intTypePromotion=1
ADSENSE

Slide bài Tức cảnh Pác Bó - Ngữ văn 8

Chia sẻ: Nguyễn Thị Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

128
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGỮ VĂN 8. BÀI 20:..... NGUYỄN ÁI QUỐC.. NGUYỄN ÁI QUỐC – PÁC BÓ. CAO BẰNG - 1941...Đây là những thông tin liên quan đến một bài.thơ của Bác trong thời kỳ kháng chiến chống.Pháp – đó là bài thơ nào ?..Ngữ Văn 8.Bài 20 tiết 81.. Nguyễn Ái Quốc.I. GIỚI THIỆU :. 1. Tác giả :..... Nguyễn Aùi Quốc (1890 – 1969)..Ngữ Văn 8.Bài 20 tiết 81.. Nguyễn Ái Quốc.I. GIỚI THIỆU :. 1. Tác giả :..... Rời Bến Nhà Rồng..Ngữ Văn 8.Bài 20 tiết 81.. Nguyễn Ái Quốc.I. GIỚI THIỆU :. 1. Tác giả :..... Nguyễn Aùi Quốc tại nước ngoài..Ngữ Văn 8.Bài 20 tiết 81.. Nguyễn Ái Quốc.I. GIỚI THIỆU :. 1. Tác giả :..... Rừng núi Việt Bắc..Ngữ Văn 8.Bài 20 tiết 81.. Nguyễn Ái Quốc.I. GIỚI THIỆU :. 1. Tác giả :..... Cột mốc biên giới Việt - Trung 1941..Ngữ Văn 8.Bài 20 tiết 81.. Nguyễn Ái Quốc.I. GIỚI THIỆU :. 1. Tác giả :..... Sống và làm việc tại Việt Bắc..Ngữ Văn 8.Bài 20 tiết 81.. Nguyễn Ái Quốc.I. GIỚI THIỆU :. 1. Tác giả :..... Nguyễn Aùi Quốc 1941..Ngữ Văn 8.Bài 20 tiết 81.. Nguyễn Ái Quốc.I. GIỚI THIỆU :. 1. Tác giả : (SGK). 2. Bài thơ :. Bài thơ được viết vào năm 1941. trong những ngày tháng Bác hoạt. động bí mật tại hang Pác Bó –. Cao Bằng...Ngữ Văn 8.Bài 20 tiết 81.. Nguyễn Ái Quốc.I. GIỚI THIỆU : Sáng ra bờ suối,/ tối vào hang,. 1. Tác giả : (SGK). Cháo bẹ/ rau măng/ vẫn sẵn sàng.. 2. Bài thơ : Bàn đá chông chênh/ dịch sử Đảng,. Bài thơ được viết vào năm Cuộc đời cách mạng/ thật là sang.. 1941 trong những ngày tháng. Bác hoạt động bí mật tại. hang Pác Bó – Cao Bằng..II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ :. Bài thơ gồm hai ý chính:. - Cảnh sinh hoạt và làm việc. của Bác. - Tâm hồn của Bác...Ngữ Văn 8.Bài 20 tiết 81. Câu 1 : “Sáng ra bờ suối / tối vào hang”. Nguyễn Ái Quốc.I. GIỚI THIỆU :. 1. Tác giả : (SGK) Vế : Sáng ra bờ suối > < tối vào hang. 2. Bài thơ :.II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ : Thời gian : Sáng > < tối.III. PHÂN TÍCH :. Tiểu đối. 1. Cảnh sinh hoạt và làm việc. của Bác : Không gian : Bờ suối > < hang... Hoạt động : Ra > < vào..Ngữ Văn 8.Bài 20 tiết 81.. Nguyễn Ái Quốc.I. GIỚI THIỆU :. 1. Tác giả : (SGK). 2. Bài thơ :.II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ :.III. PHÂN TÍCH :. 1. Cảnh sinh hoạt và làm việc. của Bác :..... Hang Pác Bó..Ngữ Văn 8.Bài 20 tiết 81.. Nguyễn Ái Quốc.I. GIỚI THIỆU :. 1. Tác giả : (SGK). 2. Bài thơ :.II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ :.III. PHÂN TÍCH :. 1. Cảnh sinh hoạt và làm việc. của Bác :..... Suối Lênin..Ngữ Văn 8.Bài 20 tiết 81. Câu 1 : “Sáng ra bờ suối / tối vào hang”. Nguyễn Ái Quốc.I. GIỚI THIỆU :. 1. Tác giả : (SGK) Vế : Sáng ra bờ suối > < tối vào hang. 2. Bài thơ :.II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ : Thời gian : Sáng > < tối.III. PHÂN TÍCH :. Tiểu đối. 1. Cảnh sinh hoạt và làm việc. của Bác : Không gian : Bờ suối > < hang... Hoạt động : Ra > <

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide bài Tức cảnh Pác Bó - Ngữ văn 8

