intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Phát huy vai trò nồng cốt của tổ chức công đoàn tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp – Hướng nghiệp Đồng Nai

Chia sẻ: Lê Thị Diễm Hương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

106
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến “Phát huy vai trò nồng cốt của tổ chức công đoàn tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp – Hướng nghiệp Đồng Nai” góp phần nêu rõ và phát huy vai trò nồng cốt của tổ chức công đoàn trọng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Đồng Nai. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Phát huy vai trò nồng cốt của tổ chức công đoàn tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp – Hướng nghiệp Đồng Nai

  1. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT HUY VAI TRÒ NỒNG CỐT CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
  2. A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Đại hội X Công đoàn Việt Nam đã đưa ra mục tiêu phương hướng là “Tiếp tục đổi mới mội dung, phương thức hoạt động công đoàn các cấp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, CN-VC-LĐ làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CN-VC-LĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước”. Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2013 – 2018 công đoàn ngành giáo dục tỉnh Đồng nai tháng 11/2012 đã đưa ra mục tiêu phương hướng là “chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cán bộ, giáo viên, công nhân viên; giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Thực hiện tốt qui chế dân chủ trường học và cơ quan quản lý giáo dục nhằm tập hợp trí tuệ đoàn viên và lao động, giữ vững kỷ cương và trách nhiệm trong đơn vị. Tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn, Ban thanh tra nhân dân. Thực hiện nghiêm túc luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở các cấp công đoàn. Vận động đoàn viên và người lao động gương mẫu tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông và đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội có hiệu quả”. Trong tình hình hiện nay vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được khẳng định và lớn mạnh. Công đoàn luôn là chỗ dựa, là niềm tin cho công nhân viên, góp phần quan trọng đại diện cho CNV, là tiếng nói của CNV, đem lại nhiều quyền lợi cho CNV. Xây dựng công đoàn cơ sở là một trong những ưu tiên hàng đầu của các cơ quan, nó sẽ góp phần thúc đẩy và nâng cao năng suất hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị cho đơn vị.
  3. Nghị quyết đại hội lần thứ X công đoàn giáo dục Đồng Nai nêu rõ: “Đổi mới nội dung và phương thức hoat động công đoàn phù hợp với yêu cầu mới. Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, kiên quyết chống bệnh quan liêu, hành chính nhà nước hóa tổ chức công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh”. Việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh sẽ tạo điều kiện tốt cho tập thể CB.CNV, giáo viên phấn đấu thể hiện được vai trò và nhiệm vụ của mình đối với tổ chức công đoàn. Đề tài góp phần nêu rõ và phát huy vai trò nồng cốt của tổ chức công đoàn trọng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Đồng Nai. B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: I. Cơ sở lý luận: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công đoàn là trung tâm tập hợp đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân lao động. Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Vị trí của công đoàn ngày càng được khẳng định và thừa nhận trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội mà công đoàn tham gia. Ngày nay trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của công đoàn cơ sở ngày càng được mở rộng và phát triển. Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh giữ vai trò nồng cốt trong mọi hoạt động thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. II. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài:
  4. 1. Thực trạng hoạt động công đoàn tại đơn vị: Công đoàn cơ sở trung tâm thành lập năm 1998, đến thời điểm hiện nay (tháng 5/2013), công đoàn cơ sở trung tâm có 35 đoàn viên trong đó có 9 nữ, có 13 đảng viên (chiếm 37,14%) Ban chấp hành công đoàn cơ sở có 5 đ/c (1 nữ, 5 đảng viên). * Thuận lợi: - Được sự quan tâm chỉ đạo của công đoàn ngành giáo dục đào tạo Đồng Nai. - Được sự chỉ đạo của chi bộ, được sự giúp đỡ phối hợp của Ban giám đốc trung tâm tạo điều kiện cho hoạt động công đoàn có hiệu quả. - Ban chấp hành công đoàn có phẩm chất đạo đức tốt, trong sáng có năng lực và nhiệt tình. * Khó khăn: - Ban chấp hành còn đảm nhiệm chuyên môn nhiều nên hiệu quả công việc đạt được chưa như mong muốn. - Kinh phí hoạt động còn hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hoạt động. - Giá cả thị trường luôn biến động và tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và tâm lý CB.CNV, GV, ảnh hưởng đến hoạt động công đoàn. 2. Các biện pháp thực hiện của đề tài: Công đoàn cơ sở có vững mạnh thì vai trò nồng cốt của công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại trung tâm thể hiện rõ và đạt hiệu quả cao. a. Với số lượng đoàn viên không nhiều (35 người) trong đó có 13 người là đảng viên, nhiều người giữ cương vị trưởng, phó phòng ban nên hiểu rõ trách nhiệm gánh vác chuyên môn cùng lãnh đạo cơ quan chủ động linh hoạt sáng tạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính tri được giao.
