intTypePromotion=1
ADSENSE

Sheet nhạc " Clementinet "

Chia sẻ: Duc Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

168
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sheet nhạc " clementinet "', văn hoá - nghệ thuật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sheet nhạc " Clementinet "

  1. Clementine From Korean drama 'Spring Waltz' ó ó tt 暮ㄩMeritee 2 c t t t "t t t tt | c ttt t Andante t t ttt > €4 !t #t t | ttt t t ÷ ad lib. dolce ? 2 | | | | | | Piano 4 t tt ² tt tÇ t tttt t t tÇ t 3 t t t t 7 € !t t t t ricordando t t 4 t > ” ttt a tempo rit. ?  !| tt | tt 3tt a 4 tt t t t !t t t tÇ t t t t tÇ t t ÇÇ t t t | t t t 13 >€ t t | ttt t tt t t !t t t t tttt t "t ? t t tt t t "t t tÇ t tÇ tÇ t t t | t t t ÇÇ t t tt 17 €t I t dYttt > t t c ™ rit. t tt ? t t t t t tt tttdt Y ttttt t a tempo t t t t ó ó ó ó "t t t t t t ó t t tttt t dtt t t tÇ t t t d !t d t 21 t €t t > tt t t t t "t tttt t t ttt ? cresc. decresc. t t t tt t t "t 1
  2. ó ó t ttttttót t ttt tttót 4 | t d t dYt t 25 €t 4 > t t cresc. t t t t t t t a tempo t t rit. tt ? tt t t t tt t t t 4t t 4 t t t t t t t t t Ç !t !t t t t t t t tÇ t | ÇÇ t t t t t t tÇ t t t t t t tÇ | 28 tt >€ t • eroico t t ?  t t t tt t t t t t tt t t t t tt t t tt t!t t t t t t t t t t t t t t t t tt t t t t t t tÇ t t t t t tÇ t t ttt tÇ t t t | dYtt tÇ t t dYt dYt t t t 31 €| > tttttt ttttttt tt ttt ttt ttt ttt ttt tt tttt t t t ? t tt t t tt t t tÇ t d t t ÇÇ t | t t dYtt t t d !t t t t € tÇ t t t 34 Y t ttt Ytt t| t t > t t t t t t t!t t t t t t tttt t tt ttt ttttt ? tt ttt t tt t!t tt t tt !t tt tt ÒÇ ¬¬¬ Ò t tA t ² t t ÇÇÇ t AA ttt t t tA !t t ¬¬ t t t t t Y tttt t tt € tttt t t t t!t t t t 37 c > t a tempo rit. cresc. ? ttt t t t t t t t ttt t t t t tt t t t tt t rit. decresc. !t t t ttt c b t t t t t 2
  3. A t t !t t Ç t t tt t t t t t t tÇ t t 40 >€ ” tttttttttttttt t tt ttt t a tempo ? tt t!t t t t t !t €tttt t t  t t t t ¬¬ | ²t tt t t t t !t t ² 3 t t €ttt ¬¬ | tÇ t t4 doloroso 43 t b c t > t ” a tempo ÷ decresc. t t t t t t 3 ttttttttttt rit. cresc. ? ttt ttt tttc t t 4t t t t t tÇ Y t tÇ €t t !| tÇ t | 46 t tÇ | > tt tttttttt ? t t t t t!t t t t t t t t ttt ttt ttt t t t t €t t tÇ tt t tÇ t !t t 49 t tÇ I > t ? ttt ttt ttt ttt ttt tttt ttttttt ttt t t t t t t tÇ tt t 52 >€ | tÇ tt t tÇ t tt tt t t t ? tttt t tttt t t tttt ttt ttt ttt ttt t t 3
  4. tÇ Y t tÇ tÇ tt t t !| tÇ | t 55 !t Ç >€ | t ? !t t t t t t t t t t t t t t t t t t ttt ttt ttt t ttt t t t t t t ÇÇ €t t tÇ !t t !t t 58 t tÇ I | t > t t t t t t t t!t ? cresc. tt tt ttt t tt tttt t t tt ttttt tt !t t tÇ t t tt t 2 tÇ t tÇ Y t t !t 61 >€ t t ¬¬ | 4 | ¬¬ || ³ ÷ rit. tdecresc. t t t t t t t t t!t t t t t t t t t 2 t t t t t t t t Y ? ¬¬ | Y ¬¬¬ | t t tt t 4t | t t 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2