 1. NGỮ VĂN 8 BÀI 20: NGUYỄN ÁI QUỐC
 2. NGUYỄN ÁI QUỐC – PÁC BÓ CAO BẰNG - 1941 Đây là những thông tin liên quan đến một bài thơ của Bác trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp – đó là bài thơ nào ?
 3. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Nguyễn Ái Quốc I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : Nguyễn Aùi Quốc (1890 – 1969)
 4. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Nguyễn Ái Quốc I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : Rời Bến Nhà Rồng
 5. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Nguyễn Ái Quốc I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : Nguyễn Aùi Quốc tại nước ngoài
 6. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Nguyễn Ái Quốc I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : Rừng núi Việt Bắc
 7. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Nguyễn Ái Quốc I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : Cột mốc biên giới Việt - Trung 1941
 8. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Nguyễn Ái Quốc I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : Sống và làm việc tại Việt Bắc
 9. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Nguyễn Ái Quốc I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : Nguyễn Aùi Quốc 1941
 10. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Nguyễn Ái Quốc I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : (SGK) 2. Bài thơ : Bài thơ được viết vào năm 1941 trong những ngày tháng Bác hoạt động bí mật tại hang Pác Bó – Cao Bằng.
 11. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Nguyễn Ái Quốc I. GIỚI THIỆU : Sáng ra bờ suối,/ tối vào hang, 1. Tác giả : (SGK) Cháo bẹ/ rau măng/ vẫn sẵn sàng. 2. Bài thơ : Bàn đá chông chênh/ dịch sử Đảng, Bài thơ được viết vào năm Cuộc đời cách mạng/ thật là sang. 1941 trong những ngày tháng Bác hoạt động bí mật tại hang Pác Bó – Cao Bằng. II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ : Bài thơ gồm hai ý chính: - Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác - Tâm hồn của Bác.
 12. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Câu 1 : “Sáng ra bờ suối / tối vào hang” Nguyễn Ái Quốc I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : (SGK) Vế : Sáng ra bờ suối > < tối vào hang 2. Bài thơ : II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ : Thời gian : Sáng > < tối III. PHÂN TÍCH : Tiểu đối 1. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác : Không gian : Bờ suối > < hang Hoạt động : Ra > < vào
 13. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Nguyễn Ái Quốc I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : (SGK) 2. Bài thơ : II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ : III. PHÂN TÍCH : 1. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác : Hang Pác Bó
 14. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Nguyễn Ái Quốc I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : (SGK) 2. Bài thơ : II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ : III. PHÂN TÍCH : 1. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác : Suối Lênin
 15. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Câu 1 : “Sáng ra bờ suối / tối vào hang” Nguyễn Ái Quốc I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : (SGK) Vế : Sáng ra bờ suối > < tối vào hang 2. Bài thơ : II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ : Thời gian : Sáng > < tối III. PHÂN TÍCH : Tiểu đối 1. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác : Không gian : Bờ suối > < hang Hoạt động : Ra > < vào → Nếp sinh hoạt đều đặn, quen thuộc → con người đã hoà hợp với cảnh vật.
 16. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Nguyễn Ái Quốc I. GIỚI THIỆU : Câu 2 : 1. Tác giả : (SGK) “Cháo bẹ/ rau măng/ vẫn sẵn sàng.” 2. Bài thơ : (khó khăn, thiếu thốn) > < (sẵn có, sung túc) II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ : III. PHÂN TÍCH : 1. Cảnh sinh hoạt và làm việc Bữa ăn kham khổ > < Đùa vui hóm hỉnh của Bác : → Bữa ăn đạm bạc, cực khổ nhưng con người vẫn vui tươi, thanh thản.
 17. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Câu 3 : “Bàn đá chông chênh/ dịch sử Đảng” Nguyễn Ái Quốc I. GIỚI THIỆU : - Đối thanh : 1. Tác giả : (SGK) Bàn … chông chênh dịch sử Đảng 2. Bài thơ : >< (b - b - b) (t - t - t) II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ : III. PHÂN TÍCH : Giọng nhẹ nhàng >< Giọng mạnh mẽ. 1. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác : - Đối ý : Điều kiện làm công việc cao >< việc tạm bợ cả, vĩ đại. → Hình ảnh Bác ung dung, vững vàng trong gian khó.
 18. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Hieän thöïc Con ngöôøi Caâu Choã ôû aåm, Hoøa hôïp vôùi Nguyễn Ái Quốc 1 laïnh, toái. caûnh vaät. I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : (SGK) Böõa aên ñaïm Caâu Vui veû, thanh 2. Bài thơ : baïc, thieáu 2 thaûn. II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ : thoán. III. PHÂN TÍCH : Ñieàu kieän Ung dung, say 1. Cảnh sinh hoạt và làm việc Caâu laøm vieäc meâ laøm của Bác : 3 taïm bôï. caùch maïng. Thảo luận : Ba câu thơ đầu có những điểm nào giống nhau trong cách thể hiện. Hãy đưa ra những nhận xét chung về hiện thực cuộc sống và thái độ của Bác đối với cuộc sống ấy.
 19. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Hieän thöïc Con ngöôøi Caâu Choã ôû aåm, Hoøa hôïp vôùi Nguyễn Ái Quốc 1 laïnh, toái. caûnh vaät. I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : (SGK) Böõa aên ñaïm Caâu Vui veû, thanh 2. Bài thơ : baïc, thieáu 2 thaûn. II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ : thoán. III. PHÂN TÍCH : Ñieàu kieän Ung dung, say 1. Cảnh sinh hoạt và làm việc Caâu laøm vieäc meâ laøm của Bác : 3 taïm bôï. caùch maïng. - Cách nói đối lập, vui đùa, hóm hỉnh. Cuộc sống thực tại Thái độ vui tươi, say rất gian khổ, khó khăn >< mê làm cách mạng.
 20. Ngữ Văn 8 Bài 20 tiết 81 Nguyễn Ái Quốc I. GIỚI THIỆU : 1. Tác giả : (SGK) 2. Bài thơ : II. ĐỌC HIỂU BÀI THƠ : III. PHÂN TÍCH : 1. Cảnh sinh hoạt và làm việc của Bác : Núi rừng Việt Bắc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2