  5. b. Là đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện Nghị định 43/CP của chính phủ, công đoàn chủ động tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tạo thêm các nguồn thu nhập cho CB.CNV, GV, xây dựng các nhóm tiết kiệm, quỹ trợ vốn, quỹ tương trợ trong CB.CNV, GV nhằm giúp nhau làm kinh tế gia đình, giải quyết khó khăn, thăm hỏi hiếu hỉ. c. Mở rộng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Phối hợp với chính quyền tổ chức các hình thức vui chơi giải trí trong các dịp lễ kỷ niệm (3/2, 8/3, 30/4, 2/9, 20/10, 20/11, 22/12) trong các dịp khai giảng, tổng kết khóa học,... nhằm tạp không khí vui tươi, phấn khởi trong trung tâm. Tham gia các hội thi, hội thao, văn nghệ do công đoàn ngành giáo dục tổ chức. d. Công đoàn chủ động cùng chính quyền mua sách báo, tài liệu tham khảo, cập nhật thông tin và bổ túc kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho CB.CNV, GV. Hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua “Ngày pháp luật” của ngành giáo dục đã đạt hiệu quả tích cực. đ. Công đoàn theo dõi và có biện pháp kịp thời để kiến nghị chính quyền giải quyết những vấn đề có liên quan thiết thực đến đời sống CB.CNV, GV như tiền lương và phụ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp khó khăn... tổ chức khen thưởng kịp thời những đoàn viên có nhiều thành tích, con CB.CNV vượt khó học giỏi và “Học giỏi sống tốt”. e. Công đoàn tham mưu với chi bộ tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đặc biệt là phải kiên quyết “Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo” theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. f. Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phù hợp với yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho CB.CNV, GV được đào
  6. tạo bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu của ngành Giáo dục. h. Công đoàn tích cực tham gia xây dựng và phát triển Đảng bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng. Tổ chức CB.CNV, GV tham gia đóng góp và thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, tham mưu với chi ủy chi bộ có kế hoạch bồi dưỡng CB.CNV, GV ưu tú để Đảng xem xét kết nạp. Xây dựng và phát triển mối quan hệ công tác giữa chính quyền và công đoàn, xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa các tổ chức chính trị trong đơn vị: công đoàn, đoàn thanh niên, hội chữ thập đỏ. Công đoàn tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được ra sức thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia công tác tuyên truyền tới CB.CNV, GV về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trong công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa dất nước, xây dựng đất nước phồn vinh, giàu mạnh. 3. Kết quả đạt được: * Năm 2010: tổ chức giảng dạy 222 lớp 10.107 học sinh gồm: - Giảng dạy nghề phổ thông 174 lớp 8.077 học sinh. - Giảng dạy trung cấp nghề 11 lớp 377 học sinh. - Liên kết hợp tác đào tạo 19 lớp 1.496 học sinh. - Cấp học bổng 153 lượt 70.200.000 đồng giảm học phí 115 lượt 35.979.000 đồng. * Năm 2011: tổ chức giảng dạy 164 lớp 7.539 học sinh gồm: - Giảng dạy nghề phổ thông 130 lớp 5.999 học sinh. - Giảng dạy trung cấp nghề 14 lớp 221 học sinh. - Liên kết hợp tác đào tạo 20 lớp 1.319 học sinh. - Cấp học bổng 56 lượt 30.658.000 đồng giảm học phí 85 lượt 30.358.000 đồng.
