intTypePromotion=1
ADSENSE

Sách hướng dẫn học tập Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị hành chánh văn phòng - Trường ĐH Thủ Dầu Một

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:277

17
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sách hướng dẫn học tập Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị hành chánh văn phòng nhằm trang bị cho sinh viên, những nhà quản trị trong tương lai những kiến thức cơ bản về văn phòng, nghiệp vụ hành chánh văn phòng và quản trị văn phòng, nó giúp cho sinh viên có thể hiểu biết được các vấn đề chung về hành chánh văn phòng, có khả năng đưa ra các quyết định và xử lý công việc văn phòng, hiểu và có khả năng thực hiện các chức năng cơ bản của nhân viên văn phòng bao gồm hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm soát công việc hành chánh văn phòng, văn thư, soạn thảo văn bản, giao tiếp, tiếp khách ...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sách hướng dẫn học tập Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị hành chánh văn phòng - Trường ĐH Thủ Dầu Một

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG Phân loại: Sách hướng dẫn học tập Mã số: Chủ nhiệm đề tài: Thac Sỹ Lê Đình Phú Bình Dương, tháng 04 năm 2017
 2. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng LỜI MỞ ĐẦU Môn Quản trị Hành Chánh Văn Phòng là môn học nhằm trang bị cho sinh viên, những nhà quản trị trong tương lai những kiến thức cơ bản về văn phòng, nghiệp vụ hành chánh văn phòng và quản trị văn phòng, nó giúp cho sinh viên có thể hiểu biết được các vấn đề chung về hành chánh văn phòng, có khả năng đưa ra các quyết định và xử lý công việc văn phòng, hiểu và có khả năng thực hiện các chức năng cơ bản của nhân viên văn phòng bao gồm hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm soát công việc hành chánh văn phòng, văn thư, soạn thảo văn bản, giao tiếp, tiếp khách ..... Để đánh giá kết quả học tập môn Quản Trị Hành Chánh Văn Phòng của sinh viên được khách quan và chính xác thì cần có biện pháp kiểm tra hiệu quả. Việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hành Chánh Văn Phòng là việc làm cần thiết nhằm thiết lập một hệ thống chuẩn mực trong đánh giá trình độ học tập toàn diện của sinh viên, cũng như giúp cho nhà trường quản lý có hiệu quả chất lượng đào tạo của nhà trường. Ngân hàng câu hỏi đối với môn Quản tri Hành Chánh Văn Phòng là cấp thiết do tính bao phủ rộng lớn của môn học trong khối ngành Kinh Tế, đặc biệt đối với trường Đại Học Thủ Dầu Một hiện chưa có bộ đề chuẩn cho môn học này. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm được tác giả thiết kế theo từng chương, giúp người học nắm bắt những nội dung cơ bản về Quản Trị Hành Chánh Văn Phòng Tài liệu được biên soạn theo định hướng phát triển của trường Đại học Thủ Dầu Một, phục vụ cho mục tiêu đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tự nghiên cứu và khả năng vận dụng lý thuyết để áp dụng vào thực tiễn của người hoc. Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 1
 3. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng Trong quá trình biên soạn, chắc chắn không thể tránh khỏi một số thiếu sót nhất định, tác giả rất mong được sự đóng góp, bổ sung của quý đồng nghiệp, quý đọc giả và các em sinh viên khối ngành kinh tế để tài liệu được hoàn thiện và phục vụ tốt cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Tác giả Ths. Lê Đình Phú Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 2
