So sánh các tế bào eukaryote, eubacteria và archaea

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
79
lượt xem
16
download

So sánh các tế bào eukaryote, eubacteria và archaea

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các đặc điểm phân biệt các tế bào eukaryote, eubacteria và archaea

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: So sánh các tế bào eukaryote, eubacteria và archaea

  1. So sánh các tế bào eukaryote, eubacteria và archaea Các đặc điểm phân biệt các tế bào eukaryote, eubacteria và archaea
  2. Prokaryote Eukary Eubacte Archaeobac Đặc điểm ote ria teria * Vùng nhân Màng nhân Có Không Không Hạch nhân Có Không Không Vùng nhân Không Có Có Số lượng nhiễm sắc thể ≥2 1 1
  3. Các NST chứa histone Có Không Không Phân chia Nguyên Thường tế bào phân cắt đôi Phân cắt đôi * Tế bào chất Dòng tế bào chất Có Không Không Các ty thể Có Không Không Các lạp Có ở thể thực vật Không Không Có Không Không Các túi
  4. màng Phức hợp Có Golgi Không Không Lưới nội Có chất Không Không Kích thước ribosome 80 S 70 S 70 S * Các lớp bề mặt Màng sinh chất Có Có Có Các liên Ester Ester Ether kết lipid
  5. màng Các sterol Hiếm ở màng Có khi Không Peptidogl ycan ở vách tế bào Không Có Không Các sợi lông, nếu Các sợi Các có thoi lông tơ ??? Vị trí vận Màng chuyển bào Màng tế điện tử quan bào Màng tế bào * Đường kính
  6. Tế bào 2-25 0,3-2 điển hình µm µm 0,5-2 µm (Nguồn: dẫn theo Watson et al 1987; McKane và Kandel 1996)
Đồng bộ tài khoản