  7. * Năm 2012: tổ chức giảng dạy 201 lớp 8.582 học sinh gồm: - Giảng dạy nghề phổ thông 164 lớp 7.637 học sinh. - Giảng dạy trung cấp nghề 14 lớp 197 học sinh. - Liên kết hợp tác đào tạo 23 lớp 748 học sinh. - Cấp học bổng 29 lượt 16.365.000 đồng giảm học phí 63 lượt 36.252.000 đồng. * Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Trung tâm đã vận động mỗi CB.CNV, GV ủng hộ từ 2kg đến 20kg gạo hàng tháng đỡ đầu và trợ cấp suốt đời cho 41 đối tượng người già neo đơn, học sinh nhà nghèo học giỏi, nạn nhân chất độc da cam đioxin. Tính từ tháng 11/2008 đến tháng 5/2013 (55 tháng) là 351.775.000đ. - Trong nhiệm kỳ 2010 – 2012 chi bộ trung tâm kết nạp được thêm 6 Đảng viên (nguồn phát triển do công đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú) - Kết quả phân loại Đảng viên năm 2012 chi bộ có 13/13 Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 2 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ba năm liền (2010, 2011, 2012) chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Đảng ủy Sở Giáo dục đề nghị Đảng ủy khối dân chính Đảng tặng giấy khen. - Công đoàn nồng cốt trong mọi hoạt động, hàng tháng đều bình xét thi đua, khen thưởng CB.CNV nâng cao thu nhập bằng việc chi tăng thêm 1 lần lương căn bản khuyến khích CB.CNV học tập chuyên môn (có 2 cán bộ quản lý học cao học). - Thực hiện tốt “Ngày pháp luật” trong 3 năm (2010, 2011, 2012) trung tâm phối hợp với Sở Tư pháp Đồng Nai tuyên truyền luật giao thông, phòng chống ma túy trong học sinh, sinh viên với 1.354 lượt học sinh và phát 3.500 tờ rơi, công đoàn tổ chức cho toàn thể CB.CNV (300 lượt) học tập nội dung các luật bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, luật
  8. trách nhiệm bồi thường của nhà nước, luật tổ chức thanh tra chính phủ, quy chế phối hợp thực hiện công ước của liên hiệp quốc về chống tham nhũng. - Công đoàn thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc ốm đau cho CB.CNV, quyên góp thăm hỏi thân nhân CB.CNV số tiền 4.500.000đ. - Tổ chức họp mặt tặng quà nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tặng quà con CNV ngày 1/6, tặng quà tết cho toàn thể CB.CNV với số tiền 10.000.000đ. * Với kết quả đạt được, những năm qua trung tâm được khen thưởng như sau: - Tập thể: Huân chương lao động hạng nhất (năm 2011), cờ thi đua chính phủ (năm 2011), cờ thi đua UBND tỉnh (năm 2010), cờ đơn vị dẫn đầu cụm thi đua khối trực thuộc SGD (năm 2011), tập thể lao động xuất sắc (năm 2012), bằng khen Bộ Giáo dục (năm 2010), bằng khen Hội khuyến học Việt Nam (năm 2011), bằng khen UBND tỉnh (năm 2011), bằng công nhận đơn vị có đời sống văn hóa (năm 2010, 2011), 7 tập thể phòng, ban lao động tiên tiến (năm 2010, 2011, 2012). Công đoàn cơ sở vững mạnh (năm 2012), đoàn cơ sở vững mạnh (năm 2012). - Cá nhân: 01 Huân chương lao động hạng II (năm 2011), 3 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục (năm 2011), 1 kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn (năm 2011), 6 bằng khen UBND tỉnh (2010, 2011, 2012), 33 lượt chiến sĩ thi đua cơ sở, 124 lượt lao động tiên tiến (năm 2010, 2011, 2012). C. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI: Trong các tổ chức chính trị xã hội hiện nay, vị trí của tổ chức công đoàn là không thể thiếu và không thể thay thế nhất là trong trường học. Công đoàn viên nắm nhiều vị trí quan trọng trong nhà trường, công đoàn có mạnh thì nhà trường mới mạnh. Tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Đồng Nai, công đoàn cơ sở giữ vai trò quan trọng, nồng cốt trong mọi hoạt động từ chuyên môn, phong trào văn thể mỹ, quan tâm chăm lo đời
