intTypePromotion=1

Sổ Tay Sử Dụng Thương Hiệu - Nguyễn Trường Sơn

Chia sẻ: Nguyen Son | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
59
lượt xem
17
download

Sổ Tay Sử Dụng Thương Hiệu - Nguyễn Trường Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

S TAY S D NG THƯƠNG HI U (Biên so n: Nguy n Trư ng Sơn - Trư ng phòng Marketing) .Ý nghĩa Logo HPEC V m t hình nh: Logo m i c a HPEC k th a nh ng tinh hoa c a logo cũ và gi nguyên tông màu xanh ch đ o cùng v i Font ch không chân t o s ch c - kh e, v ng chãi t o s phát tri n b n v ng. Bên c nh đó là nét m m m i đư c khéo léo thi t k tinh t...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ Tay Sử Dụng Thương Hiệu - Nguyễn Trường Sơn

 1. S TAY S D NG THƯƠNG HI U (Biên so n: Nguy n Trư ng Sơn - Trư ng phòng Marketing)
 2. Ý nghĩa Logo HPEC V m t hình nh: Logo m i c a HPEC k th a nh ng tinh hoa c a logo cũ và gi nguyên tông màu xanh ch đ o cùng v i Font ch không chân t o s ch c - kh e, v ng chãi t o s phát tri n b n v ng. Bên c nh đó là nét m m m i đư c khéo léo thi t k tinh t các góc, t o s thân thi n - g n gũi. Vi c s d ng tên thương hi u làm Logo giúp cho kh năng nh n di n, ghi nh tên thương hi u m t cách rõ ràng và chính xác. V t o hình: V i đi m nh n ch H k t h p hài hòa v i ch P v a t o s k t n i uy n chuy n v a th hi n cho s chuy n ti p phát tri n tiên phong gi a các nhóm lĩnh v c mà HPEC tham gia. Ngoài ra v i t l hài hòa, ch t ch gi a hình v i n n ( âm-dương) c ng cáp, ch c kh e - m m m i còn g i s ni m n - t n tình - chuyênnghi p ph c v khách hàng & đ i tác. V màu s c: Màu xanh là màu ch đ o c a Logo tư ng trưng cho lĩnh v c công ngh sáng t o, đ i m i không ng ng vươn t i th trư ng r ng l n v i ni m khát khao Đi cùng Logo là câu slogan ti ng anh “Value of Quality” , ti ng vi t “Giá tr c a ch t lư ng” th hi n nh ng tr i nghi m c a HPEC v con ngư i, tri th c, công ngh . Đó cũng là s cam k t c a HPEC trong m i lĩnh v c mà HPEC tham gia T ng th Logo HPEC là s hài hòa gi a t l màu s c, s n tư ng d ghi nh v t o hình, đó là y u t góp ph n không nh cho s phát tri n b n v ng c a HPEC
 3. Logo k t h p Slogan Logo không k t h p Slogan Ch s màu Logo H màu CMYK RGB PANTONE C:100-M:30-Y:0-K:0 R:0-G:137-B:208 Hexachrome Cyan C
 4. Logo màu theo quy chu n Chuy n màu Tr ng khi đ ng trên n n màu c a Logo Logo màu đen - tr ng khi đi u ki n th hi n hình nh là đen tr ng và k thu t in n đen tr ng
 5. Lư i k thu t dùng khi Logo HPEC đ t c nh các Logo khác. 1/2x 1/2x 1/2x 1/2x A A A 4x 8x 8x = A 2x VALUE OF QUALITY A 48x Kho ng cách an toàn t i thi u cho thông tin khác
 6. PH N II: H TH NG NG D NG
 7. Name Card CBNV Name Card DVHTKH
 8. Phong bì www.hpec.vn VALUE OF QUALITY CÔNG TY C PH N H-PEC VI T NAM Hà N i Đà N ng H Chí Minh Add: Tòa nhà H-PEC, S 31/76 An Dương, Tây H , Hà N i Add: S 566 đư ng 2/9, H i Châu, Đà N ng Add: Tòa nhà H-PEC, S 160, đư ng s 3, KĐT Trung Sơn Tel: (04) - 3719 6571(5lines) / 6275 1190(5lines) Tel: (0511) - 3638 969 (5lines) - Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM Fax: (04) - 3719 6575 Fax: (0511) - 3638 968 Tel: (08) - 5431 9361(6lines) - Fax: (08) - 5431 9368 Hotlines: 0936 96 96 56 - 0936 96 96 16 Hotlines: 0904 736 606 Hotlines: 0983 244 966 - 0909 330 074
