Sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam

Chia sẻ: Cường Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
2
lượt xem
1
download

Sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc quản lý tài nguyên kém hiệu quả cũng làm tăng phát thải khí nhà kính, gây ô nhiễm nguồn nước và đất đai. Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục mặt trái của sản xuất công nghiệp, việc xử lý ô nhiễm công nghiệp đòi hỏi phải vượt qua nhiều rào cản khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam

TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP<br /> LIÊN HỢP QUỐC<br /> <br /> BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ<br /> <br /> Sáng kiến khu công nghiệp sinh thái<br /> hướng tới mô hình khu công nghiệp<br /> bền vững tại Việt Nam<br /> PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÀ TOÀN DIỆN<br /> <br /> TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP<br /> LIÊN HỢP QUỐC<br /> <br /> BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ<br /> <br /> Từ chối trách nhiệm<br /> Liên hợp quốc không chịu trách nhiệm biên tập nội dung của tài liệu này. Việc thiết kế và trình bày các nội dung<br /> trong tài liệu này không thể hiện bất kỳ quan điểm nào của UNIDO về địa vị pháp lý của bất kỳ quốc gia, vùng<br /> lãnh thổ, thành phố, khu vực hay cơ quan quản lý nào hoặc liên quan tới phân định biên giới, ranh giới hay hệ<br /> thống kinh tế, mức độ phát triển. Những từ ngữ như ‘phát triển’, ‘công nghiệp hóa’ và ‘đang phát triển’ thuận<br /> tiện cho việc thống kê và không nhất thiết thể hiện sự đánh giá về trình độ phát triển của một quốc gia hay một<br /> khu vực cụ thể. UNIDO không chứng thực việc đề cập đến tên công ty hay các sản phẩm thương mại. Việc lựa<br /> chọn các dự án để minh họa cho sự tham gia của UNIDO nhằm thể hiện sự đa dạng chủ đề và phạm vi địa lý<br /> không do UNIDO chứng thực.<br /> <br /> Design: red hot 'n' cool, Vienna / Illustration: dollarphotoclub.com<br /> <br /> Các khu Công nghiệp ở Việt Nam<br /> Trong 10 năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh và bền vững.<br /> Đóng góp vào sự phát triển này có vai trò chủ đạo của khu vực sản xuất và chế<br /> biến. Hệ thống các khu công nghiệp (KCN) được Chính phủ thành lập nhằm tạo<br /> điều kiện cho việc hình thành các ngành công nghiệp mới. Đến nay các KCN trên<br /> toàn quốc đã đóng góp 40% tổng sản lượng công nghiệp và 49% tổng giá trị xuất<br /> khẩu của cả nước.<br /> Tuy nhiên, hoạt động sản xuất công nghiệp đang gây ra nhiều thách thức đối với<br /> môi trường và sức khỏe con người. Việc quản lý tài nguyên kém hiệu quả cũng<br /> làm tăng phát thải khí nhà kính, gây ô nhiễm nguồn nước và đất đai. Mặc dù Chính<br /> phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục mặt trái của sản xuất<br /> công nghiệp, việc xử lý ô nhiễm công nghiệp đòi hỏi phải vượt qua nhiều rào cản<br /> khác.<br /> <br />  16% các KCN<br /> đang hoạt động<br /> chưa có nhà<br /> máy xử lý nước<br /> thải<br /> <br /> 20% chất thải<br /> công nghiệp<br /> là chất thải<br /> nguy hại<br />  Năm 2014, có<br /> tổng số 295 KCN<br /> ở Việt Nam<br /> <br /> Sáng kiến khu công nghiệp<br /> sinh thái<br /> Thông tin dự án<br /> <br /> Ngân sách: 4,55 triệu Đô la Mỹ<br /> Các nhà tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Cục Kinh tế Liên<br /> <br /> bang Thụy Sỹ (SECO) và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp<br /> Quốc (UNIDO)<br /> Đối tác chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), các Bộ ngành liên quan,<br /> chính quyền địa phương các tỉnh/ thành phố: Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần<br /> Thơ<br /> Thời gian thực hiện: 3 năm<br /> Dự án nhằm mục đích chuyển đổi các KCN đang hoạt động thành KCN<br /> sinh thái. Trong đó, các công ty hợp tác với nhau và với cộng đồng địa<br /> phương nhằm giảm tác động tới môi trường và giảm chi phí sản xuất. Hơn<br /> nữa, công nghệ và kinh nghiệm sản xuất sạch và phát thải ít cac-bon sẽ<br /> được trình diễn tại các KCN nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính, các<br /> chất hữu cơ khó phân hủy (POP) và ô nhiễm nước.<br /> <br /> 01<br /> <br /> 02<br /> <br /> Thể chế &<br /> Chính sách<br /> <br /> 05<br /> <br /> Giám sát &<br /> Đánh giá<br /> <br /> Tăng cường<br /> Năng lực<br /> <br /> Các hợp phần<br /> của dự án<br /> <br /> 04<br /> <br /> 03<br /> <br /> Kế hoạch chiến<br /> lược chuyển<br /> đổi khu công<br /> nghiệp<br /> <br /> Trình diễn khu Công nghiệp<br /> sinh thái và nâng cao nhận<br /> thức<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản