - Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa; trao đổi và thảo luận: chủ đề “mối quan hệ giữa “quyền” và “lực”; cơ sở hình thành quyền lực và cách thức đạt được quyền lực; nguyên tắc sử dụng quyền lực; các chiến lược gây ảnh hưởng đến người khác; các nhân tố ảnh hưởng đến quyền lực của nhà lãnh đạo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p chuakieudam 24-08-2022 7 3   Download

 • Bài thu hoạch môn Xã hội học trong lãnh đạo và quản lý "Phát huy vai trò dư luận xã hội trong việc xây dựng văn hóa nhà trường ở trường THPT Diễn Châu 3" nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của chủ thể là nhà lãnh đạo, quản lý và các đối tượng tham gia thực hiện nhiệm vụ nắm bắt, khai thác, tạo lập dư luận xã hội trong triển khai công việc. Từ đó tạo sự đồng thuận, tăng hiệu lực, hiệu quả cho công tác lãnh đạo, quản lý nhà trường.

  pdf25p dongtrongphan 09-08-2022 6 1   Download

 • Bài viết Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo phù hợp với bối cảnh địa phương chỉ ra hướng vận dụng tiếp cận này trong các hoạt động giáo dục khác cho trẻ em lứa tuổi mầm non, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa triết lí mà các nhà lãnh đạo và nhà giáo dục trên toàn thế giới tin tưởng, đó là giáo dục cần dựa vào cuộc sống, giáo dục vì cuộc sống.

  pdf6p vimaryamnawaz 04-08-2022 18 1   Download

 • Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp thêm tư liệu cho các nhà lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch. Cuốn sách bao gồm nhiều bài viết, nghiên cứu, nội dung tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng đón đọc phần 1 của ebook sau đây.

  pdf246p runordie4 05-07-2022 14 2   Download

 • Giáo trình Quản trị học với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu và có khả năng vận hành, quản trị một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thông qua các chức năng quản trị. Biết được các kỹ năng cần thiết đối với nhà quản trị và những vai trò cơ bản của nhà quản trị trong một tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf83p namkimcham25 19-07-2022 7 2   Download

 • Luận văn "Vai trò của báo Pasaxôn Lào trong sự nghiệp xây dựng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay" tạo dựng một cái nhìn khái quát về tờ báo Pasaxôn dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân cách mạng và Nhà nước CHDCND Lào. Trên cơ sở đó khẳng định những đóng góp cũng như thấy được những hạn chế của nó để đi đến đề xuất những giải pháp khắc phục.

  pdf93p bakerboys08 15-07-2022 4 1   Download

 • Bài viết Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong quân đội hiện nay trình bày kết quả đạt được trong quá trình Đảng ủy Quân sự Trung ương lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự, những hạn chế còn tồn tại trong quá trình lãnh đạo.

  pdf6p vichristinelagarde 11-07-2022 8 0   Download

 • Giáo trình "Quản trị học" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, nền tảng về quản trị học cho ngành quản trị kinh doanh và các ngành liên quan ở bậc đại học, là tài liệu tham khảo cho học viên cao học và nghiên cứu sinh cũng như các nhà nghiên cứu, thực hành quản trị ở các tổ chức, doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 7 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: chức năng hoạch định; chức năng tổ chức; chức năng lãnh đạo; chức năng kiểm soát;...

  pdf164p ryomaechizen 01-07-2022 24 5   Download

 • Giáo trình "Quản trị nhóm làm việc" nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về nhóm làm việc và các hoạt động quản trị nhóm làm việc với các nội dung chủ yếu bao gồm: xây dựng nhóm làm việc, giao tiếp trong nhóm làm việc, lãnh đạo nhóm làm việc và đánh giá nhóm làm việc. Giáo trình được kết cấu thành 5 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: khái luận nhóm làm việc và quản trị nhóm làm việc; xây dựng nhóm làm việc; giao tiếp trong nhóm làm việc;...

  pdf115p ryomaechizen 01-07-2022 12 3   Download

 • Tham khảo Đề thi kết thúc học phần học kì 2 môn Nghệ thuật lãnh đạo năm 2021-2022 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp dành cho các bạn sinh viên tham khảo, để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Hi vọng sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt trong kì thi.

  pdf3p namkimcham10 04-07-2022 2 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Đại cương Khoa học quản lí và quản lý giáo dục: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đổi mới quản lí giáo dục; nhà trường, lãnh đạo và quản lí hoạt động giáo dục trong nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf133p namkimcham10 04-07-2022 26 4   Download

 • Bài viết Kinh nghiệm lãnh đạo trong quá trình chuyển đổi số ở một số quốc gia và gợi ý cho Việt Nam đưa ra các gợi ý cho các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, bắt kịp thời cơ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 13 2   Download

 • Bài giảng Lãnh đạo và quản lý - Chương 2: Nhà lãnh đạo, nhà quản lý. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: vị trí và vai trò của nhà lãnh đạo, nhà quản lý trong tổ chức; năng lực của nhà lãnh đạo, nhà quản lý; cách thức phát triển năng lực nhà lãnh đạo, nhà quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p hidetoshidekisugi 15-06-2022 19 4   Download

 • Bài giảng Lãnh đạo và quản lý - Chương 4: Quản lý. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản lý theo hệ thống; quản lý theo chức năng; quản lý phối hợp các nguồn lực của tổ chức; quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực, các tổ chức, cá nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 15-06-2022 14 4   Download

 • Đối mặt với một quốc gia có nền kinh tế lạc hậu như nước Nga, câu hỏi mà các nhà lãnh đạo đặt ra lúc bấy giờ là làm thế nào để xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện thực hiện chính sách kinh tế mới. Đảng Bolshevik, đứng đầu là Lênin đã tiến hành một cuộc thăm dò, thử nghiệm đầy khó khăn. Bắt đầu từ thực tế nước Nga, ông đã thực hiện cuộc tổng kết kinh nghiệm để rút ra những bài học lớn từ chính sách cộng sản thời chiến. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Quan điểm liên minh công - nông trong chính sách kinh tế mới của Lênin" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 10 0   Download

 • Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh - Chương 4: Tâm lý nhà lãnh đạo và ê kíp lãnh đạo. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và đặc điểm tâm lý của nhà lãnh đạo; những phẩm chất tâm lý của nhà lãnh đạo; ê kíp lãnh đạo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p hidetoshidekisugi 16-06-2022 12 1   Download

 • Cuốn sách Quản lý văn hóa nhà trường được viết với mong muốn cung cấp cho các cán bộ quản lý, lãnh đạo nhà trường; học viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành quản lý giáo dục và bạn đọc những kiến thức chung nhất về văn hóa nhà trường, đồng thời gợi mở những hướng tiếp cận nghiên cứu về văn hóa nhà trường nói chung và văn hóa nhà trường ở Việt Nam nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf99p dongcoxanh25 22-06-2022 50 3   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "21 bí mật của những nhà diễn thuyết tài ba nhất lịch sử" trình bày về nghệ thuật tạm dừng trước khi phát biểu; nghệ thuật nói lời mở đầu; nghệ thuật thể hiện phong thái; nghệ thuật thể hiện thông điệp; nghệ thuật nói ngăn gọn; nghệ thuật trích dẫn; nghệ thuật nêu thống kê;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p britaikridanik 24-06-2022 20 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1128 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nhà lãnh đạo
p_strCode=nhalanhdao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2