 4. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng MỤC LỤC Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ HANH CHÁNH VĂN PHÒNG Chương 2: HỌACH ĐỊNH & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Chương 3: ĐIỀU HÀNH & KIỂM TRA CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG Chương 4: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG Chương 5: SOẠN THẢO VĂN BẢN Chương 6: CÔNG TÁC VĂN THƯ Chương 7: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - CÔNG TÁC Chương 8: TIẾP KHÁCH – GIAO TIẾP Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 3
 5. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng BẢNG TỔNG HỢP VÀ PHÂN LOẠI CÂU HỎI PHÂN LOẠI CÂU HỎI TỔNG CỘNG SỐ CHƯƠNG DỄ TRUNG KHÓ BÌNH CHƯƠNG 1 20 11 9 40 CHƯƠNG 2 12 21 7 40 CHƯƠNG 3 10 23 7 40 CHƯƠNG 4 16 17 7 40 CHƯƠNG 5 10 24 6 40 CHƯƠNG 6 13 12 15 40 CHƯƠNG 7 11 19 10 40 CHƯƠNG 8 16 15 9 40 TỔNG 108 (33.75%) 142 (44.375) 70 (21.875%) 320 CỘNG Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 4
 6. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ CƠ CẤU ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SỐ 1 (Kèm theo Bộ ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn Quản Trị Hành chánh văn phòng) Học phần : Quản trị hành chánh văn phòng Ngành : Quản trị kinh doanh Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Trình độ đào tạo : Đại học Thời gian làm bài : 90 phút Trong đó bao gồm - 01 câu hỏi tự luận 2 điểm và 40 câu hỏi trắc nghiệm (0.2 x 40 = 8 điểm) - Phần câu hỏi tự luận : Hãy viết một biên bản họp lớp gửi khoa Kinh Tế (2 điểm) Phần câu hỏi trăc nghiệm 40 / một đề (8 điểm) Cơ cấu câu hỏi trắc nghiệm như sau: Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 5
 7. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng SỐ LƯỢNG CÂU HỎI TT TÊN CHƯƠNG Dễ Trung bình Khó Tổng số 1 Chương 1: Tổng quan vê Quản Trị 1 3 1 5 Hành chánh văn phòng 2 Chương 2: Hoạch định và tổ chức công 1 3 1 5 việc hành chánh văn phòng 3 Chương 3:Điều hành và kiểm tra công 1 3 1 5 việc hành chánh văn phòng 4 Chương 4: Nâng cao hiệu quả công việc 1 3 1 5 hành chánh văn phòng 5 Chương 5: Soạn thảo văn bản 1 2 2 5 6 Chương 6: Công tác văn thư 1 2 2 5 7 Chương 7: Tổ chức Hội nghị - chuyến 1 3 1 5 công tác 8 Chương 8: Tiếp khách - giao tiếp 1 3 1 5 CỘNG 08 22 10 40 XÁC NHẬN CỦA KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN NGƯỜI SOẠN DUYỆT (Ký, ghi rõ học tên) (Ký, ghi rõ học tên) (Ký, ghi rõ học tên) Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 6
 8. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ CƠ CẤU ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SỐ 2 (Kèm theo Bộ ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn Quản Trị Hành chánh văn phòng) Học phần : Quản trị hành chánh văn phòng Ngành : Quản trị kinh doanh Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Trình độ đào tạo : Đại học Thời gian làm bài: 90 phút Trong đó bao gồm 01 câu hỏi tự luận 2 điểm và 40 câu hỏi trắc nghiệm (0.2 x 40 = 8 điểm) Phần câu hỏi tự luận: Hãy viết môt tờ trình của lớp gửi khoa Kinh Tế về việc xin trang bi đồng phục cho lớp (2 điểm) Phần câu hỏi trăc nghiệm 40 / một đề (8 điểm) Cơ cấu câu hỏi trắc nghiệm như sau: Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 7
 9. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng SỐ LƯỢNG CÂU HỎI TT TÊN CHƯƠNG Dễ Trung bình Khó Tổng số 1 Chương 1: Tổng quan vê Quản Trị 3 2 0 5 Hành chánh văn phòng 2 Chương 2: Hoạch định và tổ chức công 2 2 1 5 việc hành chánh văn phòng 3 Chương 3:Điều hành và kiểm tra công 1 4 0 5 việc hành chánh văn phòng 4 Chương 4: Nâng cao hiệu quả công việc 2 2 1 5 hành chánh văn phòng 5 Chương 5: Soạn thảo văn bản 1 3 1 5 6 Chương 6: Công tác văn thư 3 1 1 5 7 Chương 7: Tổ chức Hội nghị - chuyến 0 4 1 5 công tác 8 Chương 8: Tiếp khách - giao tiếp 1 2 2 5 CỘNG 13 20 07 40 XÁC NHẬN CỦA KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN NGƯỜI SOẠN DUYỆT Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 8
