Sheet nhạc Rondo Alla Turca - Turkish March

Chia sẻ: Vu Thanh Tung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

2
805
lượt xem
151
download

Sheet nhạc Rondo Alla Turca - Turkish March

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mozart nhạc sĩ thiên tài với những bản nhạc lôi cuốn , những bản nhạc qua nhìu thời kì vẫn làm say đắm lòng người. Đây là bản Turkish march (Rondo Alla Turca) của Mozart chơi bằng guitar cổ điển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sheet nhạc Rondo Alla Turca - Turkish March

 1. Public Domain ¤ ¤  ¤ ¤  ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ ¤   3 ¤ ¤   ¥ ¥  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ¥ ¥ ¥ ¥  ¤ ¤ ¤ ¤    ¦¦ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦ ¦¦    ¤ ¤ ¤ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ££ ¤ £ ¤ ¤ £ £ £¤ £ £ ¤ £ £ £ £ £ £ ¤ £ £ £ £¤ £ £ ¤ £ £ £ £¤ ¤ £ £ ¤ £ £ £ £¤ ¤ ¤ ¤ £ £ £¤ £ £ ¤ £ £ £ £ £ £¤ ££ £ £¤ £ £ £¤ § ¦¦ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦ ¦ 23 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  # ¥¤ ¥ ££ ¤ £ £ £ ¤¤ £ £ £ ¤¤ £ £ £ ¤¤ £ ' ' ¦ ¥ ¥ & £ £ £¤ ¥ £££ £££ £¤ ££¤ £££ £££ £¤ ££¤ ¦ ¥   ¥ ¥ ¥ ¥ ¦ % ¥ ¦ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦ ¥ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ) ¤ ¤ ¤ 0 1¤ ¤ % ¤ ¤ ¤ £ £ ¤ £ £ £ £¤ £ £ ¤ £ £ £ £¤ ' £ £ £¤ ¤ £ £ ¤ £ £ £ £¤ £ £ £¤ ¤ £ £ £¤ £ £ ¤ £ £ £ £¤ ¤ £ £ £¤ £ £ ¤ £ ££ £ £¤ £ ' % § £ £ £¤ £ £ ¤ £ ££ £ £¤ £ ££ £ £¤ £ ¦ ¥¨ ¥ ¥ § ¥ ¥ ¦ ¦ ¨ ¥ ¥¨ ¦ ¥ ¥ ¦ 17 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥   2 ¤ ¤ © ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ £ £ £¤ ¤ £ £ £¤ ¤ £££ £££ £¤ ££¤ £££ £££ £¤ ££¤ £££ £££ £¤ ££¤ £££ £££ £¤ ££¤ £££ £££ £¤ ££¤ £££ £££ £¤ ££¤ # ¥ # ¥ ¥ ¥   ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ $ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ %¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤¤ ¤ § " ¤ ¤ § ! " ! § ¦ § ¥ ¨§ ¦ ¦ ¨§ ¥ ¥ ¥ ¥ 12   © ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ # ££ ££ £¤ £ £ £ £¤ # ££ ££ £¤ £ £ £ £¤ # ' ' ££ ££ £¤ £ ££ ££ £¤ £ ££ ££ £¤ £ ££ ££ £¤ £ ¥ ¥ ¥ ¥ % ¥ ¥   ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ $ (    ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤ ¤¤ ¤¤ ¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ £ £ £¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤ ¤ £ £ £¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ £ £ ¤ £¤ ££ ¤ £ £ £ ¤ £¤ ¤¤ £ £ ¤ £¤ ££ ¤ £ ¥ § ¨§ § ' ' ¥ && ¥ ¥ && ¥ %    6 ¨§ % ¥§ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦ ¥ ¥¨ ¦ ¥ ¥ ¥ ¥¨ ¦ ¥   © © ¤ © ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ # ¢¡ ££ £ £¤ £ ££ £ £¤ £ ££ £ £¤ £ ¥ ££ £ £¤ ££¤ ££ £ £¤ ££¤ ££ £ £¤ ££¤ ££ £ £¤ ££¤ ££ £ £¤ ££¤ ££ £ £¤ ££¤ ££ £ £¤ ££¤ ££ £ £¤ ££¤ ££ £ £¤ ££¤ ££ £ £¤ ££¤ ££ £ £¤ ££¤    ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ $ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ £ ¤ £¤ ¤¤ £ ¤ £¤ £ £¤ ¤ ¤ § " ¢¡ £ ¤£ ££ £¤ £ £ £¤ ££ £¤ £ ¤ £ £¤ £ ¤ £ £ £¤ £ £¤ £ ¤ £ § ! " ! ¦ § § ¦ ¥   ¥ ¥ ¨§ ¦ ¥ ¥ ¥ ¦ ©  © Allegretto W. A. Mozart Turkish March Rondo Alla Turca 1
 2. Mutopia-2001/09/15-108 ¤ ¤  ¤ ¤  ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ ¤  3 ¤ ¤   ¥ ¥  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ¥ ¥ ¥ ¥  ¤ ¤ ¤ ¤    ¦ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦ ¦   ¤ ¤ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦¦ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¤ ¤ ¥¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ££ ¤ £ ¤ £ £ £¤ £ £ ¤ £ £ £ £ £ £ £¤ £ £ ¤ £ £ £ £¤ ££ ££ £¤ £ £ £ ¤ £ £ £ £¤ £ £ ¤ £ £ £ £¤ ¤ £ £ £¤ £ £ ¤ £ £ £ £ £ £ £¤ § ¦ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦¦ ¦¦ 52 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¥ ¤ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ # ¤¤ ¥¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤ ¤ ¥¤ £ £ £¤ £ £ £¤  ' ' ¥ ¥ £ ¥£ £¤ ¦ & ¦   ¥ ¥ ¥ ¥ % ¥ ¥ ¦ ¥ ¥ ¦¦ ¥ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ) $ £ ¤ £ £ £¤ £ ¤ £ £ £¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ £ £ £ £ £ £¤ £ £¤ ££ £ £¤ £ ' ' ¤ ¤ £ ¤ £ £ £¤ ¤ £ £¤ £ ¤ £ £ £ £ £ £ £ £¤ £ £ ¤ £ ££ £ £¤ £ ££ £ ¤ ££ ££ £ £¤ £ ££ £ ¤ ££ ££ £ £¤ £ ££ £ ¤ ££ ££ £ £¤ £ ££ £ ¤ ££ ££ £ £¤ £ £ ¤ £ ££ £ £¤ £ £ ¤ £ ££ £ £¤ £ £ ¤ £ ££ £ £¤ £ ¨ £ £ £¤ ¨ § ¨ ¦¦ % ¦ ¦¦ 47 ¥ ¥ ¥ ¥ ¦ ¦ ¦ ¤ ¤ ¤ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ £ ¤ £¤ £ ¤ £¤ £ ¤ £¤ £ £¤ ¤ £ £¤ ¤ £ £¤ ¤ £ ¤ £¤ £ ¤ £¤ £ ¤ £¤ # ¥ ¥ ¥ ¦¦    ¥ ¥ ¦ ¦¦ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ $ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ % ¤ £ ¤ £ £ £¤ ¤ £ £¤ § ¤ £ £¤ ¤ £ £¤ £ ¤ £ £ £¤ £ ¤ £ ££ £¤ £ ££ ££ ££ £¤ £ § ¨ ¨ ¤ ¨ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 42  ¦ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ££ ¤ £ ££ ¤ £ ££ ¤ £ ¤ ¤ ££ £ £¤ £ £ £ ¤ £ ££ £ £¤ £ £ £ ¤ £ £££ ££ £¤ ££¤ £££ ££ £¤ ££¤ £££ ££ £¤ ££¤ £££ ££ £¤ ££¤ £££ ££ £¤ ££¤ £££ ££ £¤ ££¤ ££ £ £¤ £ £ £ ¤ £ ££ £ £¤ £ £ £ ¤ £ ¦ ¥ ¥ ¦   ¥ ¥ ¦¦ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¥ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ £ £¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ £ £¤ £ ¤£ £ £¤ £ £¤ ¤ £ £¤ § § § ¦¦ 37 © © ¥ © ¦ ¦¦  ¦  ¤ ¤ ¤ ¤ ££ £¤ ££¤ ££ £¤ ££¤ ££ £¤ ££¤ # ' ' ££ £¤ ££¤ ££ £¤ ££¤ ££ £¤ ££¤ ££ £¤ ££¤ £ ¤ £¤ £ ¤ £¤ £ ¤ £¤ ££ ¤¤ ££ ££ ¤¤ ££ ££ ¤¤ ££ ¦¦    ¦¦ ¦ ¥ ¥ ¥ % ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ £ £ £¤ ¤ ¤ ¤ £ £ £¤ ¤ £ £ £¤ £ £ ¤ £ £ £ £¤ & ' ' ¦ ¨ & ¦ ¦ ¦ 33 © § ¦¦ ¦ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ©¤ £ £¤ £ £¤ £ £¤ £ ¤ £¤ £ ¤ £¤ £ ¤ £¤ £ £¤ ¤ £ £¤ ¤ £ £¤ ¤ £ ¤ £¤ £ ¤ £¤ £ ¤ £¤ # ' ' ¦ ¦    ¦¦ ¦ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ $ ¤ £ £ £¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ £ £ £¤ ¤ £ £ ¤ £ ££ ££ £¤ £ ££ ££ ££ ££ ££ £¤ £ £ £ ¤ £ ££ ££ £¤ £ £ £ ¤ £ ££ ££ £¤ £ £ £ ¤ £ £ £ £¤ § ¤ £ £ £¤ £ £ ¤ £ £ £ £¤ £ £ ¤ £ ££ ££ £¤ £ ££ ££ ££ ££ ££ £¤ £ ' ' £ £ £¤ ¤ ¨ ¨ ¤ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29 & ¦ ¦¦ 2
 3. Mutopia-2001/09/15-108 ¤ ¤ ¤  ¤ ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ¥ ¥      ' ¦¦ ¥ ¥ ¦    ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦¦ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ ££ ££ £¤ £ £ £ ¤ £ ££ ££ £¤ £ ££ ££ ¤ ££ ££ ££ £¤ £ £ £ ¤ £ ££ ££ £¤ £ ££ ££ ¤ ££ ££ £ £££ £¤ ££ ¡ ££ £ £££ ££¤ £ ¡ ££ ££ £¤ £ 0 ££ ££ 1 £¤ £ £ £ £¤ ' £ £ £¤ ££ ¤ £ § ¡ ¡ ¦ 85 ¥ ¥ ¢ ¡¡ ¢ ¡¡ ¦¦ ¦ ¥ ¥ ¥ ¤ §¦ ¤ ¥£ ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ ¤  3 ¤ ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ¥ ¥ ¥ ¥    ¦ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦ ¦¦   ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦¦ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ £ £¤ £ ¤£ ££ £¤ £ £ ¤£ £ £¤ ! ££ £¤ £ £ ¤£ £ £¤ £ ¤£ £ £¤ ¦¦ ¦ ¦¦ 81 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¥ ¤ ¤   # ' ¥ ££ ¤ £ ' ¦ ¥ ¥ & £ £ £¤ ¥ ¦ % ¥   ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦ ¥ ¦ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ) ¤ ¤ ¤ 0 1¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ £ £ £¤ ££ ¤ £ ££ ¤ £ £ £ £¤ ££ ¤ £ £ £ £¤ £ £ £¤ ¤ ££ ££ £¤ £ ! ££ ££ £¤ £ ' ' % § £ £ £¤ £ £ ¤ £ ££ ££ £¤ £ ¦ ¥¨ ¥ ¥ ¦ ¦ % ¨ ¥ ¥¨ ¦ ¥ 76 ¥ ¥ 2 ¤ © ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¥ £ ¤¤ £ £ ¤¤ £ £ ¤¤ £ ¤ ¤ ¤ ¤ # £ £¤ ¤ # ££ £ £¤ ££¤ ££ £ £¤ ££¤ ££ £ £¤ ££¤ ££ £ £¤ ££¤ ££ £ £¤ ££¤ ££ £ £¤ ££¤ ££ £ £¤ ££¤ ££ £ £¤ ££¤ ¥ ¥   ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ $ ¤¤ ¤ ¤¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ £ £ ¤ £ £ £ £¤ £ £ £¤ ¤ £ £ £¤ £ £ ¤ £ £ £ £¤ ¤ £ £ £¤ £ £ ¤ £ § § " ££ £ £¤ £ ! " ! § ¦ ¨ ¦ § ¦ ¥ ¥ ¥ §  70 ¥ ¥ ¦ ¨§ %   ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¤ ¥ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ £ £ £¤ ¥ # ££ ££ £¤ £ £ £ £¤ # ££ ££ £¤ £ £ £ £¤ # ' ' ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ % ££ ££ £¤ £ ¥ ££ ££ £¤ £ ££ ££ £¤ £ ££ ££ £¤ £ ¥   ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ ¤ $ (    ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤ ¤ § £ £ £¤ ¤¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ £ £ £¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ £ £ ¤ £¤ £ £ £ ¤ £ £ ¤ £¤ ¤ £ £ ¤ £¤ ££ ¤ £ ¥ § ¨ § ' ' ¥ ¥ ¥ && ¥ § ¥ && ¥ %   63 ¨§ % ¥§ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦ ¥ ¥ ¨ ¦   ¥ ¥ ¥ ¥¨ ¦ ¥ ©    © © ¤ ¤ © ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ £££ £££ £¤ ££¤ £££ £££ £¤ ££¤ £££ £££ £¤ ££¤ £££ £££ £¤ ££¤ £££ £££ £¤ ££¤ £££ £££ £¤ ££¤ £££ £££ £¤ ££¤ £££ £££ £¤ ££¤ £££ £££ £¤ ££¤ £££ £££ £¤ ££¤ £££ £££ £¤ ££¤ # ' ' & ££ ££ £¤ £ ££ ££ £¤ £ ££ ££ £¤ £ ¥ ¦   ¥ ¥ & & ¦¦ ¦¦ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ $ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ £ ¤ £¤ ¤¤ £ ¤ £¤ £ £¤ ¤ ¤ § " £ £¤ £ ¤£ ££ £ £¤ £ £ £¤ ££ £ £¤ £ ¤ £ £¤ £ ¤ £ £ £¤ £ £¤ £ ¤ £ § ! " ! ¦ § ' ' § ¦ & ¦ ¥   & & ¦¦ 58 ¥ ¥ ¨§ ¦ ¥ ¥ ¥ ¦ ¦¦ ©  © 3
 4. Unrestricted modification and redistribution is permitted and encouraged—copy this music and share it! It has been typeset and placed in the public domain by Rune Zedeler. This music is part of the Mutopia project, http://www.mutopiaproject.org/ Mutopia-2001/09/15-108 ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤¤ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  #      ¥ ¥ ¥ ¥ ¦   ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 0 ¥ ¥ ¥ ¥ 0 ¥ ¥ ¥ ¥ 0 ¥ ¦¦ ¦¦ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤¤ ¤ ¤ 00 ¤¤ ¤ ¤ ¤ ¤ # £ £ £¤ £ £ £¤ £ £ £¤ £ £ £ £ £ £¤ " 0 £ £ £¤ ££ " £ 0 ££ 1 £¤ " 0 ££ 1 £¤ £ £ ¤¤ £ £ £ ¤¤ £ £ £ ¤¤ £ £ £ ¤¤ £ ££ ££ £¤ £ £ £ £¤ ££ ££ £¤ £ ££ ££ £¤ £ ££ £ £¤ £ ££ £ £¤ £ ¦ ¤ ¦ 110 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ % % % ¥   ¥   ¥   ¥   ¦¦ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¢ £¡ ¢ £¡ ¢ £¡ ¢ £¡ ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¥ ¥ ¥  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤     ££ £¤ £ ££ £¤ £ ££ £¤ £ ££ £¤ £ ¦¦ ¦    ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦ ) ¤¤ ¤¤ ££ ££ ££ ££ ££ ££ ££ £ £¤ £ £ ¤ £ ££ £ £¤ £ ££ £ ¤ ££ ££ £ £¤ £ £ ¤ £ ££ £ £¤ £ ££ £ ¤ ££ £ ££ ££ £¤ ££ £ ££ ££ £¤ ££ £ £ 0 £ ¤£ ¢ ¢ ¡ ¡ ¦¦ ¢ ¢ § ¡ ¡ ££ ££ " £¤ £ ¨ ¦¦ 104 ¥¢  ¢ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¢ ¡¡ ¢ ¡¡ ¦ ¢ £¡ ¥ ¤ ¤ ¤ £ £ £ £ £ £ ¤ ¤ £ £ £ £¤ £ £ ¤ ¤ £ £ £ £¤ £ £ ¤ ££ £¤ £ £ £¤ ££ £¤ £ ££ £¤ £ £ £¤ ££ £¤ £ ££ ¤ ££ £ ¤ £ ££ ¤ ££ £ ¤£ ¤ £ ¤£ ££ £¤ £ £ £¤ ££ £¤ £ £ £¤ £ £¤ ££ £¤ £ £ £¤ ££ £¤ £ £ £¤ £ £¤ ¦¦ ¦    ¦¦ ££ £ £¤ £ ££ £ £¤ £ ££ £ £¤ £ ££ £ £¤ £ ££ ££ ££ ££ £ £¤ £ £ ¤ £ ££ £ £¤ £ ££ £ ¤ ££ ££ £ £¤ £ £ ¤ £ ££ £ £¤ £ ££ £ ¤ ££ ££ ££ ££ §  ¦ 100       ¢ ¦¦ ¦¦ ¥ ¥ ¥ ¥ ¢ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¢ £¡ ¢ £¡ ¢ £¡ ¢ £¡  ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ £ £ £ £ £ £¤ £ £ £ ¤ ¤ ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¥ ¥ ¥  ££ ££ £¤ £ £ £ £¤ ££ ££ £¤ £ £ £ £¤ £ £ £¤ ££ ££ £¤ £ £ £ £¤ ££ ££ £¤ £ ££ ££ £¤ £ £ £ £¤ ££ ££ £¤ £  ¦¦ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦¦   ¥ ¥ ¥ ¥ ¦ $ ¤ ¤ ¤ ¤ ££ ££ ££ ££ £ £¤ £ 0 ££ £ 1 £¤ £ £ £ £¤ £ £ ¤¤ £ £ £ ¤¤ £ £ £ ¤¤ £ £ £ ¤¤ £ ££ ££ ££ £££ ££ ££ ££ £££  ¢ ¢ ¦¦    § %   ¢ ¢ ¦ 95 ¢ ¥   ¥   ¥   ¥   ¢ ¦ ¥ ¢ £¡ ¢ £¡ ¢ £¡ ¢ £¡ ¥¢ ¢ £¡ ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¥ ¥ ¥      ¦¦ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦    ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¦¦ ¤¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ££ £¤ £ £ ¤ £ ££ £¤ £ ££ ¤ ££ ££ £¤ £ £ ¤ £ ££ £¤ £ ££ ¤ ££ £ ££ ££ £¤ ££ £ ££ ££ £¤ ££ £ £ 0 £ ¤£ ££ £¤ £¤ £ ££ £¤ £¤ £ ££ £¤ £¤ £ ££ £¤ £¤ £ ££ ££ ££ ¡ ¡ ££ £ £¤ £ ¦¦ ¤ § ¡ ¡ ¢¢ ¢¢ ¦¦ 89 ¥ ¥ ¢ ¡¡ ¢ ¡¡         ¢ ¦ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¢ £¡ ¢ £¡ ¢ £¡ ¢ £¡   ¥ 4
Đồng bộ tài khoản