intTypePromotion=1
ADSENSE

sổ tay 4: chăm sóc con khỏe và sớm phát triển

Chia sẻ: Xuân Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

42
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“sổ tay 4: chăm sóc con khỏe và sớm phát triển” nằm trng bộ tài liệu dự án bao gồm có 7 cuốn sổ tay. có kết cấu nội dung gồm 5 bài dành cho cán bộ hội phụ nữ để hướng dẫn người cha người mẹ và ông bà chăm sóc trẻ đúng cách trong giai đoạn 24 tháng đầu đời. các bài lần lượt có nội dung: dạy con ăn đa dang và độc lập, các bệnh thường gặp ở trẻ 7-12 tháng và cách chăm sóc... mời các bạn tham khảo để nắm rõ nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: sổ tay 4: chăm sóc con khỏe và sớm phát triển

V<br /> <br /> N<br /> ựp<br /> <br /> L<br /> ển o n<br /> <br /> SỔ TAY<br /> <br /> N<br /> n ủ<br /> <br /> N<br /> <br /> ẻ<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHĂM SÓC CON KHỎE<br /> VÀ SỚM PHÁT TRIỂN<br /> <br /> Hà Nội, 2014<br /> <br /> N<br /> N<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> Mọi góp ý xin gửi về:<br /> <br /> . ầ<br /> Trung tâm Nghiên c u<br /> o Phát tri n C<br /> ng<br /> (RTCCD)<br /> a ch : Số 39, ngõ 255, phố V ng, quận HBT, Hà N i<br /> n tho i: 04 – 36280350 Fax: 04 – 36280200<br /> Email: office@rtccd.org.vn<br /> <br /> D<br /> V<br /> <br /> N<br /> ựp<br /> <br /> L<br /> ển o n<br /> <br /> N<br /> n ủ<br /> <br /> ẻ<br /> <br /> SỔ TAY 4<br /> CHĂM SÓC CON KHỎE<br /> VÀ SỚM PHÁT TRIỂN<br /> <br /> Hà Nội, 2014<br /> <br /> N<br /> <br /> LỜI TỰA<br /> Cuốn sổ y y<br /> ợc xây dự<br /> ph c v cho dự án<br /> Câu L c B h c tập c<br /> ng vì sự phát tri n toàn di n<br /> của trẻ. Tài li<br /> ợc thiết kế ngắn g ,<br /> ối<br /> ợ<br /> c là cán b h i ph n và tr m y tế xã,<br /> nh ng cán b ều hành câu l c b<br /> ớng dẫ<br /> i cha<br /> i mẹ<br /> ô<br /> ă<br /> ó ẻ ú<br /> 24<br /> ầ<br /> i.<br /> Dự án do Trung tâm Nghiên c<br /> o Phát tri n<br /> C<br /> , ù<br /> ối tác Ban nghiên c u Jean Hailes<br /> thu<br /> i h c Monash, T<br /> ng<br /> i h c Tổng hợp<br /> Melbourne (Úc) thiết kế và tri n khai, với sự hỗ trợ của H i<br /> liên hi p Ph n t nh Hà Nam.<br /> Cuốn tài li u này nằm trong b tài li u dự án bao g m 7<br /> cuốn sổ tay, 5 b ĩ V<br /> 5<br /> tranh treo-t ơ :<br />  Sổ tay 1: ă ó<br /> i mẹ<br /> n mang thai<br />  Sổ y 2: ă ó ẹ<br /> é ơ<br />  Sổ tay 3: Nuôi con khỏe m nh<br />  Sổ y 4: ă ó<br /> k ỏe và sớm phát tri n<br />  Sổ tay 5: Giúp con phát tri n các k ă<br /> ần thiết<br />  Sổ tay 6: K ă<br /> ảng viên<br />  Sổ tay 7: Vận hành theo dõi giám sát Câu L c B<br /> Chúng tôi xin cả ơ ổ ch c Grand Challenges Canada<br /> ã ỗ trợ tài chính và các chuyên gia quốc tế và trong<br /> ớ ã ó ý<br /> n i dung các cuốn sổ tay và b ĩ .<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> LỜI GIỚI THIỆU ....................................................................... 1<br /> HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU ....................................... 2<br /> 1.<br /> <br /> Cấu trúc cuốn sổ tay ...................................................... 2<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Đối tượng truyền thông .................................................. 3<br /> <br /> BÀI 14: DẠY CON ĂN ĐA DẠNG VÀ ĐỘC LẬP .................. 4<br /> 1.<br /> <br /> Nội dung các chủ đề ...................................................... 4<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Dụng cụ ............................................................................ 4<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Phương pháp .................................................................. 4<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Gợi ý các câu hỏi đối với học viên ............................... 5<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Phần thực hành .............................................................. 7<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Thông điệp chính cần ghi nhớ ...................................... 8<br /> <br /> 7. Kiến thức mở rộng .......................................................... 9<br /> BÀI 15: CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP Ở TRẺ 7-12 THÁNG<br /> VÀ CÁCH CHĂM SÓC .......................................................... 15<br /> 1.<br /> <br /> Nội dung các chủ đề .................................................... 15<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Dụng cụ .......................................................................... 15<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Phương pháp ................................................................ 16<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Gợi ý các câu hỏi với học viên ................................... 16<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Phần thực hành ............................................................ 18<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Các thông điệp chính cần ghi nhớ ............................. 18<br /> <br /> 7.<br /> <br /> Kiến thức mở rộng ........................................................ 19<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2