SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN - SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

Chia sẻ: Nguyen Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
248
lượt xem
13
download

SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN - SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn. Điều kiện để 1 phân số tối giản biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn. +Có kỹ năng viết một số dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. +Có thái độ học tập đúng đắn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN - SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

  1. SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN. I.MỤC TIÊU. +HS nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần ho àn. Điều kiện để 1 phân số tối giản biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn. +Có kỹ năng viết một số dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. +Có thái độ học tập đúng đắn. II.CHUẨN BỊ. 1.Giáo viên. -Bảng phụ ghi bài tập, 2.Học sinh. -Bảng nhóm, học và làm bài tập về nhà, … III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
  2. 1.Ổn định tổ chức. -Kiểm tra sĩ số : 7A: /38. Vắng: .................................................................................................................................... ... /37. Vắng: 7B: .................................................................................................................................... ... 2.Kiểm tra. HS1.Thế nào là số hữu tỉ ? Viết các HS1.Lên bảng thực hiện. phân số sau dưới dạng số thập phân: 3 14 , 10 100 GV nhận xét, cho điểm HS. HS dưới lớp nhận xét, bổ sung …
  3. 3.Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. 1.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. 5 37 ; +Ví dụ 1. Viết các phân số 20 25 dưới dạng số thập phân. -Hãy nêu cách làm ? Ta chia tử cho mẫu. Gọi 2 HS lên thực hiện trên bảng. Hai HS thực hiện Các số 0,25 và 1,48 gọi là số thập phân 5 37 hữu hạn.  0,25,  1,48 20 25 5 +Ví dụ 2. Viết phân số dưới dạng 12
  4. số thập phân ? Một HS thực hiện chia 5 cho 12 được 0,41666… -Em có nhận xét gì về phép chia này ? -Phép chia này không bao giờ chấm dứt, GV: Số 0,41666… gọi là số thập phân trong thương chữ số 6 được lặp đi lặp vô hạn tuần hoàn.Viết gọn lại là lại. 0,41(6). Kí hiệu (6) chỉ chữ số 6 được lặp đi lặp lại vô hạn lần. Số 6 gọi là chu kỳ. 11 19 HS làm ; ; -Hãy viết các phân số 3 99 11 1 dưới dạng số thập phân, chỉ ra chu kỳ  0,333...  0,(3) 3 của nó và viết gọn lại ? 1  0,0101...  0,(01) 99 19  1,7272...  1,(72) 11 Hoạt động 2. Nhận xét. 2.Nhận xét.
  5. Ở ví dụ 1 ta đã viết được phân số 5 -Phân số có mẫu là 20 chứa thừa số 20 5 37 ; dưới dạng số thập phân nguyên tố là: 2 và 5. 20 25 hữu hạn. 37 -Phân số có mẫu là 25 có chứa thừa số 25 Ở ví dụ 2 ta đã viết được phân số nguyên tố là : 5 5 dưới dạng số thập phân vô hạn 12 5 -Phân số có mẫu là 12 có chứa thừa số tuần hoàn. Các phân số này đều là 12 phân số tối giản. nguyên tố là: 2 và 3. -Hãy xét xem mẫu của các phân số -Phân số tối giản với mẫu dương không có này chứa các thừa số nguyên tố nào ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó ? viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. -Vậy các phân số tối giải với mẫu -Mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5. dương phải có mẫu như thế nào thì 3 là phân số tối giản có mẫu là 50. +) viết được dưới dạng số thập phân 50 hữu hạn ? 50 = 2 . 52 không có ước nguyên tố khác 2 -Các phân số tối giải với mẫu dương 3 viết được dưới dạng số thập và 5 nên 50 phải có mẫu như thế nào thì viết phân hữu hạn. được dưới dạng số thập phân vo hạn tuần hoàn ?
  6. -4 GV đưa ra nhận xét như SGK. là phân số tối giản có mẫu là 75. +) 75 3 -4 ; *Cho hai phân số mỗi 75 = 3 . 52 có ước nguyên tố khác 2 và 5 50 75 -4 phân số này viết được dưới dạng số viết được dưới dạng số thập phân nên 75 thập phân hữu hạn hay số thập phân vô hạn tuần hoàn. vô hạn tuần hoàn ? Vì sao ? Thực hiện ? 3 = - 0,06 1 13 -17 7 1 50  Viết được ; ; ; +) -4 4 50 125 14 2  -0,05333... = -0,05(3) 75 dưới dạng số thập phân hữu hạn. 5 11 ; viết được … vô hạn tuần hoàn. +) 6 45 1 13 -17  0,25;  0,26;  0,136. 4 50 125 71 -5 11   0,5;  0,8(3);  0,2(4). 14 2 6 45 HS đọc kết luận 2, 3 lần. Yêu cầu HS làm ?
  7. GV nêu kết luận SGK. 4.Củng cố. Yêu cầu HS làm bài tập 65 SGK.Tr.34. HS thực hiện … -Vậy số 0,323232 … có phải là số hữu tỉ không ? Là số thập phân vô hạn tuần hoàn đó là số hữu tỉ. 5.Hướng dẫn. -Nắm vững điều kiện để 1 phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay số thập phân vô hạn tuần hoàn. -Làm các bài tập 68, 69, 70, 71 SGK.Tr.34, 35.
Đồng bộ tài khoản