  9. sống CB.CNV, giáo viên. Ban chấp hành công đoàn cơ sở chăm lo công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu sang Đảng xem xét kết nạp, tham gia tốt công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó công đoàn cơ sở tích cực vận động đoàn viên tham gia các phong trào quyên góp từ thiện xã hội, đây cũng là một phong trào có ý nghĩa cao đẹp và được hưởng ứng mạnh mẽ tại trung tâm. Thành quả và những thành tích đạt được, những phần thưởng của Đảng và nhà nước trao tặng cho Trung tâm trong thời gian vừa qua là niềm động viên, khích lệ CB.CNV, giáo viên trung tâm. D. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG: Vai trò nồng cốt của tổ chức công đoàn trong nhà trường được phát huy đòi hỏi phải xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh như vậy Ban chấp hành công đoàn phải có những đồng chí năng động, nhiệt tình, sáng tạo. Ban Giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn cơ sở phải phối hợp chặt chẽ, cấp ủy đảng phải có chương trình làm việc cụ thể với Ban chấp hành công đoàn về định hướng phong trào trong từng thời điểm. Việc tổ chức các phong trào phải đi sâu và chất lượng, được duy trì lâu đài và đảm bảo tính công bằng, tránh việc tổ chức qua loa chỉ mang tính hình thức. Các khoản đóng góp của CB.CNV, giáo viên cho phong trào đều phải được vận động công khai, được đưa ra trao đổi thống nhất trong CB.CNV, giáo viên và phải được tập thể nhất trí cao. Ban chấp hành công đoàn cơ sở, Ban giám hiệu, tập thể CB.CNV, giáo viên phải luôn luôn đoàn kết vì có đoàn kết mới phát huy sức mạnh nội lực, mới hoàn thành tốt các phong trào đưa ra. Chi bộ, Ban giám hiệu, nhà trường xây dựng qui hoạch chiến lược nhân sự, đội ngũ kế cận, phương hướng phát triển cần công khai, Ban chấp hành công đoàn phối hợp hướng dẫn CB.CNV, giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ chung. Từ kết quả đạt được tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Đồng Nai trong những năm qua, chúng tôi đã áp dụng nhiều biện
  10. pháp nêu trên và thấy mang lại kết quả khả quan. Chúng tôi muốn chia sẽ cùng các đơn vị có cùng chức năng để trao đổi và vận dụng vào hoạt động để nâng cao vai trò nồng cốt của công đoàn cơ sở trong hoạt động ở đơn vị mình một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi cho rằng sự phối hợp giữa Ban Giám hiệu và công đoàn cơ sở thực hiện tốt các biện pháp nêu trên sẽ góp phần đưa hoạt động của đơn vị mình ngày một đi lên. Đ. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. Văn kiện đại hội công đoàn Việt Nam lần X. 2. Văn kiện đại hội công đoàn ngành Giáo dục Đồng Nai lần X (nhiệm kỳ 2013 – 2018). 3. Văn kiện đại hội chi bộ Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Đồng Nai lần V (nhiệm kỳ 2013 – 2015). 4. Báo cáo tổng kết hoạt động Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2010, 2011, 2012. Biên Hòa, ngày 7 tháng 5 năm 2012 NGƯỜI THỰC HIỆN Võ Văn Mích
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2