 10. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ CƠ CẤU ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SỐ 3 (Kèm theo Bộ ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn Quản Trị Hành chánh văn phòng) Học phần : Quản trị hành chánh văn phòng Ngành : Quản trị kinh doanh Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Trình độ đào tạo : Đại học Thời gian làm bài: 90 phút Trong đó bao gồm 01 câu hỏi tự luận 2 điểm và 40 câu hỏi trắc nghiệm (0.2 x 40 = 8 điểm) Phần câu hỏi tự luận: Hãy viết môt thông báo của khoa Kinh Tế gủi cho lớp về việc nghĩ lễ Quốc Khánh 2/9 (2 điểm) Phần câu hỏi trăc nghiệm 40 / một đề (8 điểm) Cơ cấu câu hỏi trắc nghiệm như sau: Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 9
 11. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng SỐ LƯỢNG CÂU HỎI TT TÊN CHƯƠNG Dễ Trung bình Khó Tổng số 1 Chương 1: Tổng quan vê Quản Trị 3 1 1 5 Hành chánh văn phòng 2 Chương 2: Hoạch định và tổ chức 2 3 0 5 công việc hành chánh văn phòng 3 Chương 3:Điều hành và kiểm tra 1 3 1 5 công việc hành chánh văn phòng 4 Chương 4: Nâng cao hiệu quả công 2 2 1 5 việc hành chánh văn phòng 5 Chương 5: Soạn thảo văn bản 2 3 0 5 6 Chương 6: Công tác văn thư 1 1 3 5 7 Chương 7: Tổ chức Hội nghị - 2 2 1 5 chuyến công tác 8 Chương 8: Tiếp khách - giao tiếp 0 4 1 5 CỘNG 13 19 08 40 XÁC NHẬN CỦA KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN NGƯỜI SOẠN DUYỆT Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 10
 12. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ CƠ CẤU ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SỐ 4 (Kèm theo Bộ ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm môn Quản Trị Hành chánh văn phòng) Học phần : Quản trị hành chánh văn phòng Ngành : Quản trị kinh doanh Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Trình độ đào tạo : Đại học Thời gian làm bài: 90 phút Trong đó bao gồm 01 câu hỏi tự luận 2 điểm và 40 câu hỏi trắc nghiệm (0.2 x 40 = 8 điểm) Phần câu hỏi tự luận: Hãy viết môt hướng dẫn của khoa Kinh Tế gửi lớp về việc hướng dẫn triễn khai chiến dịch mùa hè xanh (2 điểm) Phần câu hỏi trăc nghiệm 40 / một đề (8 điểm) Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 11
 13. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng Cơ cấu câu hỏi trắc nghiệm như sau: SỐ LƯỢNG CÂU HỎI TT TÊN CHƯƠNG Dễ Trung bình Khó Tổng số 1 Chương 1: Tổng quan vê Quản Trị 4 1 0 5 Hành chánh văn phòng 2 Chương 2: Hoạch định và tổ chức 0 4 1 5 công việc hành chánh văn phòng 3 Chương 3:Điều hành và kiểm tra 1 3 1 5 công việc hành chánh văn phòng 4 Chương 4: Nâng cao hiệu quả công 2 2 1 5 việc hành chánh văn phòng 5 Chương 5: Soạn thảo văn bản 2 3 0 5 6 Chương 6: Công tác văn thư 2 1 2 5 7 Chương 7: Tổ chức Hội nghị - 1 3 1 5 chuyến công tác 8 Chương 8: Tiếp khách - giao tiếp 2 1 2 5 CỘNG 14 18 08 40 XÁC NHẬN CỦA KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN NGƯỜI SOẠN DUYỆT Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 12
 14. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG Câu hỏi số: 001 Chương 1: Giới thiệu chung về Quản Trị Hành Chánh Văn Phòng Kỹ năng: Biết - Hiểu - Vận dung Mức độ: Trung bỉnh Phần nội dung câu hỏi: Điền vào chỗ trống trong câu sau đây (theo thứ tự từ trước đến sau)" Quản trị là những phương thức đạt mục tiêu chung thông qua sự ................................của các..........................., tổ chức" Các đáp án: A Tổ chức; Cá nhân B Thể lệ; Cá nhân C Phối hợp hoạt động; Cá nhân D Kiểm tra hoạt động; Cá nhân Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 13
