intTypePromotion=1
ADSENSE

Sheet nhạc " Teardrop Waltz "

Chia sẻ: Duc Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

152
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'sheet nhạc " teardrop waltz "', văn hoá - nghệ thuật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sheet nhạc " Teardrop Waltz "

  1. 01.Teardrop Waltz From Korean drama 'Spring Waltz' waltz C = 100 3t 暮ㄩmeritee t t t "t #t t t !t t > €4 !t t t t ? 3 t t tt t Piano c c c 4 t t t t t !t t t !t t t t t "t #t t 4 !t t >€ t t tt t tt t ? c c t c c t t t £ t tt t t t tt t t !t t t t ttt 8 >€ tt t !t tt ? t t t !t t t c c c c £ t t t t !t !t t t "t !t t 12 #t !t t >€ I !t Ç "t t "t t tt !t t ? !t !t c c c !t t ° t t t t t t tt "t #t 16 > € !t Ç I !t t !t t t tt t !t t c tt !t ? c t c c tt tt t -1-
  2. t t t !t t t t t t "t #t 20 t !t t !t t >€ t t tt tt t tt tt ? c t c c c t t £ t tt t t t tt t t !t t t t ttt 24 >€ tt !t tt ? t t t tt !t t c c c c ± £ t t t !t t !t t | |Ç !t !t t t t To Coda 28 >€ "t t t !t tt tt ? !t t !t c c c !t ttt t !t t tt !t #t t "t #t t 32 > € !| Ç t t t t !t t t !t t t tt tt tt t tt t t t !t t ? t t t t t tttttt t t !t t !t tttttt tt t t t !t t t ttt 36 > € !t t t tt t t t t t t t t t t !t t ? t "t t t -2-
  3. t t t t !t t ttt "t #t t !t t t !t t t t t ttt t € t tttt t 40 > t tt t t t t t tt t t t t t t ? t t t t !t t t t t t t t t !t t t t t !t t !t t t t "t #t 44 >€ t t t t t t !t !t t t "t t t t t t ? "t t t t ² ¬¬ t t t ± Coda t ¬¬ !t !t t t t | |Ç !t t t t 48 !| Ç >€ ³ !t !t ? t t tt tt rit. D.S. al Coda c c ³Ç | -3-
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2