 9. C đ bàn Th CBNV - Th khách ITY QUAL E OF VALU ITY ITY QUAL QUAL VALU VALU E OF E OF VALU E OF E OF VALU VALU E OF QUAL QUAL QUAL ITY ITY ITY ITY QUAL E OF VALU ITY ITY QUAL QUAL VALU VALU E OF OF VALU E OF E OF VALUE VALU E OF QUAL QUAL QUAL ITY ITY ITY VALUE OF QUALITY nh 3x4 VALUE OF QUALITY CÔNG TY C PH N H-PEC VI T NAM NGUY N VĂN A Add: Tòa nhà H-PEC, S 31/76 An Dương, Tây H , Hà N i Tel: (04) - 3719 6571(5lines) / 6275 1190(5lines) Trư ng phòng K Thu t Hotlines: 0936 96 96 56 - 0936 96 96 16 Fax: (04) - 3719 6575 V đĩa CD
 10. Phi u B o hành Tên khách hàng/Customer:...................................................................................................... Đ a ch /Address:............................................................................................................................
 11. M u Gi y khen
 12. M u Hóa đơn VAT VALUE OF QUALITY HÓA ĐƠN (GTGT)
 13. M u Túi gi y HPEC H -PEC VI T NAM H-PEC VI T NAM H-PEC VI T NAM Tr s chính Chi nhánh Mi n Trung Chi nhánh Mi n Nam Add: Tòa nhà H-PEC, S 31/76 An Dương, Tây H , Hà N i Add: S 566 đư ng 2/9, H i Châu, Đà N ng Add: Tòa nhà H-PEC, S 160, đư ng s 3, KĐT Trung Sơn Tel: (04) - 6275 1190(5lines) / 3719 6571(5lines) Tel: (0511) - 3638 969 (5lines) - Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM Fax: (04) - 3719 6575 Fax: (0511) - 3638 968 Tel: (08) - 5431 9361(6lines) - Fax: (08) - 5431 9368 Hotlines: 0936 96 96 56 - 0936 96 96 16 Hotlines: 0904 736 606 Hotlines: 0983 244 966 - 0909 330 074 E mail: c allcenter@hpec.vn - cskh@hpec.vn E mail: c allcenter@hpec.vn - cskh@hpec.vn E mail: c allcenter@hpec.vn - cskh@hpec.vn
 14. Ch ký đi n t ( Email) N GUY N VĂN ANH NGUY N VĂN ANH NGUY N VĂN ANH Trư ng phòng PR Trư ng phòng PR Trư ng phòng PR Mobile: 090 123 456 Mobile: 090 123 456 Mobile: 090 123 456 Email:anha@hpec.vn - anha@gmail.com Email:anha@hpec.vn - anha@gmail.com Email:anha@hpec.vn - anha@gmail.com VALUE OF QUALITY VALUE OF QUALITY VALUE OF QUALITY H-PEC VI T NAM H-PEC VI T NAM H-PEC VI T NAM Chi nhánh Mi n Nam Tr s chính Chi nhánh Mi n Trung Add: Tòa nhà H-PEC, S 160, đư ng s 3, KĐT Trung Sơn Add: Tòa nhà H-PEC, S 31/76 An Dương, Tây H , Hà N i Add: S 566 đư ng 2/9, H i Châu, Đà N ng Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM Tel: (04) - 3719 6571(5lines) / 6275 1190(5lines) Tel: (0511) - 3638 969 (5lines) - Tel: (08) - 5431 9361(6lines) - Fax: (08) - 5431 9368 Fax: (04) - 3719 6575 Fax: (0511) - 3638 968 Hotlines: 0983 244 966 - 0909 330 074 Hotlines: 0936 96 96 56 - 0936 96 96 16 Hotlines: 0904 736 606 E mail: c allcenter@hpec.vn - cskh@hpec.vn E mail: c allcenter@hpec.vn - cskh@hpec.vn E mail: c allcenter@hpec.vn - cskh@hpec.vn
 15. H tên: ....NGUY N TH ANH....................... Đ a ch :.....S 8/21 đư ng An, TP.HCM...... VALUE OF QUALITY www.hpec.vn S đi n tho i:....08.987654312................... TRÌNH KÝ PHÒNG MARKETING - R&B TRÌNH KÝ PHÒNG MARKETING - R&B KT: 22.5cmx32cm KT: 22.5cmx32cm
 16. M u Gi y NOTE M u Gi y m i KT: 14.5cmx21cm GI Y M I I N V I TAT I O N KT: 14.8cmx21.5cm
 17. Áo mưa khuy n m i
 18. M t s quà t ng - khuy n m i
 19. M t s quà t ng - khuy n m i Pha lê
 20. Bi n hi u Phòng ban - B ng tin
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2