REVIEW, AND ADVANCED MEDIATION TECHNIQUES

Chia sẻ: Bacsi Bacsi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
5
download

REVIEW, AND ADVANCED MEDIATION TECHNIQUES

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ongoing Labour-Management Dialogue / Đốithoạithườngxuyêngiữangườilaođộngvàngườisửdụnglaođộng Regular Meetings / Cáccuộchọpthườngxuyên Consensus-based Decision-making/ Đưaraquyếtđịnhdựatrêncơsởđồngthuận Rotating Chair (Union and Management)/ Thayphiênchủtrì(côngđoànvàquảnlý) Agenda and Minutes/ Chươngtrìnhvàbiênbản Lots of 2-way communication tools/ Sửdụngcôngcụthôngtin haichiều

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: REVIEW, AND ADVANCED MEDIATION TECHNIQUES

  1. REVIEW, AND ADVANCED MEDIATION TECHNIQUES Presented by: Jan Sunoo Chief Technical Advisor – IR Project ILO/ Vietnam Industrial Relations Project
  2. PROCESS Quá trình CONTENT Nội dung
  3. Basis for Decision-Making Power Quyền lực Rights Quyền Interests Lợi ích
  4. The Two Basic Components of a Successful Labour- Management Relationship / Hai yếu tố chính để có mối quan hệ tốt đẹp giữa người LĐvà người sử dụng LĐ Ongoing Labour-Management Dialogue / Đối thoại thường xuyên giữa người lao động và người sử dụng lao động Regular Meetings / Các cuộc họp thường xuyên Consensus-based Decision-making/ Đưa ra quyết định dựa trên cơ sở đồng thuận Rotating Chair (Union and Management)/ Thay phiên chủ trì (công đoàn và quản lý) Agenda and Minutes/ Chương trình và biên bản Lots of 2-way communication tools/ Sử dụng công cụ thông tin hai chiều
  5. The Two Basic Components of a Successful Labour- Management Relationship / Hai yếu tố chính để có mối quan hệ tốt đẹp giữa người LĐ và người sử dụng LĐ An Effective Conflict Resolution System / Một hệ thống giải pháp giải quyết xung đột thành công Shop floor Supervisor-Union Representative meetings / Các cuộc họp đại diện công đoàn – giám sát viên tại nơi làm việc Effective Conciliation Council / Hội đồng hòa giải hoạt động có hiệu quả Open-door Policy with top management / Chính sách mở cửa với các lãnh đạo cấp cao Supervisors and Union representatives trained in communication and conflict resolution skills/ Đại diện công đoàn và giám sát viên được đào tạo về kỹ năng thông tin và giải pháp giải quyết xung đột
  6. 3 DECISION-MAKING STYLES 3 HÌNH THỨC ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH D-1 One Party decides: No consultation or feedback from other Party / Một bên quyết định: không tư vấn hoặc nghe thông tin phản hồi từ phía bên kia D-2 One Party decides after consultation and feedback from the other Party / Một bên quyết định sau khi tư vấn và nghe thông tin phản hồi từ phía bên kia D-3 Two Parties consult and jointly agree / Hai bên tư vấn và cùng đồng ý đưa ra quyết định
Đồng bộ tài khoản