intTypePromotion=3

Sổ tay dành cho chấp hành viên: Phần 2

Chia sẻ: 1234 1234 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:248

0
11
lượt xem
2
download

Sổ tay dành cho chấp hành viên: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Sổ tay dành cho chấp hành viên tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hướng dẫn nghiệp vụ đặc thù trong thi hành một số loại án, hướng dẫn nghiệp vụ khác trong thi hành án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay dành cho chấp hành viên: Phần 2

Phần<br /> <br /> HƯỚNG DẪN NGHIỆP vụ<br /> DẶC THÙ TRONG THI HÀNH<br /> MỘT SỐ LOẠI ÁN<br /> ■<br /> <br /> ■<br /> <br /> ■<br /> <br /> 387<br /> <br /> Mục 21<br /> <br /> HƯỚNG DÃN NGHIỆP vụ THI HÀNH ÁN<br /> HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH<br /> v ề nguyên tắc khi thi hành bản án, quyết định của Tòa án về hôn nhân<br /> và gia đình, Chấp hành viên phái tuân thu trình tự chung của thủ tục thi<br /> hành án được quy định trong Luật Thi hành án dân sự và các văn bán hướng<br /> dẫn thi hành. Tuy nhiên, việc thi hành các vụ án về hôn nhân và gia đình<br /> trong từng kỷ năng đều có những đặc thù mà Chấp hành viên cần phải chú ý<br /> như sau:<br /> 1- PHÂN TÍCH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN<br /> <br /> Chi dẫn kỹ năng thực hiện:<br /> v ề nguyên tắc Chấp hành viên khi phân tích bản án, quyết định của<br /> Toà án về hôn nhân và gia đình để phục vụ cho công tác thi hành án phải<br /> tuân thú đầy đủ các kỹ năng chung cùa việc phân tích bàn án, quyết định<br /> của Toà án (xem mục Hướng dẫn nghiệp vụ phân tích bản án, quyết định<br /> của Toà án), tuy nhiên đế phục vụ cho việc thi hành án về hôn nhân và<br /> gia dinh, khi phân tích một quyết định, bàn án của Tòa án, Chấp hành<br /> viên cần chú ý các vấn đề sau:<br /> •<br /> <br /> Qua việc phân tích bản án xác định nhân thân và mối quan hệ của các<br /> <br /> đưcmg sự để từ đó đưa ra các định hướng cho việc giải quyết thi hành bản<br /> án:<br /> + Tình trạng nhân thân cùa người vợ, người chồng và con cái cụ thể:<br /> trình độ, nghề nghiệp, vị trí xã hội của vợ, chồng; độ tuổi, giới tính, cấp<br /> học... của con.<br /> + Nguyên nhân mâu thuẫn giữa vợ và chồng? Tình trạng quan hệ của<br /> hai bên khi ly hôn?<br /> Lim ý: Đê khai thác được các thông tin này, khi nghiên<br /> cứu phân tích quyết định của bản án, Châp hành viên<br /> 389<br /> <br /> cần nghiên cứu và lấy thông tin từ phần nội dung, phần<br /> nhận thấy (xét thấy) của bản án.<br /> • Xác định các loại tài sàn có troníỊ bản án, quyết định của Toà án:<br /> + Tài sán nào là tài sàn riêng? Tài sản riêng dó được xác dịnh là của<br /> ai, của vợ hay của chồng hay của người khác? hiện những tài sản<br /> đó đang do người nào quản lý?<br /> + Tài sản nào là tài sản chung? Ai đang quan lý những tài sản<br /> chung này? Tài sản này được chia như thế nào - xác định kỹ<br /> phần của từng người?<br /> Lưu ý: Để có được các thông tin này tò bản án thì Chấp<br /> hành viên khai thác từ phần quyết định và phần nội<br /> dung của bản án, quyết định.<br /> 2- RA QUYÉT ĐỊNH THI HÀNH ÁN<br /> <br /> Quy đinh của pháp luât:<br /> Điều 35, 36, 37 Luật Thi hành án dân sự.<br /> Chi dẫn kỹ năng thực hiện:<br /> Việc ra quyết định thi hành án với việc thi hành án hôn nhân và gia<br /> đình về nguyên tắc, Cơ quan Thi hành án phải tuân thủ nghiêm ngặt về<br /> trình tự thù tục theo quy định của pháp luật (xem mục Ilướỉĩg dẫn lìglĩiệp<br /> vụ ra quyết định thi hành án). Tuy nhiên, cần chú ý một số tarờng hợp<br /> sau:<br /> • Đối với việc thi hành án về giao con cho vợ hoặc chồng nuôi thì<br /> trong quyết định thi hành án, việc xác định người phải thi hành án là<br /> người có nghĩa vụ phải giao con được ghi nhận trong bản án chứ không<br /> phải là người đang trực tiếp nuôi dưỡng cháu bé.<br /> Ví dụ: Bàn án ly hôn phúc thâm tuyên anh Nguyễn Văn A phái giao<br /> cháu Nguyễn Văn B cho chị c nuôi dường. Sau khi bản án được tuyên, chị<br /> 390<br /> <br /> c làm đơn yêu cầu thi hành án, trong đơn trình bày rõ hiện cháu c đang<br /> được ông nội cùa cháu là Nguyễn Văn D nuôi dưỡng. Trong quyết định thi<br /> hành án, Cơ quan Thi hành án phái xác định ngirời phái thi hành án là<br /> Nguyền Văn B, vì thế phần "đối với ” trong quyết định thi hành án Cơ quan<br /> Thi hành án sẽ phái ghi “đối với Nguyễn Văn tì ”, không được ghi "đổi với<br /> Nguyễn Văn D<br /> • Với trường hợp việc thi hành án là án cấp dưỡng trong bán án ly<br /> hôn thì Chấp hành viên chú ý thông thường án cấp dưỡng trong bản án ly<br /> hôn là án mà nghĩa vụ được thực hiện theo định kỳ (xem mục Hirớng dần<br /> nghiệp vụ ra quyết định thi hành án).<br /> • Đối với thi hành án về tài sản thì Chấp hành viên chú ý về phần yêu<br /> cầu thi hành án trong dơn yêu cầu có phù hợp với phần quyết định của<br /> bản án không để xác định khoản phải ra quyết định cho phù hợp với đơn<br /> yêu cầu và nội dung của bản án.<br /> 3- XÁC MINH<br /> <br /> Quy dinh của pháp luât:<br /> Điều 44 Luật Thi hành án dân sự.<br /> Chi dan kỹ năng thực hiện:<br /> Trong công tác xác minh đế phục vụ cho việc thi hành án hôn nhân<br /> và gia đình, Chấp hành viên ngoài việc phái đáp ứng các yêu cầu về nội<br /> dung và trình tự xác minh thông thường (xem mục Hướng (lãn nghiệp vụ<br /> xác minh điều kiện thi hành án), thì đối với mỗi loại việc thi hành án<br /> trong thi hành án hôn nhân và gia đình, Chấp hành viên cần đặc biệt chú<br /> ý đến việc xác minh các nội dung sau:<br /> • Đối với việc thi hành án giao con cho vợ hoặc chồng nuôi, khi xác<br /> minh Chấp hành viên đặc biệt chú ý xác minh trạng thái tâm lý của đứa<br /> tre là đối tượng phài giao, cụ thể:<br /> + Phái xác minh xem tàm lý của đứa trẻ đó có muốn về ở với người<br /> được bản án giao chăm sóc nuôi dưỡng đứa trẻ đó không?<br /> 391<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản