intTypePromotion=1

Sản xuất lốp xe oto

Chia sẻ: Đỗ TRọng Hậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
222
lượt xem
48
download

Sản xuất lốp xe oto

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ những bản thiết kế thời kỳ đầu sử dụng trong ngành chế tác gốm thủ công tới hàng loạt sản phẩm hiện đại nhất, bánh xe liên tục đưa nền văn minh của loài người tiến lên phía trước như một chất xúc tác dùng trong phản ứng hóa học. Để hiểu rõ hơn, chúng ta nên tìm hiểu dần dần từng giai đoạn phát triển và cải tiến trong lịch sử ngành sản xuất bánh xe.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sản xuất lốp xe oto

 1. WELCOME
 2. S N XU T L P XE OTO
 3. A- L CH S HÌNH THÀNH L P XE 1500 năm T.C.N: xe ng a 4 bánh b ng g Bánh xe g ư c b c ng hay s t b o v khung bánh xe b ng g kh i b phá h ng.
 4. A- L CH S HÌNH THÀNH L P XE 1846: Thompson tình c phát hi n ra m u ng cao su ch a không khí mang tính àn h i (săm) 1880: lo i v xe ư c bơm y khí nén ư c phát tri n và s d ng cho lo i xe p 3 bánh. V xe: Tráng cao su lên v i composite (1890-1892) c i ti n v i vòng dây kim lo i t hai mép l p. 1893: l n u tiên s d ng v i mành cho l p xe. u TK XX: xu t hi n hoa văn trên m t l p
 5. B- C U TRÚC VÀ CH C NĂNG C A L P ÔTÔ: V oto Ru t oto Ch c năng c a l p oto.
 6. V OTO C u t o: ch y u t v i và cao su b n bao b c bên ngoài xen gi a các l p v i s i. Ch c năng: B o v ru t ch a khí nén bên trong. Ch u l c kéo và ma sát v i ư ng, bám ch t vào m t ư ng, gi m xóc khi xe ch y.
 7. RU T XE OTO ng cao su d ng vòng có m t c t hình xuy n ch a khí nén. Ch c năng: Gi m x c cho xe. Giúp v bám ch t vào ni ng xe.
 8. C U T O CHI TI T M T CH C V XE: 4 ph n chính: V XE OTO Hông l p
 9. 1. KHUNG V - CARCAS:
 10. 1. KHUNG V - CARCAS: Ph n căn b n c a v ru t xe → tính b n, ch ng l i m i vòng l c c a v xe. C u t o: v i tráng cao su: v i có t 2 n 24 l p cách ly nhau b ng l p cáo su Cán tráng cao su và v i mành trên các máy cán tráng 3 hay 4 tr c
 11. 2. VÒNG L P – TALON G m các vòng kim lo i b c rezin cách ly. Các s i thép có th b n thành băng, cũng có th là các s i thép s p song song thành nh ng d i và ư c b c m t l p m ng rezin.
 12. 3. M T L P: C u t o: M t t m cao su dày. M t l p ư c ph trên l p hoãn xung. Thi t k thêm hoa m t l p. Ch c năng: Bám ch c trên m t ư ng. Làm khung v gi m tác ng cơ h c (l , á).
 13. 4. HÔNG L P: Là m t t m cao su m ng, d o bao ph hông l p b o v cho các l p v i mành, khung v i kh i các tác ng cơ h c, m… Hông l p thư ng ch t o chung v i m t l p.
 14. CÁC L C TÁC D NG LÊN V XE: m t chi c v xe trên m t phương ti n v n chuy n khi ang lăn trên ư ng s ch u các l c và moment ph c t p như hình dư i ây:
 15. TÍNH CH T C A V XE OTO: Các lo i v xe có nén khí bên trong ph i áp ng y ư c m t s ch c năng cơ b n: 1. Kh năng ch u l c có th 2. Kh năng gi m ch n và gi m th m khí 3. Vi c i u khi n khi ch y và moment sinh khi th ng 4. Kh năng ch u l c quay 5. Gi i h n bi n d ng cho phép 6. kháng mài mòn 7. Kh năng phát ng dàng 8. Kh năng ch ng ma sát lăn th p 9. Cung c p ti ng n và rung ng th p nh t 10. b n lâu dài và th i gian s d ng
 16. QUY CÁCH THI T K : composit có n n cao su và tăng cư ng b ng các s i c bi t. V xe ư c gia cư ng b ng s i ch u tác ng ngang ư c t t bên này cho n bên kia c a bánh. Bên trên b m t l p là các băng làm b ng s i ư c t dư i l p v cao su. Băng: - s i thép. - S i v i. - ư c an chéo nhau theo góc 12-25 , th m chí lên 90o.
 17. C- QUY TRÌNH S N XU T L P XE 1. Nguyên v t li u 2. Quy trình công ngh
 18. 1. NGUYÊN V T LI U: CAO SU VÀ CÁC PH GIA: Cao su thiên nhiên. Cao su t ng h p (cao su butyl). Ch t lưu hóa: thư ng là S. Ch t xúc ti n + tr xúc ti n Ch t ch ng t lưu SCURAX Nhóm các ch t phòng lão Nhóm các ch t n Than en Kaolin Ch t làm m m – Ch t hóa d o V I MÀNH:→ ư c dùng ch t o thân l p: polyamid, polyester,… thư ng s d ng nhi u nh t là s i polyamid, tiêu bi u là s i nylon 6.6. Trong l p, t ng v i mành ư c t chéo nhau m t góc nào ó nh m t o cho l p àn tính và tính m m nh t nh.
 19. 1. NGUYÊN V T LI U DÂY THÉP TANH: Dùng làm vòng tanh cho b ph n vòng l p, n m phía dư i hai bên hông l p, có tác d ng tăng bám ch c c a l p vào vành xe. a s thép dùng ch t o vòng tanh ư c dùng hi n nay là dây thép s .
 20. QUY TRÌNH CÔNG NGH S N XU T L P OTO 1. X lý nguyên v t li u 2. Cân ong theo ơn pha ch h n h p 3. H n luy n 4. Ch t o các chi ti t c a l p 5. Ráp v xe Radian 6. Lưu hóa l p 7. Ch t o ru t xe 8. Ch t o màng hơi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2