intTypePromotion=1

SỔ CÁI TỔNG HỢP TÀI KHOẢN

Chia sẻ: Nguyen Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
126
lượt xem
13
download

SỔ CÁI TỔNG HỢP TÀI KHOẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ADD TABLE 2 LẦN ĐỂ ĐƯỢC 2 MỐI LIÊN KẾT TỪ 1 FIELD TỚI 2 FIELD CỦA CÙNG 1 TABLE KHÁC Giả sử ta muốn tạo Sổ cái tổng hợp TK 331.1 Trong sổ cái tổng hợp ta sẽ không cần thông tin về các chứng từ nên ta sẽ không lấy table CtKT. Mà ta lại cần số hiệu và tên của tài khoản đối ứng. Số hiệu TK đối ứng ta đã biết làm, còn tên, cần phải có mối quan hệ liên kết đến Số hiệu TK đối ứng . Thế mà ta lại không có sẵn. Ta...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỔ CÁI TỔNG HỢP TÀI KHOẢN

  1. SỔ CÁI TỔNG HỢP TÀI KHOẢN ADD TABLE 2 LẦN ĐỂ ĐƯỢC 2 MỐI LIÊN KẾT TỪ 1 FIELD TỚI 2 FIELD CỦA CÙNG 1 TABLE KHÁC Giả sử ta muốn tạo Sổ cái tổng hợp TK 331.1 Trong sổ cái tổng hợp ta sẽ không cần thông tin về các chứng từ nên ta sẽ không lấy table CtKT. Mà ta lại cần số hiệu và tên của tài khoản đối ứng. Số hiệu TK đối ứng ta đã biết làm, còn tên, cần phải có mối quan hệ liên kết đến Số hiệu TK đối ứng . Thế mà ta lại không có sẵn. Ta có thể lấy gián tiếp qua mối quan hệ giữa table DmTK và TKno, TKco của Data. Tạo 2 mối liên kết từ 1 field của table này đến 2 field của 1 table khác là không thể. Nhưng ta có thể Add 1 table 2 lần: Xem mối liên kết sau:
  2. Ta thấy table DmTK khi add lần 2 bị đổi tên DmTK_1. Ta sẽ lấy tên TK đối ứng từ 2 bảng này: Trước đây ta gõ trực tiếp công thức vào tên field và sửa hiển thị tên field trong SQL, ta có 1 cách khác cũng hay và không cần biết SQL: Mở Menu Record - Add Column: Gõ vào Field công thức của trường tính toán, gõ vào Column Heading tên field bạn muốn hiển thị. - Lấy số hiệu TK đối ứng: iif(tkno='331.1';tkco;tkno)
  3. - Lấy tên TK đối ứng: IIf(tkno='331.1';Dmtk.ten;Dmtk_1.Ten) Lưu ý DMTK liên kết đến TKco và DmTK_1 liên kết đến TKno để lấy tên cho đúng. - Lấy sum của số tiền nợ: Sum(iif(tkno='331.1';stien;0)) - Lấy sum của số tiền có: Sum(iif(tkco='331.1';stien;0)) - Lấy thêm MsTK, số dư nợ, số dư có ta được:
  4. Đưa ra Excel: Bạn trang trí lại để được sổ cái như ý.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2