 15. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng Đáp án đúng: C Câu hỏi số: 002 Chương 1: Giới thiệu chung về Quản Trị Hành Chánh Văn Phòng Kỹ năng: Biết Mức độ: Dễ Phần nội dung câu hỏi: Điền vào chỗ trống trong câu sau đây "Quản trị là .............................sử dụng nguồn lưc nhằm đạt mục tiêu với hiệu quả mong muốn" Các đáp án: A Nghệ thuật B Khoa học C Chính trị D Kinh tế Đáp án đúng: A Câu hỏi số: 003 Chương 1: Giới thiệu chung về Quản Trị Hành Chánh Văn Phòng Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 14
 16. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng Kỹ năng: Biết - Hiểu - Vận dung Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Dựa vào lý thuyết đã học, Sinh viên hãy cho biết hoat động Quản trị là quá trình: Các đáp án: A Hoạch định B Tổ chức C Lãnh đạo và kiểm tra D Tất cả đều đúng Đáp án đúng: D Câu hỏi số: 004 Chương 1: Giới thiệu chung về Quản Trị Hành Chánh Văn Phòng Kỹ năng: Biết Mức độ: Dễ Phần nội dung câu hỏi: Điền vào chỗ trống trong câu sau đây "Nói đến quản trị là nói đến......................và thông Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 15
 17. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng qua con người để đạt mục tiêu Các đáp án: A Tổ chức B Đoàn thể C Cá nhân D Tất cả đều sai Đáp án đúng: D Câu hỏi số: 005 Chương 1: Giới thiệu chung về Quản Trị Hành Chánh Văn Phòng Kỹ năng: Biết - Hiểu - Vận dung Mức độ: Trung bình Phần nội dung câu hỏi: Dựa vào lý thuyết đã học, Sinh viên hãy cho biết theo nghĩa rộng: Hành chính gắn liền với tính Quyền lưc nào sau đây Các đáp án: Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 16
 18. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng A Quyền lực chính phủ B Quyền lực nhân dân C Quyền lực nhà nước D Tất cả đều sai Đáp án đúng: C Câu hỏi số: 006 Chương 1: Giới thiệu chung về Quản Trị Hành Chánh Văn Phòng Kỹ năng: Biết Mức độ: Dễ Phần nội dung câu hỏi: Điền vào chỗ trống trong câu sau đây "..................................là công việc của các cơ quan quyền lực nhà nước, sử dụng quyền lực nhà nước trong quản lý và điều hành xã hội Các đáp án: A Hành chính công B Hành chính tư C Hành chính văn phòng D Ý khác Đáp án đúng: A Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 17
 19. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng Câu hỏi số: 007 Chương 1: Giới thiệu chung về Quản Trị Hành Chánh Văn Phòng Kỹ năng: Biết Mức độ: Dễ Phần nội dung câu hỏi: Điền vào chỗ trống trong câu sau đây "...............................là các hoạt động điều hành công việc của một tổ chức nhằm đảm bảo quá trình hoạt động thông suốt và hiệu quả của bộ máy quản lý Các đáp án: A Hành chính công B Hành chính tư C Hành chính văn phòng D Ý khác Đáp án đúng: B Câu hỏi số: 008 Chương 1: Giới thiệu chung về Quản Trị Hành Chánh Văn Phòng Kỹ năng: Biết Mức độ: Dễ Phần nội dung câu hỏi: Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 18
 20. Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quản Trị Hánh Chánh Văn Phòng Điền vào chỗ trống trong câu sau đây: "Theo từ điển tiếng Việt (1992) thì văn phòng là bộ phận phụ trách công việc .............................trong một cơ quan". Các đáp án: A Giấy tờ, hành chính B Sản xuất, kinh doanh C Đào tạo, huấn luyện D Tất cả đều sai Đáp án đúng: A Câu hỏi số: 009 Chương 1: Giới thiệu chung về Quản Trị Hành Chánh Văn Phòng Kỹ năng: Biết - Vận dụng - Phân tich - Tổng hợp Mức độ: Khó Phần nội dung câu hỏi: Sinh viên hãy chọn các ý đúng trong các ý dưới đây: Văn phòng là: 1- Địa điểm làm việc của một tổ chức Chủ biên Th.S Lê Đình Phú Page 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2