intTypePromotion=1
ADSENSE

Slide bài giảng môn thanh tra Tài Chính Chương 3

Chia sẻ: Le Trung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:71

136
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'slide bài giảng môn thanh tra tài chính chương 3', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide bài giảng môn thanh tra Tài Chính Chương 3

 1. THANH TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI GI HÀNH CHÍNH Th.s Phan Thị Kim Phương Giảng viên Học viện Hành chính
 2. Chương 3 HOẠT ĐỘNG THANH TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA
 3. Chương 3 I. HOẠT ĐỘNG THANH TRA HOẠT ĐỘNG THANH TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA I. HOẠT ĐỘNG THANH TRA II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA
 4. I. HOẠT ĐỘNG THANH TRA 1. Quy trình hoạt động thanh tra 2. Giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra
 5. 1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA Thông ttư Thông ư ssố 02/2010/TT-TTCP ố 02/2010/TT-TTCP ngày 02/3/2010 ngày 02/3/2010 Quy địịnh quy trình tiến Quy đ nh quy trình tiến hành mộtt cuộc thanh hành mộ cuộc thanh tra tra
 6. 1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA L ập k ế Chuẩn bị Xác định hoạch điều vấn đề kiện Kết thúc Tổ chức Công tác thực hiện sau TT thanh tra
 7. 1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA Thứ nhất, xuất phát từ những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành: 1.1. Xác -Vấn đề ảnh hưởng sâu sắc đến định quản lý nhà nước; vấn đề - Vấn đề liên quan đến nhiều ngành, cần TT nhiều lĩnh vực quản lý; - Vấn đề có tính chất cấp thiết, bức xúc.
 8. 1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA Khó khăn: + Cùng một thời điểm có nhiều vấn đề ảnh hưởng sâu sắc đến quản lý nhà nước cần được thanh tra; 1.1. Xác + Có nhiều vấn đề có tính chất cấp định thiết, bức xúc cần được thanh tra; + Chủ thể thanh tra thường có nhiều vấn đề nhiệm vụ khác nhau trong QLNN; cần TT + Thông tin thiếu, không đủ độ tin cậy; + Chủ thể thanh tra thiếu hiểu biết sâu sắc về một, một số lĩnh vực nào đó; + Quan điểm của lãnh đạo.
 9. 1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA Thứ hai, xuất phát từ đơn, thư KN, TC của công dân, tổ chức. 1.1. Xác Thứ ba, xuất phát từ yêu cầu của các định tổ chức Đảng, QH, HĐND, các CQ vấn đề khác của Nhà nước, cơ quan công luận, tổ chức đoàn thể xã hội. cần TT Thứ tư, xuất phát từ chính cơ quan thanh tra phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
 10. 1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA Ai xây dựng kế hoạch thanh tra? Trưởng đoàn thanh tra. Ai phê duyệt (ra) QĐTT? Thủ trưởng CQTT hoặc Thủ trưởng 1.2. Lập CQ quản lý cùng cấp. kế hoạch Xác định rõ mục đích thanh tra thanh tra Xác định rõ nội dung thanh tra Xác định rõ yêu cầu thanh tra
 11. 1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA Xác định rõ đối tượng thanh tra Xác định rõ những vấn đề trọng tâm trong thanh tra 1.2. Lập Xác định thành viên của Đoàn kế hoạch thanh tra thanh tra Xác định rõ phương pháp tiến hành thanh tra Xác định rõ thời hạn thanh tra Xác định kinh phí, phương tiện vật chất cho việc thanh tra
 12. 1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA Nghiên cứu tổng quan về vụ việc Xác định VĐ Quán triệt mục đích, yêu cầu và Lập kế phạm vi thanh tra hoạch Xây dựng đề cương để yêu cầu 1.3. đối tượng thanh tra báo cáo Chuẩn bị điều Tập huấn, họp đoàn kiện cần thiết Thông báo với đối tượng thanh tra về việc thanh tra Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác
 13. 1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA Công bố quyết định thanh tra Xác định VĐ Yêu cầu đối tượng thanh tra cung Lập kế hoạch cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, giải trình Chuẩn bị ĐK Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra 1.4. Tổ Nghiên cứu, phân tích báo cáo của chức đối tượng thanh tra thực Tổng hợp sơ bộ kết quả nghiên cứu hiện hồ sơ, kết quả thẩm tra, xác minh, thanh tra Đối thoại, chất vấn đối tượng thanh tra về kết quả tổng hợp sơ bộ
 14. 1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA Niêm phong tài liệu Xác định VĐ Kiểm kê tài sản Lập kế hoạch Chuẩn bị ĐK Trưng cầu giám định Tạm đình chỉ hành vi vi phạm Tổ chức thực Tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép hiện được cấp hoặc sử dụng trái pháp thanh tra luật Xử lý những vấn đề cần thiết trong quá trình thanh tra
 15. 1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA Xác định VĐ Lập kế hoạch Báo cáo kết quả thanh tra Chuẩn bị ĐK T/chức thực Đưa ra kết luận thanh tra hiện 1.5.Kết Công bố kết luận thanh tra thúc thanh tra Hoàn tất hồ sơ cuộc thanh tra
 16. 1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA Báo cáo kết quả thanh Xác định VĐ tra Kết thúc Lập kế hoạch cuộc thanh tra Chuẩn bị ĐK 15 ngày T/chức thực Trưởng đoàn TT hiện có VB báo cáo 1.5.Kết KQTT thúc thanh tra Gửi người ra QĐTT
 17. 1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA Đưa ra kết luận thanh Xác định VĐ tra Người ra QĐTT Lập kế hoạch nhận được VB BCKQTT Chuẩn bị ĐK 15 ngày T/chức thực hiện Ra văn bản 1.5.Kết kết luận thanh tra thúc thanh tra Gửi Thủ trưởng CQQLNN cùng cấp
 18. 1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA Xác định VĐ Công bố kết luận thanh Lập kế hoạch tra Chuẩn bị ĐK Tổ chức cuộc họp tại CQ, ĐV được TT T/chức thực để công bố chính thức hiện kết luận thanh tra 1.5.Kết thúc thanh tra
 19. 1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA Xác định VĐ Hoàn tất hồ sơ cuộc thanh tra Lập kế hoạch Chuẩn bị ĐK - Quyết định thanh tra; - Biên bản thanh tra; T/chức thực - Báo cáo, giải trình của ĐTTT; hiện - Báo cáo kết quả thanh tra; - Kết luận thanh tra; 1.5.Kết - VB xử lý, kiến nghị việc xử lý; thúc thanh - Các tài liệu khác có liên quan. tra
 20. 1. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA Xác định VĐ Lập kế hoạch Chuẩn bị ĐK T/chức thực hiện Đoàn thanh tra Kết thúc TT 1.6. Công Người ra quyết định thanh tra tác sau TT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2